بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود . حسین بهزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به احترام ازادی یک دقیقه سکوت کردیم...... اما خوابمان برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز کودکی در امتداد کوچه های پر از بی کسی این شهر شلوغ دست تمنایی به سویم دراز کرد خالی تر از تمامی آرزوهای کودکانه دنیا عوض شده است کودکان به دنبال نان اند و ما به دنبال عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زیستن در شادمانی نعمت های خود را بشمارید نه محرومیت ها را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تمامی ما قدرت جادويی خواندن افکار يکديگر را داشتيم، نخستين چيزی که در دنيا از بين مي رفت عشق بود. - برتراند راسل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوانی با عشق کار کنی و عاشق کارت نباشی، بهتر است کارت را رها کنی، در کوچه بنشینی و از کسانی که کارشان را دوست دارند صدقه بگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهـــا رمز آرامــش همیــن هست کــه هیچوقــت مهم نبـاشه واستــون کــــه دیگــران چی میگــند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که چرایی برای زندگی کردن داشته باشد با هر گونه چگونه ای خواهد ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کردن به گذشته مانند دویدن دنبال باد است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عقلت ، دلبستگی های دنیوی را از خود دور کن ، وگرنه این دلبستگی هایت هستند که عقلت را از تو دور می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكه ها هميشه سروصدا ميكنند،اما پولهاي كاغذي همواره ساكتند.پس وقتي ارزش شما زياد ميشود ،ساكت و فروتن باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نظر انسانها سگها حيواناتي باوفا و مفيدي هستند ولي از نظر گرگها،سگها گرگهايي بودند كه تن به بردگي دادند تا در آسايش و رفا زندگي كنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادآوری آرمانها ، از بیراهه روی بازمان می دارد . حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درکنار تب تنهايي خويش ياد تو مرهم بالين من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قضاوت کردن دست برداریم، تا آرامش را تجربه کنیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دسترس بودنت دیگر برایم ارزشی ندارد اکنون نه مشترک هستی و نه مورد نظر...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود . حسین بهزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به احترام ازادی یک دقیقه سکوت کردیم...... اما خوابمان برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز کودکی در امتداد کوچه های پر از بی کسی این شهر شلوغ دست تمنایی به سویم دراز کرد خالی تر از تمامی آرزوهای کودکانه دنیا عوض شده است کودکان به دنبال نان اند و ما به دنبال عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زیستن در شادمانی نعمت های خود را بشمارید نه محرومیت ها را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تمامی ما قدرت جادويی خواندن افکار يکديگر را داشتيم، نخستين چيزی که در دنيا از بين مي رفت عشق بود. - برتراند راسل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوانی با عشق کار کنی و عاشق کارت نباشی، بهتر است کارت را رها کنی، در کوچه بنشینی و از کسانی که کارشان را دوست دارند صدقه بگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهـــا رمز آرامــش همیــن هست کــه هیچوقــت مهم نبـاشه واستــون کــــه دیگــران چی میگــند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که چرایی برای زندگی کردن داشته باشد با هر گونه چگونه ای خواهد ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کردن به گذشته مانند دویدن دنبال باد است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عقلت ، دلبستگی های دنیوی را از خود دور کن ، وگرنه این دلبستگی هایت هستند که عقلت را از تو دور می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكه ها هميشه سروصدا ميكنند،اما پولهاي كاغذي همواره ساكتند.پس وقتي ارزش شما زياد ميشود ،ساكت و فروتن باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نظر انسانها سگها حيواناتي باوفا و مفيدي هستند ولي از نظر گرگها،سگها گرگهايي بودند كه تن به بردگي دادند تا در آسايش و رفا زندگي كنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادآوری آرمانها ، از بیراهه روی بازمان می دارد . حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درکنار تب تنهايي خويش ياد تو مرهم بالين من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قضاوت کردن دست برداریم، تا آرامش را تجربه کنیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دسترس بودنت دیگر برایم ارزشی ندارد اکنون نه مشترک هستی و نه مورد نظر...