بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه بده عشق بجاي نفرت قلبت رو پر كنه. وقتي نفرت تو قلبت هست،جايي براي چيزاي ديگه نميمونه اما وقتي عشق تو قلبت هست،جا براي يه شادي بي پايان تو قلبت هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که توی فهمیدن، فهمیدم ، نفهمیدن واقعیت ها بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعداد،مهارتها،دانش و زمانتان را با ديگران به اشتراك بگذاريد. هر چيزي را كه در ديگران سرمايه گذاري ميكنيد بارها به خودتان باز ميگردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعدادهايتان را براي بهترين تواناييتان استفاده كنيد. استعدادي كه بيهوده تلف شده باشد ارزشي ندارد،درعوض استعدادي كه استفاده شده باشد پاداشهاي غيرمنتظره بهمراه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز خوشبختي مادراين است كه بدانيم ديگران دليل خوشبختي ماهستند٠

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بودن ها دير عادت كن وبه نبودن ها زود....!آدم ها،نبودن رابهتربلدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز هنگام عصبانیت تصمیم نگیر، و هیچگاه هنگام خوشحالی به کسی قولی نده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز را دریاب و به فردا هر چه کمتر توانی، تکیه کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ تند زندگي براي رقصيدن است نه دويدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من مرگ مردمی است که گدایی را قناعت بی عرضگی را صبر و با تبسمی بر لب این حماقت ها را حکمت خدا مینامند!! گاندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف به زندگي روشناي مي بخشد و انگيزه ساز ميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دود سیگار به سمتی میره که نمی خوای، دقیقا مثه مسیر زندگی ما...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هيچ وقت بيشتر از آنموقع خود را گول نمي زند كه خيال مي كند ديگران را فريب داده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرزن يا مردي بخاطر پول ترا خواست با او ازدواج كن وپولت را از او دور نگه دار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي خواهي اختيار شوهرت را در دست بگيري اختيارشكمش را در دست بگير!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز غرور مرد را مثل شادي زنش ارضاء نمي كند زيرا هميشه آن را مربوط به خود مي داند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه بده عشق بجاي نفرت قلبت رو پر كنه. وقتي نفرت تو قلبت هست،جايي براي چيزاي ديگه نميمونه اما وقتي عشق تو قلبت هست،جا براي يه شادي بي پايان تو قلبت هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که توی فهمیدن، فهمیدم ، نفهمیدن واقعیت ها بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعداد،مهارتها،دانش و زمانتان را با ديگران به اشتراك بگذاريد. هر چيزي را كه در ديگران سرمايه گذاري ميكنيد بارها به خودتان باز ميگردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعدادهايتان را براي بهترين تواناييتان استفاده كنيد. استعدادي كه بيهوده تلف شده باشد ارزشي ندارد،درعوض استعدادي كه استفاده شده باشد پاداشهاي غيرمنتظره بهمراه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز خوشبختي مادراين است كه بدانيم ديگران دليل خوشبختي ماهستند٠

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بودن ها دير عادت كن وبه نبودن ها زود....!آدم ها،نبودن رابهتربلدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز هنگام عصبانیت تصمیم نگیر، و هیچگاه هنگام خوشحالی به کسی قولی نده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز را دریاب و به فردا هر چه کمتر توانی، تکیه کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ تند زندگي براي رقصيدن است نه دويدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من مرگ مردمی است که گدایی را قناعت بی عرضگی را صبر و با تبسمی بر لب این حماقت ها را حکمت خدا مینامند!! گاندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف به زندگي روشناي مي بخشد و انگيزه ساز ميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دود سیگار به سمتی میره که نمی خوای، دقیقا مثه مسیر زندگی ما...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هيچ وقت بيشتر از آنموقع خود را گول نمي زند كه خيال مي كند ديگران را فريب داده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرزن يا مردي بخاطر پول ترا خواست با او ازدواج كن وپولت را از او دور نگه دار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي خواهي اختيار شوهرت را در دست بگيري اختيارشكمش را در دست بگير!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز غرور مرد را مثل شادي زنش ارضاء نمي كند زيرا هميشه آن را مربوط به خود مي داند