بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور خيلي ها از قفس، "آهن و حصار" است! غافل از اينكه افكار و باورهاي نادرست، تنگ ترين و مخوف ترين زندانهاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين فن زندگي استفاده از فرصت هاي بي نظيري است که بر ما مي گذرد. سالوبيل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمزی برای موفقیت وجود نداشته، بلکه کسانی موفق بوده اند که عادت به انجام کارهائی داشتد اند که افراد شکست خورده مایل به انجام آن نبوده اند. ((راسل کن ول))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم اینکه شما حرفتونو بزنید - فهموندنش دیگه وظیفه شما نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم حساب كردن بـعضيــــا خـيانت بـه عالم بـشريته!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هاي خوب همان آدم هاي بدي هستند که هنوز لو نرفته اند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عفو از کسانی نیکوست که توانائی انتقام دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين دنيا برای كفری كردن آدمهای رذلی كه .. می خواهند همه چيز را از آنچه هست برايت سخت تر كنند .. راهی بهتر از اين نيست كه وانمود كنی از هيچ چيز دلخور نيستی .. پرواز بر فراز آشيانه فاخته كن كيسی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم است گاهی در زندگی بعضی آدم ها را گم کنید تا خودتان را پیدا کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عيب در اين نيست كه انسان اشتباه كند عيب در اين است كه به اشتباه خود پي نبرد.مثل روسي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرهاى آسمــ ــانِ هر سرزمينى شبيه مردمـــ ــانِ همان سرزمين ميبارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سردترین جملاتی که می شنویم واقعی ترین آن ها هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهمیده‌ام که خیلی وقت‌ها گناه نکردن نتیجه‌ ی فراهم نبودن "موقعیت" است؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته چینی سنتی به مفهوم عشق (愛) که از یک قلب (در وسط) تشکیل شده که حاوی «کشش»، «احساس» یا «تفاهم» است و یک احساس با ارزش را تداعی می‌کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک اراده قوی بر همه چيز غالب می‌آيد حتي بر زمان. - شاتو بريان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازماني که مشغول بازخواني فصل پيشين زندگي خود هستيد، نخواهيد توانست فصل بعدي آنرا آغاز کنيد .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور خيلي ها از قفس، "آهن و حصار" است! غافل از اينكه افكار و باورهاي نادرست، تنگ ترين و مخوف ترين زندانهاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين فن زندگي استفاده از فرصت هاي بي نظيري است که بر ما مي گذرد. سالوبيل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمزی برای موفقیت وجود نداشته، بلکه کسانی موفق بوده اند که عادت به انجام کارهائی داشتد اند که افراد شکست خورده مایل به انجام آن نبوده اند. ((راسل کن ول))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم اینکه شما حرفتونو بزنید - فهموندنش دیگه وظیفه شما نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم حساب كردن بـعضيــــا خـيانت بـه عالم بـشريته!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هاي خوب همان آدم هاي بدي هستند که هنوز لو نرفته اند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عفو از کسانی نیکوست که توانائی انتقام دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين دنيا برای كفری كردن آدمهای رذلی كه .. می خواهند همه چيز را از آنچه هست برايت سخت تر كنند .. راهی بهتر از اين نيست كه وانمود كنی از هيچ چيز دلخور نيستی .. پرواز بر فراز آشيانه فاخته كن كيسی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم است گاهی در زندگی بعضی آدم ها را گم کنید تا خودتان را پیدا کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عيب در اين نيست كه انسان اشتباه كند عيب در اين است كه به اشتباه خود پي نبرد.مثل روسي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرهاى آسمــ ــانِ هر سرزمينى شبيه مردمـــ ــانِ همان سرزمين ميبارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سردترین جملاتی که می شنویم واقعی ترین آن ها هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهمیده‌ام که خیلی وقت‌ها گناه نکردن نتیجه‌ ی فراهم نبودن "موقعیت" است؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته چینی سنتی به مفهوم عشق (愛) که از یک قلب (در وسط) تشکیل شده که حاوی «کشش»، «احساس» یا «تفاهم» است و یک احساس با ارزش را تداعی می‌کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک اراده قوی بر همه چيز غالب می‌آيد حتي بر زمان. - شاتو بريان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازماني که مشغول بازخواني فصل پيشين زندگي خود هستيد، نخواهيد توانست فصل بعدي آنرا آغاز کنيد .