بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين لحظات زندگي،اوقاتي است كه احساس مي كنيم عشق را به ديگران منتقل مي كنيم و پيام و حضور خدا را براي ديگران قابل لمس مي سازيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی چیزها هستن وقتی به دستشان می آوری, دیگر آنها از تو نیستند.تویی که در دست آنهایی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان تو حروف را، بی استفاده می کنند! کافی است نگاه کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به خاطر داشته باشید که دنیا هرگز مدیون شما نیست ، زیرا قبل از شما نیز وجود داشته است . جان استیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـــــدن لـبـــخـنـــد آنهـایـی که رنج می کــشند از دیدن اشک هــایشان درد ناکتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل توجه : زیادی صاف نباش آدمـا تـو جـاهـای صـاف بـیـشـتـر ویــراژ مـیـدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از “گناه” تنفر داشته باش نه از “گناهکار” . . . (گاندى)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـدر لحـظـه ها را بـدان زمـانی می رسد که تـو دیگـر قادر نیستی بگـویـی جبــران می کـنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بهترین کاری که میشه کرد نه فکره، نه خیال نه تعجب، نه ناله و نه زاری، فقط باید یه نفس عمیق کشید و ایمان داشت که بالاخره همه چیز اون جوری که باید، دُرُست میشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهات خود را جابه جا نکنید در عوض آنها را زیر پا گذاشته و برای رد شدن از آنها استفاده کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها میخواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند بعد به زندگی بخندند ولی نمی دانند که تا به زندگی نخندند به آسایش و خوشبختی نمی رسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي اشخاص چنان به خود مغرورند که اگر عاشق بشوند به خود بيشتر عشق مي ورزند تا به معشوق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا…! اندکی نفهمی عطا کن که راحت زندگی کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماجراي زندگي آيا جزشوقي توامان با زجر اختيار هم عنان با جبر بسترش بر بعد فرارومه آلود زمان لغزان...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر اولین انسان روی زمین بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی همان بدبختیهاییست که بر سر ما نیامده.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين لحظات زندگي،اوقاتي است كه احساس مي كنيم عشق را به ديگران منتقل مي كنيم و پيام و حضور خدا را براي ديگران قابل لمس مي سازيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی چیزها هستن وقتی به دستشان می آوری, دیگر آنها از تو نیستند.تویی که در دست آنهایی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان تو حروف را، بی استفاده می کنند! کافی است نگاه کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به خاطر داشته باشید که دنیا هرگز مدیون شما نیست ، زیرا قبل از شما نیز وجود داشته است . جان استیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـــــدن لـبـــخـنـــد آنهـایـی که رنج می کــشند از دیدن اشک هــایشان درد ناکتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل توجه : زیادی صاف نباش آدمـا تـو جـاهـای صـاف بـیـشـتـر ویــراژ مـیـدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از “گناه” تنفر داشته باش نه از “گناهکار” . . . (گاندى)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـدر لحـظـه ها را بـدان زمـانی می رسد که تـو دیگـر قادر نیستی بگـویـی جبــران می کـنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بهترین کاری که میشه کرد نه فکره، نه خیال نه تعجب، نه ناله و نه زاری، فقط باید یه نفس عمیق کشید و ایمان داشت که بالاخره همه چیز اون جوری که باید، دُرُست میشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهات خود را جابه جا نکنید در عوض آنها را زیر پا گذاشته و برای رد شدن از آنها استفاده کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها میخواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند بعد به زندگی بخندند ولی نمی دانند که تا به زندگی نخندند به آسایش و خوشبختی نمی رسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي اشخاص چنان به خود مغرورند که اگر عاشق بشوند به خود بيشتر عشق مي ورزند تا به معشوق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا…! اندکی نفهمی عطا کن که راحت زندگی کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماجراي زندگي آيا جزشوقي توامان با زجر اختيار هم عنان با جبر بسترش بر بعد فرارومه آلود زمان لغزان...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر اولین انسان روی زمین بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی همان بدبختیهاییست که بر سر ما نیامده.