بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی کسی را پیدا خواهید کرد که گذشته شما برایش اهمیت نداشته باشد چون میخواهد آینده شما باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی رابطه‌ها باید زمان داد ، ادامه بعضی رابطه‌ها را نباید امان داد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها در دو حالت قشنگ میشن: اول : پیدا کردن شباهت ها دوم : احترام گذاشتن به تفاوت ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـدر لحـظـه ها را بـدان زمـانی می رسد که تـو دیگـر قادر نیستی بگـویـی جبــران می کـنم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را دوست بذارید که قلبتان میخواهد نه چشمتان نگران حرف دیگران نباشید این عشق شماست ، نه آنها . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید یعنی آرزو کنیم چیزی اتفاق بیفتد ایمان یعنی یقین داریم چیزی اتفاق خواهد افتاد شجاعت یعنی اینکه باعث شویم چیزی اتفاق بیفتد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآنچه گذشت وآنچه شكست حسرت نخور،زندگي اگر زيبا بود باگريه شروع نميشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی چرا دوستت داشتم ؟؟ چون در ان زمان مترسکی بیش نبودم که به دوستی با کلاغ هم رضایت داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگي اختيار بادها دست ما نيست ، ولي اختيار بادبانها دست ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه بده عشق بجاي نفرت قلبت رو پر كنه. وقتي نفرت تو قلبت هست،جايي براي چيزاي ديگه نميمونه اما وقتي عشق تو قلبت هست،جا براي يه شادي بي پايان تو قلبت هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که توی فهمیدن، فهمیدم ، نفهمیدن واقعیت ها بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعداد،مهارتها،دانش و زمانتان را با ديگران به اشتراك بگذاريد. هر چيزي را كه در ديگران سرمايه گذاري ميكنيد بارها به خودتان باز ميگردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعدادهايتان را براي بهترين تواناييتان استفاده كنيد. استعدادي كه بيهوده تلف شده باشد ارزشي ندارد،درعوض استعدادي كه استفاده شده باشد پاداشهاي غيرمنتظره بهمراه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز خوشبختي مادراين است كه بدانيم ديگران دليل خوشبختي ماهستند٠

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بودن ها دير عادت كن وبه نبودن ها زود....!آدم ها،نبودن رابهتربلدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز هنگام عصبانیت تصمیم نگیر، و هیچگاه هنگام خوشحالی به کسی قولی نده...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی کسی را پیدا خواهید کرد که گذشته شما برایش اهمیت نداشته باشد چون میخواهد آینده شما باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی رابطه‌ها باید زمان داد ، ادامه بعضی رابطه‌ها را نباید امان داد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها در دو حالت قشنگ میشن: اول : پیدا کردن شباهت ها دوم : احترام گذاشتن به تفاوت ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـدر لحـظـه ها را بـدان زمـانی می رسد که تـو دیگـر قادر نیستی بگـویـی جبــران می کـنم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را دوست بذارید که قلبتان میخواهد نه چشمتان نگران حرف دیگران نباشید این عشق شماست ، نه آنها . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید یعنی آرزو کنیم چیزی اتفاق بیفتد ایمان یعنی یقین داریم چیزی اتفاق خواهد افتاد شجاعت یعنی اینکه باعث شویم چیزی اتفاق بیفتد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآنچه گذشت وآنچه شكست حسرت نخور،زندگي اگر زيبا بود باگريه شروع نميشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی چرا دوستت داشتم ؟؟ چون در ان زمان مترسکی بیش نبودم که به دوستی با کلاغ هم رضایت داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگي اختيار بادها دست ما نيست ، ولي اختيار بادبانها دست ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه بده عشق بجاي نفرت قلبت رو پر كنه. وقتي نفرت تو قلبت هست،جايي براي چيزاي ديگه نميمونه اما وقتي عشق تو قلبت هست،جا براي يه شادي بي پايان تو قلبت هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که توی فهمیدن، فهمیدم ، نفهمیدن واقعیت ها بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعداد،مهارتها،دانش و زمانتان را با ديگران به اشتراك بگذاريد. هر چيزي را كه در ديگران سرمايه گذاري ميكنيد بارها به خودتان باز ميگردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعدادهايتان را براي بهترين تواناييتان استفاده كنيد. استعدادي كه بيهوده تلف شده باشد ارزشي ندارد،درعوض استعدادي كه استفاده شده باشد پاداشهاي غيرمنتظره بهمراه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز خوشبختي مادراين است كه بدانيم ديگران دليل خوشبختي ماهستند٠

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بودن ها دير عادت كن وبه نبودن ها زود....!آدم ها،نبودن رابهتربلدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز هنگام عصبانیت تصمیم نگیر، و هیچگاه هنگام خوشحالی به کسی قولی نده...!