بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عقلت ، دلبستگی های دنیوی را از خود دور کن ، وگرنه این دلبستگی هایت هستند که عقلت را از تو دور می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكه ها هميشه سروصدا ميكنند،اما پولهاي كاغذي همواره ساكتند.پس وقتي ارزش شما زياد ميشود ،ساكت و فروتن باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نظر انسانها سگها حيواناتي باوفا و مفيدي هستند ولي از نظر گرگها،سگها گرگهايي بودند كه تن به بردگي دادند تا در آسايش و رفا زندگي كنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادآوری آرمانها ، از بیراهه روی بازمان می دارد . حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درکنار تب تنهايي خويش ياد تو مرهم بالين من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قضاوت کردن دست برداریم، تا آرامش را تجربه کنیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دسترس بودنت دیگر برایم ارزشی ندارد اکنون نه مشترک هستی و نه مورد نظر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادها فراموش نخواهند شد حتی به اجبار ودوستی ها ماندنی اند حتی باسکوت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها مرگ است که دروغ نمیگوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هانري مايلر:آسماني فكر كن ودر زمين زندگي كن اين يعني سعادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه آغاز راه دشوار است،عقاب در آغاز پر كشيدن، پر مي ريزد ولي در اوج حتي از بال هم بي نياز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها به جای” شرافت” از بعضی انسان ها ، فقط” شر” و” آفت” می بینی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن مغز دلیل قطعی بر انسان بودن نیست پـســـتـه و بـادام هــم مـغـــز دارن برای انسان بودن باید شعــــــــــــور داشت !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتاب زندگي چاپ دوم ندارد! پس عاشقانه زندگي کن*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی که فراموش می کند شاخه گلی به محبوبش بدهد, سر انجام وی را از دست خواهد داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی واقعا مارا بخواهد, همه میخواهند. اما اگر تنها باشیم,حتی تنهاتر می شویم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عقلت ، دلبستگی های دنیوی را از خود دور کن ، وگرنه این دلبستگی هایت هستند که عقلت را از تو دور می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكه ها هميشه سروصدا ميكنند،اما پولهاي كاغذي همواره ساكتند.پس وقتي ارزش شما زياد ميشود ،ساكت و فروتن باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نظر انسانها سگها حيواناتي باوفا و مفيدي هستند ولي از نظر گرگها،سگها گرگهايي بودند كه تن به بردگي دادند تا در آسايش و رفا زندگي كنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادآوری آرمانها ، از بیراهه روی بازمان می دارد . حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درکنار تب تنهايي خويش ياد تو مرهم بالين من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قضاوت کردن دست برداریم، تا آرامش را تجربه کنیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دسترس بودنت دیگر برایم ارزشی ندارد اکنون نه مشترک هستی و نه مورد نظر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادها فراموش نخواهند شد حتی به اجبار ودوستی ها ماندنی اند حتی باسکوت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها مرگ است که دروغ نمیگوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هانري مايلر:آسماني فكر كن ودر زمين زندگي كن اين يعني سعادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه آغاز راه دشوار است،عقاب در آغاز پر كشيدن، پر مي ريزد ولي در اوج حتي از بال هم بي نياز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها به جای” شرافت” از بعضی انسان ها ، فقط” شر” و” آفت” می بینی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن مغز دلیل قطعی بر انسان بودن نیست پـســـتـه و بـادام هــم مـغـــز دارن برای انسان بودن باید شعــــــــــــور داشت !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتاب زندگي چاپ دوم ندارد! پس عاشقانه زندگي کن*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی که فراموش می کند شاخه گلی به محبوبش بدهد, سر انجام وی را از دست خواهد داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی واقعا مارا بخواهد, همه میخواهند. اما اگر تنها باشیم,حتی تنهاتر می شویم.