بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش و اطمینان، بهترین موفقیت است. اوستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت به سراغ کسانی می آید که آن قدر در تلاشند که وقت نمی کنند دنبال آن بروند. هنری تورئو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهراه موفقیت پر از زن هایی است که شوهران خویش را به پیش می برند. توماس دوار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادتِ دوست ، از رقابتِ دشمن بدتر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول صحت ، دوم جمال ، سوم مال و چهارم رفیق . این ها پله های نردبان سعادت است . ساموئید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی زمین خانه موقتی است و زیر زمین جایگاه ابدی . ساموئل آدامز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتقاد به بخت و قسمت بدترین نوع بردگی است . اپیکتت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود . حسین بهزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به احترام ازادی یک دقیقه سکوت کردیم...... اما خوابمان برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز کودکی در امتداد کوچه های پر از بی کسی این شهر شلوغ دست تمنایی به سویم دراز کرد خالی تر از تمامی آرزوهای کودکانه دنیا عوض شده است کودکان به دنبال نان اند و ما به دنبال عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زیستن در شادمانی نعمت های خود را بشمارید نه محرومیت ها را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تمامی ما قدرت جادويی خواندن افکار يکديگر را داشتيم، نخستين چيزی که در دنيا از بين مي رفت عشق بود. - برتراند راسل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوانی با عشق کار کنی و عاشق کارت نباشی، بهتر است کارت را رها کنی، در کوچه بنشینی و از کسانی که کارشان را دوست دارند صدقه بگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهـــا رمز آرامــش همیــن هست کــه هیچوقــت مهم نبـاشه واستــون کــــه دیگــران چی میگــند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که چرایی برای زندگی کردن داشته باشد با هر گونه چگونه ای خواهد ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کردن به گذشته مانند دویدن دنبال باد است.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش و اطمینان، بهترین موفقیت است. اوستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت به سراغ کسانی می آید که آن قدر در تلاشند که وقت نمی کنند دنبال آن بروند. هنری تورئو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهراه موفقیت پر از زن هایی است که شوهران خویش را به پیش می برند. توماس دوار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادتِ دوست ، از رقابتِ دشمن بدتر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول صحت ، دوم جمال ، سوم مال و چهارم رفیق . این ها پله های نردبان سعادت است . ساموئید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی زمین خانه موقتی است و زیر زمین جایگاه ابدی . ساموئل آدامز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتقاد به بخت و قسمت بدترین نوع بردگی است . اپیکتت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود . حسین بهزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به احترام ازادی یک دقیقه سکوت کردیم...... اما خوابمان برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز کودکی در امتداد کوچه های پر از بی کسی این شهر شلوغ دست تمنایی به سویم دراز کرد خالی تر از تمامی آرزوهای کودکانه دنیا عوض شده است کودکان به دنبال نان اند و ما به دنبال عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زیستن در شادمانی نعمت های خود را بشمارید نه محرومیت ها را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تمامی ما قدرت جادويی خواندن افکار يکديگر را داشتيم، نخستين چيزی که در دنيا از بين مي رفت عشق بود. - برتراند راسل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوانی با عشق کار کنی و عاشق کارت نباشی، بهتر است کارت را رها کنی، در کوچه بنشینی و از کسانی که کارشان را دوست دارند صدقه بگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهـــا رمز آرامــش همیــن هست کــه هیچوقــت مهم نبـاشه واستــون کــــه دیگــران چی میگــند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که چرایی برای زندگی کردن داشته باشد با هر گونه چگونه ای خواهد ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کردن به گذشته مانند دویدن دنبال باد است.....