بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخندیم ، امّا سرمایه خنده ما، گریه دیگران نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر کس باید مثل خودش رفتارکنی،اگر به بد خوبی کنی از تو سو استفاده خواهد کرد و اگر به خوب بدی کنی رهایت خواهد کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوار باش،چون امید همانند بال برای پرندگان است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان شکست نمی خورد،بلکه دست از تلاش بر می دارد.(ارنست همینگوی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشمگین شدن انتقام خطای دیگران را از خود گرفتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی خود را مقدس بدار تا زمانی که چیزی مقدس تر از آن نیافته ای در تنهایی خود بمان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم اکنون که در حال نفس کشیدن هستید شخص دیگری نفس های آخرش را میکشد پس دست از گله و شکایت بردارید و با داشته هایتان زندگی کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکبر زائیده قدرت مادی است و تواضع زاییده قدرت معنوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در دوست داشتن احساس ناامني كردين ديگه اون عشق نيست فقط يك مُخدره براي فرار كردن از واقعيت‌هاي زندگي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين لحظات زندگي،اوقاتي است كه احساس مي كنيم عشق را به ديگران منتقل مي كنيم و پيام و حضور خدا را براي ديگران قابل لمس مي سازيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی چیزها هستن وقتی به دستشان می آوری, دیگر آنها از تو نیستند.تویی که در دست آنهایی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان تو حروف را، بی استفاده می کنند! کافی است نگاه کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به خاطر داشته باشید که دنیا هرگز مدیون شما نیست ، زیرا قبل از شما نیز وجود داشته است . جان استیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـــــدن لـبـــخـنـــد آنهـایـی که رنج می کــشند از دیدن اشک هــایشان درد ناکتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل توجه : زیادی صاف نباش آدمـا تـو جـاهـای صـاف بـیـشـتـر ویــراژ مـیـدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از “گناه” تنفر داشته باش نه از “گناهکار” . . . (گاندى)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخندیم ، امّا سرمایه خنده ما، گریه دیگران نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر کس باید مثل خودش رفتارکنی،اگر به بد خوبی کنی از تو سو استفاده خواهد کرد و اگر به خوب بدی کنی رهایت خواهد کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوار باش،چون امید همانند بال برای پرندگان است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان شکست نمی خورد،بلکه دست از تلاش بر می دارد.(ارنست همینگوی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشمگین شدن انتقام خطای دیگران را از خود گرفتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی خود را مقدس بدار تا زمانی که چیزی مقدس تر از آن نیافته ای در تنهایی خود بمان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم اکنون که در حال نفس کشیدن هستید شخص دیگری نفس های آخرش را میکشد پس دست از گله و شکایت بردارید و با داشته هایتان زندگی کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکبر زائیده قدرت مادی است و تواضع زاییده قدرت معنوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در دوست داشتن احساس ناامني كردين ديگه اون عشق نيست فقط يك مُخدره براي فرار كردن از واقعيت‌هاي زندگي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين لحظات زندگي،اوقاتي است كه احساس مي كنيم عشق را به ديگران منتقل مي كنيم و پيام و حضور خدا را براي ديگران قابل لمس مي سازيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی چیزها هستن وقتی به دستشان می آوری, دیگر آنها از تو نیستند.تویی که در دست آنهایی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان تو حروف را، بی استفاده می کنند! کافی است نگاه کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به خاطر داشته باشید که دنیا هرگز مدیون شما نیست ، زیرا قبل از شما نیز وجود داشته است . جان استیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـــــدن لـبـــخـنـــد آنهـایـی که رنج می کــشند از دیدن اشک هــایشان درد ناکتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل توجه : زیادی صاف نباش آدمـا تـو جـاهـای صـاف بـیـشـتـر ویــراژ مـیـدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از “گناه” تنفر داشته باش نه از “گناهکار” . . . (گاندى)