بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز را دریاب و به فردا هر چه کمتر توانی، تکیه کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ تند زندگي براي رقصيدن است نه دويدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من مرگ مردمی است که گدایی را قناعت بی عرضگی را صبر و با تبسمی بر لب این حماقت ها را حکمت خدا مینامند!! گاندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف به زندگي روشناي مي بخشد و انگيزه ساز ميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دود سیگار به سمتی میره که نمی خوای، دقیقا مثه مسیر زندگی ما...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هيچ وقت بيشتر از آنموقع خود را گول نمي زند كه خيال مي كند ديگران را فريب داده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرزن يا مردي بخاطر پول ترا خواست با او ازدواج كن وپولت را از او دور نگه دار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي خواهي اختيار شوهرت را در دست بگيري اختيارشكمش را در دست بگير!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز غرور مرد را مثل شادي زنش ارضاء نمي كند زيرا هميشه آن را مربوط به خود مي داند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطرناك ترين دوست ما عزيزترين دوست ماست زيرا رازهاي ما با اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاترين زرنگي ها پنهان كردن زرنگيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه پند ارزان را رد كند طولي نمي كشد كه پشيماني را باقيمت گراني خريداري كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين سياست صداقت است!سر وانتس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو نوع زن وجود دارد با يكي ثروتمند مي شوي با ديگري فقير!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت آرزو میکنم که روزی چشمانت نه،قلبت عاشق شود زیرا قلبت نه،چشمانت برای دیدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش … اشکهایت را با دستهای خودت پاک کن ؛ همه رهگذرند !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز را دریاب و به فردا هر چه کمتر توانی، تکیه کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ تند زندگي براي رقصيدن است نه دويدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من مرگ مردمی است که گدایی را قناعت بی عرضگی را صبر و با تبسمی بر لب این حماقت ها را حکمت خدا مینامند!! گاندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف به زندگي روشناي مي بخشد و انگيزه ساز ميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دود سیگار به سمتی میره که نمی خوای، دقیقا مثه مسیر زندگی ما...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هيچ وقت بيشتر از آنموقع خود را گول نمي زند كه خيال مي كند ديگران را فريب داده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرزن يا مردي بخاطر پول ترا خواست با او ازدواج كن وپولت را از او دور نگه دار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي خواهي اختيار شوهرت را در دست بگيري اختيارشكمش را در دست بگير!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز غرور مرد را مثل شادي زنش ارضاء نمي كند زيرا هميشه آن را مربوط به خود مي داند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطرناك ترين دوست ما عزيزترين دوست ماست زيرا رازهاي ما با اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاترين زرنگي ها پنهان كردن زرنگيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه پند ارزان را رد كند طولي نمي كشد كه پشيماني را باقيمت گراني خريداري كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين سياست صداقت است!سر وانتس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو نوع زن وجود دارد با يكي ثروتمند مي شوي با ديگري فقير!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت آرزو میکنم که روزی چشمانت نه،قلبت عاشق شود زیرا قلبت نه،چشمانت برای دیدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش … اشکهایت را با دستهای خودت پاک کن ؛ همه رهگذرند !