بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادها فراموش نخواهند شد حتی به اجبار ودوستی ها ماندنی اند حتی باسکوت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها مرگ است که دروغ نمیگوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هانري مايلر:آسماني فكر كن ودر زمين زندگي كن اين يعني سعادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه آغاز راه دشوار است،عقاب در آغاز پر كشيدن، پر مي ريزد ولي در اوج حتي از بال هم بي نياز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها به جای” شرافت” از بعضی انسان ها ، فقط” شر” و” آفت” می بینی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن مغز دلیل قطعی بر انسان بودن نیست پـســـتـه و بـادام هــم مـغـــز دارن برای انسان بودن باید شعــــــــــــور داشت !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتاب زندگي چاپ دوم ندارد! پس عاشقانه زندگي کن*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی که فراموش می کند شاخه گلی به محبوبش بدهد, سر انجام وی را از دست خواهد داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی واقعا مارا بخواهد, همه میخواهند. اما اگر تنها باشیم,حتی تنهاتر می شویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــــشــق «کبر ندارد, غرور ندارد».

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق به هر قیمتی تمام شود, می ارزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفت راز خوشبختی از زبان کوروش کبیر:متنفر نباش"عصبانی نشو"ساده زندگی کن"کم توقع باش"همیشه لبخند بزن"زیاد ببخش"یک دوست خوب داشته باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز انتظار نداشته باشید.هرگز خواهش نکنید . هرگز تقاضا نکنید . هرگز خودتان را سبک نکنید . اگر قرار شود مال شما شود همه چیز همانطور که میخواهید.پیش خواهد رفت .. بگذارد خودش اتفاق بیفتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری را تلف کردم تا بفهمم فهمیدن همه چیز لازم نیست . . . (رنه کوتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیــنه ای که خالی از یاد خدا باشد ، مانند محکمه ای است که قاضی در آن وجود ندارد (روسو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که نتواند در حلقه شادی و نشاط دیگران به صورت یکی از افراد در آید یا مغرور است یا ریاکار و یا در قید تشریفات . . . (لاواتر)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادها فراموش نخواهند شد حتی به اجبار ودوستی ها ماندنی اند حتی باسکوت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها مرگ است که دروغ نمیگوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هانري مايلر:آسماني فكر كن ودر زمين زندگي كن اين يعني سعادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه آغاز راه دشوار است،عقاب در آغاز پر كشيدن، پر مي ريزد ولي در اوج حتي از بال هم بي نياز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها به جای” شرافت” از بعضی انسان ها ، فقط” شر” و” آفت” می بینی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن مغز دلیل قطعی بر انسان بودن نیست پـســـتـه و بـادام هــم مـغـــز دارن برای انسان بودن باید شعــــــــــــور داشت !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتاب زندگي چاپ دوم ندارد! پس عاشقانه زندگي کن*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی که فراموش می کند شاخه گلی به محبوبش بدهد, سر انجام وی را از دست خواهد داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی واقعا مارا بخواهد, همه میخواهند. اما اگر تنها باشیم,حتی تنهاتر می شویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــــشــق «کبر ندارد, غرور ندارد».

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق به هر قیمتی تمام شود, می ارزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفت راز خوشبختی از زبان کوروش کبیر:متنفر نباش"عصبانی نشو"ساده زندگی کن"کم توقع باش"همیشه لبخند بزن"زیاد ببخش"یک دوست خوب داشته باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز انتظار نداشته باشید.هرگز خواهش نکنید . هرگز تقاضا نکنید . هرگز خودتان را سبک نکنید . اگر قرار شود مال شما شود همه چیز همانطور که میخواهید.پیش خواهد رفت .. بگذارد خودش اتفاق بیفتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری را تلف کردم تا بفهمم فهمیدن همه چیز لازم نیست . . . (رنه کوتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیــنه ای که خالی از یاد خدا باشد ، مانند محکمه ای است که قاضی در آن وجود ندارد (روسو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که نتواند در حلقه شادی و نشاط دیگران به صورت یکی از افراد در آید یا مغرور است یا ریاکار و یا در قید تشریفات . . . (لاواتر)