بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـدر لحـظـه ها را بـدان زمـانی می رسد که تـو دیگـر قادر نیستی بگـویـی جبــران می کـنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بهترین کاری که میشه کرد نه فکره، نه خیال نه تعجب، نه ناله و نه زاری، فقط باید یه نفس عمیق کشید و ایمان داشت که بالاخره همه چیز اون جوری که باید، دُرُست میشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهات خود را جابه جا نکنید در عوض آنها را زیر پا گذاشته و برای رد شدن از آنها استفاده کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها میخواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند بعد به زندگی بخندند ولی نمی دانند که تا به زندگی نخندند به آسایش و خوشبختی نمی رسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي اشخاص چنان به خود مغرورند که اگر عاشق بشوند به خود بيشتر عشق مي ورزند تا به معشوق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا…! اندکی نفهمی عطا کن که راحت زندگی کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماجراي زندگي آيا جزشوقي توامان با زجر اختيار هم عنان با جبر بسترش بر بعد فرارومه آلود زمان لغزان...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر اولین انسان روی زمین بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی همان بدبختیهاییست که بر سر ما نیامده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينكه همه‌ چيز به روال هميشگي پيش مي‌رود، خود همان فاجعه است! والتر بنیامین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامم… مثل مزرعه ای که محصولش را ملخ ها خورده اند. با این اوضاع دیگر نگران داس ها نیستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگرد دنبال یک دل بزرگ؛ تا برای ورود به آن مجبور نباشی خودت را کوچک کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام خوابیدن با خود قدری فکر کنیم … امروز چه کرده ایم که فردا لایق زنده ماندن باشیم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطاکار اشک می ریزد تا «دید» دیگران نسبت به خودش را به «تردید» تبدیل کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی، مرز آنچه “میل داریم” با آنچه “حق داریم” است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بنایی که هر چه بیشتر بلرزد محکمتر می شود، دل آدمی است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـدر لحـظـه ها را بـدان زمـانی می رسد که تـو دیگـر قادر نیستی بگـویـی جبــران می کـنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بهترین کاری که میشه کرد نه فکره، نه خیال نه تعجب، نه ناله و نه زاری، فقط باید یه نفس عمیق کشید و ایمان داشت که بالاخره همه چیز اون جوری که باید، دُرُست میشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهات خود را جابه جا نکنید در عوض آنها را زیر پا گذاشته و برای رد شدن از آنها استفاده کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها میخواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند بعد به زندگی بخندند ولی نمی دانند که تا به زندگی نخندند به آسایش و خوشبختی نمی رسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي اشخاص چنان به خود مغرورند که اگر عاشق بشوند به خود بيشتر عشق مي ورزند تا به معشوق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا…! اندکی نفهمی عطا کن که راحت زندگی کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماجراي زندگي آيا جزشوقي توامان با زجر اختيار هم عنان با جبر بسترش بر بعد فرارومه آلود زمان لغزان...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر اولین انسان روی زمین بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی همان بدبختیهاییست که بر سر ما نیامده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينكه همه‌ چيز به روال هميشگي پيش مي‌رود، خود همان فاجعه است! والتر بنیامین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامم… مثل مزرعه ای که محصولش را ملخ ها خورده اند. با این اوضاع دیگر نگران داس ها نیستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگرد دنبال یک دل بزرگ؛ تا برای ورود به آن مجبور نباشی خودت را کوچک کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام خوابیدن با خود قدری فکر کنیم … امروز چه کرده ایم که فردا لایق زنده ماندن باشیم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطاکار اشک می ریزد تا «دید» دیگران نسبت به خودش را به «تردید» تبدیل کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی، مرز آنچه “میل داریم” با آنچه “حق داریم” است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بنایی که هر چه بیشتر بلرزد محکمتر می شود، دل آدمی است.