بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گوش دلم گفت فلک پنهانی حکمی که قضا بود زمن میدانی درگردش خویش اگر مرا دست بدی خود را برهاندمی زسر گردانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز بيكار كارگاه شيطانه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیسواد در قرن ۲۱ کسی نیست که نتواند بخواند و بنویسد. بلکه کسی ست که نتواند یاد بگیرد، آموخته ها را دور بریزد و دوباره یاد بگیرد. آلوین تافلر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت به كوچه بن بست ناسزا مگو.رنج بن بست بودن براي كوچه كافيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين طرز فكر اشتباهه كه بگي (خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت باش) بهتره بگي (خواهي نخوري افسوس سعي كن كه خودت باشي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل پرنده ای باش که بالای شاخه ای سست آواز میخواند، شاخه میلرزد ولی پرنده میخواند،چون ایمان دارد که پرواز را میداند!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي پروانه است. اگر او را دنبال کنيد از شما مي گريزد ولي اگر آرام بنشينيد، روي سر شما خواهد نشست. هيوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ صدا هرچه ملايم و مطبوع باشد، سخن موثر و دلنشين تر خواهد بود. جان کايزل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوي ترين اهرم ها، اراده است. اسمايلز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرمان برايمان هويدا باشد ابزار هاي رسيدن به آن را خيلي زود خواهيم يافت . حکيم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت نخستين فصل دفتر دانايي است . تامس جفرسن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي جلب علاقه، بايد اظهار علاقه مندي کرد .ديل کارنگي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی در اعماق ، امن است. اما زیبا نیست ! ماهیانی که در اعماق زندگی میکنند صید نمیشوند ، اما طلوع آفتاب را هم نمیبینند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دشمنانت هزار فرصت بده که دوست تو باشند ولی به دوستانت حتی یک بهانه نده که دشمن تو شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكسپير ميگويد:يا به اندازه آرزوهايت تلاش كن يابه اندازه تلاشت آرزو كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال دلتان برويد، اما “عقلتان” را هم با خود ببريد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گوش دلم گفت فلک پنهانی حکمی که قضا بود زمن میدانی درگردش خویش اگر مرا دست بدی خود را برهاندمی زسر گردانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز بيكار كارگاه شيطانه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیسواد در قرن ۲۱ کسی نیست که نتواند بخواند و بنویسد. بلکه کسی ست که نتواند یاد بگیرد، آموخته ها را دور بریزد و دوباره یاد بگیرد. آلوین تافلر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت به كوچه بن بست ناسزا مگو.رنج بن بست بودن براي كوچه كافيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين طرز فكر اشتباهه كه بگي (خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت باش) بهتره بگي (خواهي نخوري افسوس سعي كن كه خودت باشي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل پرنده ای باش که بالای شاخه ای سست آواز میخواند، شاخه میلرزد ولی پرنده میخواند،چون ایمان دارد که پرواز را میداند!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي پروانه است. اگر او را دنبال کنيد از شما مي گريزد ولي اگر آرام بنشينيد، روي سر شما خواهد نشست. هيوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ صدا هرچه ملايم و مطبوع باشد، سخن موثر و دلنشين تر خواهد بود. جان کايزل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوي ترين اهرم ها، اراده است. اسمايلز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرمان برايمان هويدا باشد ابزار هاي رسيدن به آن را خيلي زود خواهيم يافت . حکيم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت نخستين فصل دفتر دانايي است . تامس جفرسن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي جلب علاقه، بايد اظهار علاقه مندي کرد .ديل کارنگي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی در اعماق ، امن است. اما زیبا نیست ! ماهیانی که در اعماق زندگی میکنند صید نمیشوند ، اما طلوع آفتاب را هم نمیبینند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دشمنانت هزار فرصت بده که دوست تو باشند ولی به دوستانت حتی یک بهانه نده که دشمن تو شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكسپير ميگويد:يا به اندازه آرزوهايت تلاش كن يابه اندازه تلاشت آرزو كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال دلتان برويد، اما “عقلتان” را هم با خود ببريد . . .