بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطرناك ترين دوست ما عزيزترين دوست ماست زيرا رازهاي ما با اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاترين زرنگي ها پنهان كردن زرنگيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه پند ارزان را رد كند طولي نمي كشد كه پشيماني را باقيمت گراني خريداري كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين سياست صداقت است!سر وانتس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو نوع زن وجود دارد با يكي ثروتمند مي شوي با ديگري فقير!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت آرزو میکنم که روزی چشمانت نه،قلبت عاشق شود زیرا قلبت نه،چشمانت برای دیدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش … اشکهایت را با دستهای خودت پاک کن ؛ همه رهگذرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور خيلي ها از قفس، "آهن و حصار" است! غافل از اينكه افكار و باورهاي نادرست، تنگ ترين و مخوف ترين زندانهاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين فن زندگي استفاده از فرصت هاي بي نظيري است که بر ما مي گذرد. سالوبيل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمزی برای موفقیت وجود نداشته، بلکه کسانی موفق بوده اند که عادت به انجام کارهائی داشتد اند که افراد شکست خورده مایل به انجام آن نبوده اند. ((راسل کن ول))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم اینکه شما حرفتونو بزنید - فهموندنش دیگه وظیفه شما نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم حساب كردن بـعضيــــا خـيانت بـه عالم بـشريته!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هاي خوب همان آدم هاي بدي هستند که هنوز لو نرفته اند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عفو از کسانی نیکوست که توانائی انتقام دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين دنيا برای كفری كردن آدمهای رذلی كه .. می خواهند همه چيز را از آنچه هست برايت سخت تر كنند .. راهی بهتر از اين نيست كه وانمود كنی از هيچ چيز دلخور نيستی .. پرواز بر فراز آشيانه فاخته كن كيسی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم است گاهی در زندگی بعضی آدم ها را گم کنید تا خودتان را پیدا کنید

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطرناك ترين دوست ما عزيزترين دوست ماست زيرا رازهاي ما با اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاترين زرنگي ها پنهان كردن زرنگيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه پند ارزان را رد كند طولي نمي كشد كه پشيماني را باقيمت گراني خريداري كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين سياست صداقت است!سر وانتس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو نوع زن وجود دارد با يكي ثروتمند مي شوي با ديگري فقير!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت آرزو میکنم که روزی چشمانت نه،قلبت عاشق شود زیرا قلبت نه،چشمانت برای دیدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش … اشکهایت را با دستهای خودت پاک کن ؛ همه رهگذرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور خيلي ها از قفس، "آهن و حصار" است! غافل از اينكه افكار و باورهاي نادرست، تنگ ترين و مخوف ترين زندانهاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين فن زندگي استفاده از فرصت هاي بي نظيري است که بر ما مي گذرد. سالوبيل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمزی برای موفقیت وجود نداشته، بلکه کسانی موفق بوده اند که عادت به انجام کارهائی داشتد اند که افراد شکست خورده مایل به انجام آن نبوده اند. ((راسل کن ول))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم اینکه شما حرفتونو بزنید - فهموندنش دیگه وظیفه شما نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم حساب كردن بـعضيــــا خـيانت بـه عالم بـشريته!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هاي خوب همان آدم هاي بدي هستند که هنوز لو نرفته اند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عفو از کسانی نیکوست که توانائی انتقام دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين دنيا برای كفری كردن آدمهای رذلی كه .. می خواهند همه چيز را از آنچه هست برايت سخت تر كنند .. راهی بهتر از اين نيست كه وانمود كنی از هيچ چيز دلخور نيستی .. پرواز بر فراز آشيانه فاخته كن كيسی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم است گاهی در زندگی بعضی آدم ها را گم کنید تا خودتان را پیدا کنید