بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي وقتي به بن بست ميرسه كه
نه حق خواستن داري
نه توانايي فراموش كردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت کسی است که خودش فکر کند خوشبخت است و بدبخت کسی است که هیچ وقت فکر نکند خوشبخت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین درس زندگی این است که گاهی احمق ها هم درست میگویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید این سیاره ای که ما در آن زندگی میکنیم جهنم سیاره ای دیگر باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين مترجم کسي است که سکوت ديگران را ترجمه کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها گویی انسان ها بیشتر به دست یکدیگر پیر میشوند تا به پای یکدیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای طولانی زیستن لازم نیست به روزهای زندگی اضافه شود بلکه باید تلاش شود که زندگی به روزهایمان اضافه شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از اینکه اخم کنی، کاملا مطمئن شو که هیچ سوژه ای برای لبخند زدن وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اندکی نفهمی عطا کن تا راحت زندگی کنیم!!!! مردیم از بس فهمیدیم و به روی خود نیاوردیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گوش دلم گفت فلک پنهانی حکمی که قضا بود زمن میدانی درگردش خویش اگر مرا دست بدی خود را برهاندمی زسر گردانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز بيكار كارگاه شيطانه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیسواد در قرن ۲۱ کسی نیست که نتواند بخواند و بنویسد. بلکه کسی ست که نتواند یاد بگیرد، آموخته ها را دور بریزد و دوباره یاد بگیرد. آلوین تافلر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت به كوچه بن بست ناسزا مگو.رنج بن بست بودن براي كوچه كافيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين طرز فكر اشتباهه كه بگي (خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت باش) بهتره بگي (خواهي نخوري افسوس سعي كن كه خودت باشي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل پرنده ای باش که بالای شاخه ای سست آواز میخواند، شاخه میلرزد ولی پرنده میخواند،چون ایمان دارد که پرواز را میداند!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي پروانه است. اگر او را دنبال کنيد از شما مي گريزد ولي اگر آرام بنشينيد، روي سر شما خواهد نشست. هيوم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي وقتي به بن بست ميرسه كه
نه حق خواستن داري
نه توانايي فراموش كردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت کسی است که خودش فکر کند خوشبخت است و بدبخت کسی است که هیچ وقت فکر نکند خوشبخت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین درس زندگی این است که گاهی احمق ها هم درست میگویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید این سیاره ای که ما در آن زندگی میکنیم جهنم سیاره ای دیگر باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين مترجم کسي است که سکوت ديگران را ترجمه کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها گویی انسان ها بیشتر به دست یکدیگر پیر میشوند تا به پای یکدیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای طولانی زیستن لازم نیست به روزهای زندگی اضافه شود بلکه باید تلاش شود که زندگی به روزهایمان اضافه شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از اینکه اخم کنی، کاملا مطمئن شو که هیچ سوژه ای برای لبخند زدن وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اندکی نفهمی عطا کن تا راحت زندگی کنیم!!!! مردیم از بس فهمیدیم و به روی خود نیاوردیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گوش دلم گفت فلک پنهانی حکمی که قضا بود زمن میدانی درگردش خویش اگر مرا دست بدی خود را برهاندمی زسر گردانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز بيكار كارگاه شيطانه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیسواد در قرن ۲۱ کسی نیست که نتواند بخواند و بنویسد. بلکه کسی ست که نتواند یاد بگیرد، آموخته ها را دور بریزد و دوباره یاد بگیرد. آلوین تافلر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت به كوچه بن بست ناسزا مگو.رنج بن بست بودن براي كوچه كافيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين طرز فكر اشتباهه كه بگي (خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت باش) بهتره بگي (خواهي نخوري افسوس سعي كن كه خودت باشي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل پرنده ای باش که بالای شاخه ای سست آواز میخواند، شاخه میلرزد ولی پرنده میخواند،چون ایمان دارد که پرواز را میداند!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي پروانه است. اگر او را دنبال کنيد از شما مي گريزد ولي اگر آرام بنشينيد، روي سر شما خواهد نشست. هيوم