بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند بازی شطرنج است ، قبل از حرکت کاملاً فکر کنید . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت بدون شنیدن حرفهای دو طرف دعوا، قضاوت نکنین بعدن پشیمون میشین. و قبل از همه اینا، ببینین اصن شایسته قضاوت درباره دیگران هستین؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توصیف یه چوپان از زندگی :وقتی پشم گوسفندانم را چیدم دیدم همه گرگند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی افرادی که معتقد هستند سرنوشت همه از قبل تعیین شده و قابل تغییر نیست ، موقع رد شدن از خیابان، دو طرف خیابان را نگاه می کنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلید موفقیت را نمیدانم ؛ اما کلید شکست این است که سعی کنیم همه را راضی نگه داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از آدما در ۱۸ سالگی پیر هستند، و بعضی ها هم در ۸۰ سالگی جوان ! زمـــــان، تنها تعریفی ست که انسان ها ساخته اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت، درمان معجزه آسای هر دردی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي وقتي به بن بست ميرسه كه
نه حق خواستن داري
نه توانايي فراموش كردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت کسی است که خودش فکر کند خوشبخت است و بدبخت کسی است که هیچ وقت فکر نکند خوشبخت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین درس زندگی این است که گاهی احمق ها هم درست میگویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید این سیاره ای که ما در آن زندگی میکنیم جهنم سیاره ای دیگر باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين مترجم کسي است که سکوت ديگران را ترجمه کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها گویی انسان ها بیشتر به دست یکدیگر پیر میشوند تا به پای یکدیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای طولانی زیستن لازم نیست به روزهای زندگی اضافه شود بلکه باید تلاش شود که زندگی به روزهایمان اضافه شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از اینکه اخم کنی، کاملا مطمئن شو که هیچ سوژه ای برای لبخند زدن وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اندکی نفهمی عطا کن تا راحت زندگی کنیم!!!! مردیم از بس فهمیدیم و به روی خود نیاوردیم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند بازی شطرنج است ، قبل از حرکت کاملاً فکر کنید . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت بدون شنیدن حرفهای دو طرف دعوا، قضاوت نکنین بعدن پشیمون میشین. و قبل از همه اینا، ببینین اصن شایسته قضاوت درباره دیگران هستین؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توصیف یه چوپان از زندگی :وقتی پشم گوسفندانم را چیدم دیدم همه گرگند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی افرادی که معتقد هستند سرنوشت همه از قبل تعیین شده و قابل تغییر نیست ، موقع رد شدن از خیابان، دو طرف خیابان را نگاه می کنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلید موفقیت را نمیدانم ؛ اما کلید شکست این است که سعی کنیم همه را راضی نگه داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از آدما در ۱۸ سالگی پیر هستند، و بعضی ها هم در ۸۰ سالگی جوان ! زمـــــان، تنها تعریفی ست که انسان ها ساخته اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت، درمان معجزه آسای هر دردی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي وقتي به بن بست ميرسه كه
نه حق خواستن داري
نه توانايي فراموش كردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت کسی است که خودش فکر کند خوشبخت است و بدبخت کسی است که هیچ وقت فکر نکند خوشبخت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین درس زندگی این است که گاهی احمق ها هم درست میگویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید این سیاره ای که ما در آن زندگی میکنیم جهنم سیاره ای دیگر باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين مترجم کسي است که سکوت ديگران را ترجمه کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها گویی انسان ها بیشتر به دست یکدیگر پیر میشوند تا به پای یکدیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای طولانی زیستن لازم نیست به روزهای زندگی اضافه شود بلکه باید تلاش شود که زندگی به روزهایمان اضافه شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از اینکه اخم کنی، کاملا مطمئن شو که هیچ سوژه ای برای لبخند زدن وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اندکی نفهمی عطا کن تا راحت زندگی کنیم!!!! مردیم از بس فهمیدیم و به روی خود نیاوردیم.