بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان تمام موجودات زنده تنها انسان است که دعا می خواند –یا لااقل به خواندنش احتیاج دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بین معتقد است که ما در بهترین جهان ممکن زندگی می کنیم و بد بین می ترسد که واقعا حق با خوش بین باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی معلم بزرگی است اما بدبختی معلم بزرگ تری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید این جهان ،جهنم سیاره ای دیگر باشد ”آلدوس هاکسلی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از ازدواج چشم هایت رو خوب باز کن و بعد از ازدواج چشم هایت را ببند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ به ما یاد می دهد که انسان ها و ملت ها تنها زمانی عاقلانه رفتار می کنند که از باقی رفتارها خسته شده باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هر کاری می تواند بکند الا نامردی . البته معمولا کسانی که هر کاری می کنند به صورت اتوماتیک نامرد می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از مرگ نهراسيده ام اگر چه دستانش از ابتذال شكننده تر بود هراس من باري همه از مردن در سرزميني ست كه مزد گوركن از بهاي آزادي آدمي افزون باشد.(شاملو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات از جایی شروع شد که به هر کی گفتیم نوکرتیم فکر کرد واقعاً اربابه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا صحبت از مرغ است، هيچ كس از خروس نميگويد... اينجا سيرشدن مهمتر از بيداري است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف هايي هست براي نگفتن و ارزش عميق هر کسي به اندازه ي حرف هايي است که براي نگفتن دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت پرچم صلحی است میان این همه شورش فکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت واسه نگه داشتن كسى كه ؛ تفاوتت رو با بقيه نمى فهمه ! تلاش نكن ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر روي بالشي كه از مرگ پرنده ها، پر است؛ نمي توان خواب پروازرا ديد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهرمی از امید و باور به من بدهید تا من بدون محاسبات ریاضی زمین را از جای خود جا به جا کنم(ارشمیدس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همــیــــــــــــــشه دیر فهمیدم، کـــــــــه تقصیرِ خودم بــــــــــوده

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان تمام موجودات زنده تنها انسان است که دعا می خواند –یا لااقل به خواندنش احتیاج دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بین معتقد است که ما در بهترین جهان ممکن زندگی می کنیم و بد بین می ترسد که واقعا حق با خوش بین باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی معلم بزرگی است اما بدبختی معلم بزرگ تری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید این جهان ،جهنم سیاره ای دیگر باشد ”آلدوس هاکسلی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از ازدواج چشم هایت رو خوب باز کن و بعد از ازدواج چشم هایت را ببند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ به ما یاد می دهد که انسان ها و ملت ها تنها زمانی عاقلانه رفتار می کنند که از باقی رفتارها خسته شده باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هر کاری می تواند بکند الا نامردی . البته معمولا کسانی که هر کاری می کنند به صورت اتوماتیک نامرد می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از مرگ نهراسيده ام اگر چه دستانش از ابتذال شكننده تر بود هراس من باري همه از مردن در سرزميني ست كه مزد گوركن از بهاي آزادي آدمي افزون باشد.(شاملو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات از جایی شروع شد که به هر کی گفتیم نوکرتیم فکر کرد واقعاً اربابه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا صحبت از مرغ است، هيچ كس از خروس نميگويد... اينجا سيرشدن مهمتر از بيداري است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف هايي هست براي نگفتن و ارزش عميق هر کسي به اندازه ي حرف هايي است که براي نگفتن دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت پرچم صلحی است میان این همه شورش فکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت واسه نگه داشتن كسى كه ؛ تفاوتت رو با بقيه نمى فهمه ! تلاش نكن ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر روي بالشي كه از مرگ پرنده ها، پر است؛ نمي توان خواب پروازرا ديد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهرمی از امید و باور به من بدهید تا من بدون محاسبات ریاضی زمین را از جای خود جا به جا کنم(ارشمیدس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همــیــــــــــــــشه دیر فهمیدم، کـــــــــه تقصیرِ خودم بــــــــــوده