بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ صدا هرچه ملايم و مطبوع باشد، سخن موثر و دلنشين تر خواهد بود. جان کايزل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوي ترين اهرم ها، اراده است. اسمايلز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرمان برايمان هويدا باشد ابزار هاي رسيدن به آن را خيلي زود خواهيم يافت . حکيم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت نخستين فصل دفتر دانايي است . تامس جفرسن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي جلب علاقه، بايد اظهار علاقه مندي کرد .ديل کارنگي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی در اعماق ، امن است. اما زیبا نیست ! ماهیانی که در اعماق زندگی میکنند صید نمیشوند ، اما طلوع آفتاب را هم نمیبینند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دشمنانت هزار فرصت بده که دوست تو باشند ولی به دوستانت حتی یک بهانه نده که دشمن تو شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكسپير ميگويد:يا به اندازه آرزوهايت تلاش كن يابه اندازه تلاشت آرزو كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال دلتان برويد، اما “عقلتان” را هم با خود ببريد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش و اطمینان، بهترین موفقیت است. اوستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت به سراغ کسانی می آید که آن قدر در تلاشند که وقت نمی کنند دنبال آن بروند. هنری تورئو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهراه موفقیت پر از زن هایی است که شوهران خویش را به پیش می برند. توماس دوار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادتِ دوست ، از رقابتِ دشمن بدتر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول صحت ، دوم جمال ، سوم مال و چهارم رفیق . این ها پله های نردبان سعادت است . ساموئید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی زمین خانه موقتی است و زیر زمین جایگاه ابدی . ساموئل آدامز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتقاد به بخت و قسمت بدترین نوع بردگی است . اپیکتت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ صدا هرچه ملايم و مطبوع باشد، سخن موثر و دلنشين تر خواهد بود. جان کايزل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوي ترين اهرم ها، اراده است. اسمايلز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرمان برايمان هويدا باشد ابزار هاي رسيدن به آن را خيلي زود خواهيم يافت . حکيم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت نخستين فصل دفتر دانايي است . تامس جفرسن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي جلب علاقه، بايد اظهار علاقه مندي کرد .ديل کارنگي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی در اعماق ، امن است. اما زیبا نیست ! ماهیانی که در اعماق زندگی میکنند صید نمیشوند ، اما طلوع آفتاب را هم نمیبینند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دشمنانت هزار فرصت بده که دوست تو باشند ولی به دوستانت حتی یک بهانه نده که دشمن تو شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكسپير ميگويد:يا به اندازه آرزوهايت تلاش كن يابه اندازه تلاشت آرزو كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال دلتان برويد، اما “عقلتان” را هم با خود ببريد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش و اطمینان، بهترین موفقیت است. اوستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت به سراغ کسانی می آید که آن قدر در تلاشند که وقت نمی کنند دنبال آن بروند. هنری تورئو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهراه موفقیت پر از زن هایی است که شوهران خویش را به پیش می برند. توماس دوار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادتِ دوست ، از رقابتِ دشمن بدتر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول صحت ، دوم جمال ، سوم مال و چهارم رفیق . این ها پله های نردبان سعادت است . ساموئید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی زمین خانه موقتی است و زیر زمین جایگاه ابدی . ساموئل آدامز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتقاد به بخت و قسمت بدترین نوع بردگی است . اپیکتت