بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که من به سخنانی که تا حال گفته ام می اندیشم به حال مردمان لال غبطه می خورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دشمنت از تو بدگویی می کند و دوستت خبرش را به تو می رساند بدان که دشمن و دوستت برای آسیب رساندن به تو همداستان شده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا روز به روز بهتر می شود......و متاسفانه شب به شب بد تر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتاق بدون کتاب هم چون بدن بدون روح است. مارکوس سیسرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از مرگ ماهی ها می ترسم .وگرنه درد دلم را به دریا می گفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاثيرگذاري را از جيرجيرك بياموز كه با دوبال كوچك دنيا را كر ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي براي سقوط نكردن بايد سكوت كرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گورستان، خواندنى‏ترین دفتر خاطرات و مـؤثرترین کتابِ پند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی که توقف نکردید مهم نیست چقدر آهسته پیش می‌روید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بستن به کلاغی که دل دارد بهتر از دل باختن به طاووسی است که فقط ظاهر خوشگل دارد ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اولین کسی که در لحظه ی باز کردن چشم ؛ بعد از خوابی طولانی به ذهنتان خطور می کند ! یا دلیل خوشبختی شماست یا درد و رنجتان ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان در بیست سالگی طاووس است در سی سالگی شیر در چهل سالگی شتر در پنجاه سالگی افعی در شصت سالگی سگ در هفتاد سالگی میمون و در هشتاد سالگی مرده متحرک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما تنها زمانی موانع را می بینید,که چشم از هدف برداشته اید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من حتماً دلیلی وجود داشته که خداوند تشخیص داده گوش های انسان باید همیشه باز باشد و دهانش بسته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمي داني قرار است كنار كدام بندر پهلو بگيري، هيچ بادي موافق بادبان هاي تو نخواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، فاصله لذيذ بين ملاقات يك دختر زيباي فرشته سيما تا كشف او به عنوان يك طوطي ابله است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که من به سخنانی که تا حال گفته ام می اندیشم به حال مردمان لال غبطه می خورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دشمنت از تو بدگویی می کند و دوستت خبرش را به تو می رساند بدان که دشمن و دوستت برای آسیب رساندن به تو همداستان شده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا روز به روز بهتر می شود......و متاسفانه شب به شب بد تر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتاق بدون کتاب هم چون بدن بدون روح است. مارکوس سیسرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از مرگ ماهی ها می ترسم .وگرنه درد دلم را به دریا می گفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاثيرگذاري را از جيرجيرك بياموز كه با دوبال كوچك دنيا را كر ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي براي سقوط نكردن بايد سكوت كرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گورستان، خواندنى‏ترین دفتر خاطرات و مـؤثرترین کتابِ پند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی که توقف نکردید مهم نیست چقدر آهسته پیش می‌روید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بستن به کلاغی که دل دارد بهتر از دل باختن به طاووسی است که فقط ظاهر خوشگل دارد ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اولین کسی که در لحظه ی باز کردن چشم ؛ بعد از خوابی طولانی به ذهنتان خطور می کند ! یا دلیل خوشبختی شماست یا درد و رنجتان ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان در بیست سالگی طاووس است در سی سالگی شیر در چهل سالگی شتر در پنجاه سالگی افعی در شصت سالگی سگ در هفتاد سالگی میمون و در هشتاد سالگی مرده متحرک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما تنها زمانی موانع را می بینید,که چشم از هدف برداشته اید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من حتماً دلیلی وجود داشته که خداوند تشخیص داده گوش های انسان باید همیشه باز باشد و دهانش بسته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمي داني قرار است كنار كدام بندر پهلو بگيري، هيچ بادي موافق بادبان هاي تو نخواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، فاصله لذيذ بين ملاقات يك دختر زيباي فرشته سيما تا كشف او به عنوان يك طوطي ابله است.