بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از روزگار بدست می آید ، با خنده نمیماند و آنچه از دست برود با گریه جبران نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصیت افراد را از سه چیز می توان شناخت:1-طرز فکرشان 2-طرز رفتارشان 3-طرز اعمالشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت در سه چیز خلاصه می شود.1-هدف گزاری 2-برنامه ریزی 3-پشتکار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز عاقبت به خیری ترس از خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلی که با پول حل شود، مشکل نیست هزینه است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کاری که می‌کنی٬ هوشمندانه باشد٬ هیچ اشکالی ندارد که تو را احمق بدانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخندیم ، امّا سرمایه خنده ما، گریه دیگران نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر کس باید مثل خودش رفتارکنی،اگر به بد خوبی کنی از تو سو استفاده خواهد کرد و اگر به خوب بدی کنی رهایت خواهد کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوار باش،چون امید همانند بال برای پرندگان است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان شکست نمی خورد،بلکه دست از تلاش بر می دارد.(ارنست همینگوی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشمگین شدن انتقام خطای دیگران را از خود گرفتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی خود را مقدس بدار تا زمانی که چیزی مقدس تر از آن نیافته ای در تنهایی خود بمان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم اکنون که در حال نفس کشیدن هستید شخص دیگری نفس های آخرش را میکشد پس دست از گله و شکایت بردارید و با داشته هایتان زندگی کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکبر زائیده قدرت مادی است و تواضع زاییده قدرت معنوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در دوست داشتن احساس ناامني كردين ديگه اون عشق نيست فقط يك مُخدره براي فرار كردن از واقعيت‌هاي زندگي

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از روزگار بدست می آید ، با خنده نمیماند و آنچه از دست برود با گریه جبران نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصیت افراد را از سه چیز می توان شناخت:1-طرز فکرشان 2-طرز رفتارشان 3-طرز اعمالشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت در سه چیز خلاصه می شود.1-هدف گزاری 2-برنامه ریزی 3-پشتکار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز عاقبت به خیری ترس از خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلی که با پول حل شود، مشکل نیست هزینه است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کاری که می‌کنی٬ هوشمندانه باشد٬ هیچ اشکالی ندارد که تو را احمق بدانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخندیم ، امّا سرمایه خنده ما، گریه دیگران نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر کس باید مثل خودش رفتارکنی،اگر به بد خوبی کنی از تو سو استفاده خواهد کرد و اگر به خوب بدی کنی رهایت خواهد کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوار باش،چون امید همانند بال برای پرندگان است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان شکست نمی خورد،بلکه دست از تلاش بر می دارد.(ارنست همینگوی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشمگین شدن انتقام خطای دیگران را از خود گرفتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی خود را مقدس بدار تا زمانی که چیزی مقدس تر از آن نیافته ای در تنهایی خود بمان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم اکنون که در حال نفس کشیدن هستید شخص دیگری نفس های آخرش را میکشد پس دست از گله و شکایت بردارید و با داشته هایتان زندگی کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکبر زائیده قدرت مادی است و تواضع زاییده قدرت معنوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در دوست داشتن احساس ناامني كردين ديگه اون عشق نيست فقط يك مُخدره براي فرار كردن از واقعيت‌هاي زندگي