بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا صحبت از مرغ است، هيچ كس از خروس نميگويد... اينجا سيرشدن مهمتر از بيداري است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف هايي هست براي نگفتن و ارزش عميق هر کسي به اندازه ي حرف هايي است که براي نگفتن دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت پرچم صلحی است میان این همه شورش فکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت واسه نگه داشتن كسى كه ؛ تفاوتت رو با بقيه نمى فهمه ! تلاش نكن ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر روي بالشي كه از مرگ پرنده ها، پر است؛ نمي توان خواب پروازرا ديد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهرمی از امید و باور به من بدهید تا من بدون محاسبات ریاضی زمین را از جای خود جا به جا کنم(ارشمیدس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همــیــــــــــــــشه دیر فهمیدم، کـــــــــه تقصیرِ خودم بــــــــــوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز اجازه نده که گذشته.آینده ات را بدزدد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز زندگی این است : <بمیر ، پیش از آنکه بمیری > آنگاه در می یابی که مرگی وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كليد قلبى را ندارى قفلش نكن اگه خداحافظى در راه است سلام نكن اگه دستى را گرفتى رهايش نكن دفترى كه بسته شد ديگه بازش نكن قلبى كه شكست ديگه نازش نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریکی، نمی‌تواند بر تاریکی غلبه کند، تنها روشنی می‌تواند آن را انجام دهد؛ نفرت، نمی‌تواند بر نفرت غلبه کند، تنها عشق می‌تواند آن را انجام دهد مارتین لوتر کینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مجبورین با بعضیا موافقت کنین فقط به خاطر اینکه خفه شن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عقلت ، دلبستگی های دنیوی را از خود دور کن ، وگرنه این دلبستگی هایت هستند که عقلت را از تو دور می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسانترين راه براي ترقي بعنوان يك شخص اين است كه اطرافمو با آدماي باهوشتر از خودم پر كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه بتوانیم از نیروی تخیل به همان اندازه استفاده کنیم که از نیروی بصری استفاده می کنیم هر کاری انجام پذیر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر آدم ها زمانی نا امید میشوند که چیزی به موفقیتشون نمونده

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا صحبت از مرغ است، هيچ كس از خروس نميگويد... اينجا سيرشدن مهمتر از بيداري است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف هايي هست براي نگفتن و ارزش عميق هر کسي به اندازه ي حرف هايي است که براي نگفتن دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت پرچم صلحی است میان این همه شورش فکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت واسه نگه داشتن كسى كه ؛ تفاوتت رو با بقيه نمى فهمه ! تلاش نكن ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر روي بالشي كه از مرگ پرنده ها، پر است؛ نمي توان خواب پروازرا ديد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهرمی از امید و باور به من بدهید تا من بدون محاسبات ریاضی زمین را از جای خود جا به جا کنم(ارشمیدس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همــیــــــــــــــشه دیر فهمیدم، کـــــــــه تقصیرِ خودم بــــــــــوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز اجازه نده که گذشته.آینده ات را بدزدد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز زندگی این است : <بمیر ، پیش از آنکه بمیری > آنگاه در می یابی که مرگی وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كليد قلبى را ندارى قفلش نكن اگه خداحافظى در راه است سلام نكن اگه دستى را گرفتى رهايش نكن دفترى كه بسته شد ديگه بازش نكن قلبى كه شكست ديگه نازش نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریکی، نمی‌تواند بر تاریکی غلبه کند، تنها روشنی می‌تواند آن را انجام دهد؛ نفرت، نمی‌تواند بر نفرت غلبه کند، تنها عشق می‌تواند آن را انجام دهد مارتین لوتر کینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مجبورین با بعضیا موافقت کنین فقط به خاطر اینکه خفه شن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عقلت ، دلبستگی های دنیوی را از خود دور کن ، وگرنه این دلبستگی هایت هستند که عقلت را از تو دور می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسانترين راه براي ترقي بعنوان يك شخص اين است كه اطرافمو با آدماي باهوشتر از خودم پر كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه بتوانیم از نیروی تخیل به همان اندازه استفاده کنیم که از نیروی بصری استفاده می کنیم هر کاری انجام پذیر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر آدم ها زمانی نا امید میشوند که چیزی به موفقیتشون نمونده