بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق ،حق است،حتی اگر همه علیه آن باشند و اشتباه ،اشتباه اشت؛حتی اگر همه موافق آن باشند. (ویلیام پن)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما تبدیل به همان چیزی می شوید که بیشتر درباره ان فکر می کنید.(برایان تریسی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسائل و موانع را در ذهن تان بزرگ نکنید.(نورمن وینسنت پیل)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بزرگی و عظمت را آرزو می کنی آن را فراموش کن و دنبال حقیقت برو ، آنگاه به هر دو خواهی رسید ، هم حقیقت و هم عظمت ... سنگا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوری دعا کن که انگار همه چیز به خدا وابسته است. جوری کار کن که انگار همه چیز به تو وابسته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همت بلند دار که مردان روزگار, از همت بلند به جایی رسیده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های بزرگ فرصت می افرینند ولی انسان های بی عرضه دنبال یه فرصت هستند(همیشه).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زیستن را دوست داشتم ، هرگز به هنگام به دنیا آمدن نمی گریستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاکنون هیچ کسی به خاطر "بخشیدن" فقیر نشده است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انســـــــــانهاى بــــــزرگ ،دو دل دارنــــــــد ؛دلـــــى که درد مى کشـــــــــــد و پنهـــــــــــــــان است و دلـــــــــــــــى که میخندد و آشکـــــــــــــــار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي ترسم كه حيوانات، انسان را به صورت موجودي همنوع خود كه عقل سليم را گم كرده است بدانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذارید موریانه ی نگرانی - بنای زندگی تان را نابود کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه آنچه مصیبتی بزرگ به نظر می رسد به عظیم ترین خیر و صلاح زندگیمان بدل می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند یک سؤال چند گزینه ای است گاهی این گزینه ها هستند که باعث سردرگمی شما می شوند نه خود سؤال . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم از كسی كه كوه را می شكافد تا به معدن جواهر برسد، ولی خویش را نمی كاود تا به درون خود راه یابد. (خواجه عبدالله انصاری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کازانتزا کیس گفته است: « قلم و رنگ در اختیار شماست. بهشت را نقاشی کنید و بعد، وارد آن شوید.»

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق ،حق است،حتی اگر همه علیه آن باشند و اشتباه ،اشتباه اشت؛حتی اگر همه موافق آن باشند. (ویلیام پن)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما تبدیل به همان چیزی می شوید که بیشتر درباره ان فکر می کنید.(برایان تریسی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسائل و موانع را در ذهن تان بزرگ نکنید.(نورمن وینسنت پیل)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بزرگی و عظمت را آرزو می کنی آن را فراموش کن و دنبال حقیقت برو ، آنگاه به هر دو خواهی رسید ، هم حقیقت و هم عظمت ... سنگا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوری دعا کن که انگار همه چیز به خدا وابسته است. جوری کار کن که انگار همه چیز به تو وابسته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همت بلند دار که مردان روزگار, از همت بلند به جایی رسیده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های بزرگ فرصت می افرینند ولی انسان های بی عرضه دنبال یه فرصت هستند(همیشه).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زیستن را دوست داشتم ، هرگز به هنگام به دنیا آمدن نمی گریستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاکنون هیچ کسی به خاطر "بخشیدن" فقیر نشده است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انســـــــــانهاى بــــــزرگ ،دو دل دارنــــــــد ؛دلـــــى که درد مى کشـــــــــــد و پنهـــــــــــــــان است و دلـــــــــــــــى که میخندد و آشکـــــــــــــــار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي ترسم كه حيوانات، انسان را به صورت موجودي همنوع خود كه عقل سليم را گم كرده است بدانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذارید موریانه ی نگرانی - بنای زندگی تان را نابود کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه آنچه مصیبتی بزرگ به نظر می رسد به عظیم ترین خیر و صلاح زندگیمان بدل می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند یک سؤال چند گزینه ای است گاهی این گزینه ها هستند که باعث سردرگمی شما می شوند نه خود سؤال . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم از كسی كه كوه را می شكافد تا به معدن جواهر برسد، ولی خویش را نمی كاود تا به درون خود راه یابد. (خواجه عبدالله انصاری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کازانتزا کیس گفته است: « قلم و رنگ در اختیار شماست. بهشت را نقاشی کنید و بعد، وارد آن شوید.»