بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سقوطی پایان کار نیست باران را ببین سقوط باران قشنگ ترین آغاز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم آن است که هرگز از پرسش باز نایستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با شهرت بیشتر و بیشتر احمق شدم البته این یک پدیدهٔ نسبی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن انسان موفقی باشی بلکه سعی کن انسان ارزشمندی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دیگر چه معمایی است که هیچکس مرا درک نمیکند ولی همگان مرا می پذیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فرد باهوش یک مسئله را حل می‌کند اما یک فرد خردمند از رودرو شدن با آن دوری می‌کند A clever person solves a problem But a Wise one prevents facing it Albert Einstein

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر یک قدرت متشکل و منظم فقط یک قدرت متشکل و منظم تاب مقاومت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اصیل بودن کافی است دروغ نگویی، آغاز اصالت خوب همین است که نخواهی چیزی باشی که نیستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خودتان که خوب تا نکنید، روزگار شما را تا میکند، می کند توی پاکت و می اندازد توی صندوق پستی؛ به یک مقصد نامعلوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانایی مهمه ولی نیت از توانایی مهمتره. عنکبوت باشش دست وپا برای شکار مگس تار میتنه. وکرم ابریشم به ظاهربی دست وپابرای پروانه شدن وپرواز. ولی نتیجه کار رو ببین که کدوم بی ارزشه ؟؟؟ وکدوم با ارزش؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای طمعکار نقطه مقابل آدمهای بلند پرواز هستن.. طمعکارها از پایین ترین نقطه شروع میکنن و به لقمه های بزرگ میرسن… بلند پروازا از بلندترین نقطه شروع میکنن و به پایین ترین ها میرسن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی برای گفتن اگر بود دیوارها سکوت نمی کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکثر مردم گوش میدهند نه برای فهمیدن ٬ بلکه گوش میدهند برای جواب دادن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه جبران یک اشتباه تکرار دوباره همون اشتباهه… بعضی موقع ها تو مسیر برگشت خیلی چیزها رو میبینم که وقت رفتن ندیده بودیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یافتن خوشبختی در درونمان کارآسانی نیست!اما، یافتن آن در بیرون کارمحالی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین شهرصدای پای انسانهائی است که همچنان که تورامیبوسند، طناب دارتورامیبافند.انسانهائی که صادقانه دروغ میگویند وخالصانه به توخیانت میکنند.دراین شهرهرچه تنهاترباشی پیروزتری!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سقوطی پایان کار نیست باران را ببین سقوط باران قشنگ ترین آغاز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم آن است که هرگز از پرسش باز نایستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با شهرت بیشتر و بیشتر احمق شدم البته این یک پدیدهٔ نسبی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن انسان موفقی باشی بلکه سعی کن انسان ارزشمندی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دیگر چه معمایی است که هیچکس مرا درک نمیکند ولی همگان مرا می پذیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فرد باهوش یک مسئله را حل می‌کند اما یک فرد خردمند از رودرو شدن با آن دوری می‌کند A clever person solves a problem But a Wise one prevents facing it Albert Einstein

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر یک قدرت متشکل و منظم فقط یک قدرت متشکل و منظم تاب مقاومت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اصیل بودن کافی است دروغ نگویی، آغاز اصالت خوب همین است که نخواهی چیزی باشی که نیستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خودتان که خوب تا نکنید، روزگار شما را تا میکند، می کند توی پاکت و می اندازد توی صندوق پستی؛ به یک مقصد نامعلوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانایی مهمه ولی نیت از توانایی مهمتره. عنکبوت باشش دست وپا برای شکار مگس تار میتنه. وکرم ابریشم به ظاهربی دست وپابرای پروانه شدن وپرواز. ولی نتیجه کار رو ببین که کدوم بی ارزشه ؟؟؟ وکدوم با ارزش؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای طمعکار نقطه مقابل آدمهای بلند پرواز هستن.. طمعکارها از پایین ترین نقطه شروع میکنن و به لقمه های بزرگ میرسن… بلند پروازا از بلندترین نقطه شروع میکنن و به پایین ترین ها میرسن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی برای گفتن اگر بود دیوارها سکوت نمی کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکثر مردم گوش میدهند نه برای فهمیدن ٬ بلکه گوش میدهند برای جواب دادن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه جبران یک اشتباه تکرار دوباره همون اشتباهه… بعضی موقع ها تو مسیر برگشت خیلی چیزها رو میبینم که وقت رفتن ندیده بودیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یافتن خوشبختی در درونمان کارآسانی نیست!اما، یافتن آن در بیرون کارمحالی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین شهرصدای پای انسانهائی است که همچنان که تورامیبوسند، طناب دارتورامیبافند.انسانهائی که صادقانه دروغ میگویند وخالصانه به توخیانت میکنند.دراین شهرهرچه تنهاترباشی پیروزتری!