بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز اجازه نده که گذشته.آینده ات را بدزدد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز زندگی این است : <بمیر ، پیش از آنکه بمیری > آنگاه در می یابی که مرگی وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كليد قلبى را ندارى قفلش نكن اگه خداحافظى در راه است سلام نكن اگه دستى را گرفتى رهايش نكن دفترى كه بسته شد ديگه بازش نكن قلبى كه شكست ديگه نازش نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریکی، نمی‌تواند بر تاریکی غلبه کند، تنها روشنی می‌تواند آن را انجام دهد؛ نفرت، نمی‌تواند بر نفرت غلبه کند، تنها عشق می‌تواند آن را انجام دهد مارتین لوتر کینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مجبورین با بعضیا موافقت کنین فقط به خاطر اینکه خفه شن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عقلت ، دلبستگی های دنیوی را از خود دور کن ، وگرنه این دلبستگی هایت هستند که عقلت را از تو دور می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسانترين راه براي ترقي بعنوان يك شخص اين است كه اطرافمو با آدماي باهوشتر از خودم پر كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه بتوانیم از نیروی تخیل به همان اندازه استفاده کنیم که از نیروی بصری استفاده می کنیم هر کاری انجام پذیر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر آدم ها زمانی نا امید میشوند که چیزی به موفقیتشون نمونده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از روزگار بدست می آید ، با خنده نمیماند و آنچه از دست برود با گریه جبران نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصیت افراد را از سه چیز می توان شناخت:1-طرز فکرشان 2-طرز رفتارشان 3-طرز اعمالشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت در سه چیز خلاصه می شود.1-هدف گزاری 2-برنامه ریزی 3-پشتکار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز عاقبت به خیری ترس از خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلی که با پول حل شود، مشکل نیست هزینه است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کاری که می‌کنی٬ هوشمندانه باشد٬ هیچ اشکالی ندارد که تو را احمق بدانند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز اجازه نده که گذشته.آینده ات را بدزدد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز زندگی این است : <بمیر ، پیش از آنکه بمیری > آنگاه در می یابی که مرگی وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كليد قلبى را ندارى قفلش نكن اگه خداحافظى در راه است سلام نكن اگه دستى را گرفتى رهايش نكن دفترى كه بسته شد ديگه بازش نكن قلبى كه شكست ديگه نازش نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریکی، نمی‌تواند بر تاریکی غلبه کند، تنها روشنی می‌تواند آن را انجام دهد؛ نفرت، نمی‌تواند بر نفرت غلبه کند، تنها عشق می‌تواند آن را انجام دهد مارتین لوتر کینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مجبورین با بعضیا موافقت کنین فقط به خاطر اینکه خفه شن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عقلت ، دلبستگی های دنیوی را از خود دور کن ، وگرنه این دلبستگی هایت هستند که عقلت را از تو دور می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسانترين راه براي ترقي بعنوان يك شخص اين است كه اطرافمو با آدماي باهوشتر از خودم پر كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه بتوانیم از نیروی تخیل به همان اندازه استفاده کنیم که از نیروی بصری استفاده می کنیم هر کاری انجام پذیر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر آدم ها زمانی نا امید میشوند که چیزی به موفقیتشون نمونده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از روزگار بدست می آید ، با خنده نمیماند و آنچه از دست برود با گریه جبران نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصیت افراد را از سه چیز می توان شناخت:1-طرز فکرشان 2-طرز رفتارشان 3-طرز اعمالشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت در سه چیز خلاصه می شود.1-هدف گزاری 2-برنامه ریزی 3-پشتکار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز عاقبت به خیری ترس از خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلی که با پول حل شود، مشکل نیست هزینه است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کاری که می‌کنی٬ هوشمندانه باشد٬ هیچ اشکالی ندارد که تو را احمق بدانند