بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اصیل بودن کافی است دروغ نگویی، آغاز اصالت خوب همین است که نخواهی چیزی باشی که نیستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خودتان که خوب تا نکنید، روزگار شما را تا میکند، می کند توی پاکت و می اندازد توی صندوق پستی؛ به یک مقصد نامعلوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانایی مهمه ولی نیت از توانایی مهمتره. عنکبوت باشش دست وپا برای شکار مگس تار میتنه. وکرم ابریشم به ظاهربی دست وپابرای پروانه شدن وپرواز. ولی نتیجه کار رو ببین که کدوم بی ارزشه ؟؟؟ وکدوم با ارزش؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای طمعکار نقطه مقابل آدمهای بلند پرواز هستن.. طمعکارها از پایین ترین نقطه شروع میکنن و به لقمه های بزرگ میرسن… بلند پروازا از بلندترین نقطه شروع میکنن و به پایین ترین ها میرسن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی برای گفتن اگر بود دیوارها سکوت نمی کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکثر مردم گوش میدهند نه برای فهمیدن ٬ بلکه گوش میدهند برای جواب دادن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه جبران یک اشتباه تکرار دوباره همون اشتباهه… بعضی موقع ها تو مسیر برگشت خیلی چیزها رو میبینم که وقت رفتن ندیده بودیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یافتن خوشبختی در درونمان کارآسانی نیست!اما، یافتن آن در بیرون کارمحالی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین شهرصدای پای انسانهائی است که همچنان که تورامیبوسند، طناب دارتورامیبافند.انسانهائی که صادقانه دروغ میگویند وخالصانه به توخیانت میکنند.دراین شهرهرچه تنهاترباشی پیروزتری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان شجاع فرصت می آفرینند و ترسوها و ضعیفان منتظر فرصت می نشینند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز یا بسته چه فرقی میکند… پنجره زخم همیشگیه ی دیوار است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افرادی که با ما هم عقیده هستند ، به ما آرامش میدهند و افرادی که مخالف با عقیده ی ما هستند، به ما دانش!! آدمی برای لذت بردن از زندگی به آرامش نیاز دارد و برای چگونه زندگی کردن به دانش...... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترین انسان کسی است که راز دوران دوستی را به وقت کدورت فاش سازد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای انسان به دانش و کردار نیکوی اوست نه رنگ و مذهب و نژاد و خاندان او.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم است گاهی در زندگی بعضی آدم ها را گم کنید تا خودتان را پیدا کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس مجبور نيست، انسانِ بزرگی باشد.  تنها، انسان بودن كافي است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اصیل بودن کافی است دروغ نگویی، آغاز اصالت خوب همین است که نخواهی چیزی باشی که نیستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خودتان که خوب تا نکنید، روزگار شما را تا میکند، می کند توی پاکت و می اندازد توی صندوق پستی؛ به یک مقصد نامعلوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانایی مهمه ولی نیت از توانایی مهمتره. عنکبوت باشش دست وپا برای شکار مگس تار میتنه. وکرم ابریشم به ظاهربی دست وپابرای پروانه شدن وپرواز. ولی نتیجه کار رو ببین که کدوم بی ارزشه ؟؟؟ وکدوم با ارزش؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای طمعکار نقطه مقابل آدمهای بلند پرواز هستن.. طمعکارها از پایین ترین نقطه شروع میکنن و به لقمه های بزرگ میرسن… بلند پروازا از بلندترین نقطه شروع میکنن و به پایین ترین ها میرسن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی برای گفتن اگر بود دیوارها سکوت نمی کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکثر مردم گوش میدهند نه برای فهمیدن ٬ بلکه گوش میدهند برای جواب دادن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه جبران یک اشتباه تکرار دوباره همون اشتباهه… بعضی موقع ها تو مسیر برگشت خیلی چیزها رو میبینم که وقت رفتن ندیده بودیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یافتن خوشبختی در درونمان کارآسانی نیست!اما، یافتن آن در بیرون کارمحالی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین شهرصدای پای انسانهائی است که همچنان که تورامیبوسند، طناب دارتورامیبافند.انسانهائی که صادقانه دروغ میگویند وخالصانه به توخیانت میکنند.دراین شهرهرچه تنهاترباشی پیروزتری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان شجاع فرصت می آفرینند و ترسوها و ضعیفان منتظر فرصت می نشینند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز یا بسته چه فرقی میکند… پنجره زخم همیشگیه ی دیوار است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افرادی که با ما هم عقیده هستند ، به ما آرامش میدهند و افرادی که مخالف با عقیده ی ما هستند، به ما دانش!! آدمی برای لذت بردن از زندگی به آرامش نیاز دارد و برای چگونه زندگی کردن به دانش...... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترین انسان کسی است که راز دوران دوستی را به وقت کدورت فاش سازد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای انسان به دانش و کردار نیکوی اوست نه رنگ و مذهب و نژاد و خاندان او.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم است گاهی در زندگی بعضی آدم ها را گم کنید تا خودتان را پیدا کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس مجبور نيست، انسانِ بزرگی باشد.  تنها، انسان بودن كافي است.