بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کاغذ سفید را هر چقدر هم که سفید باشد کسی قاب نمی گیرد ،برای ماندگاری باید حرفی برای گفتن داشت...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" شيطان " موفقيتش را... مديون " شيطنت هاى " ماست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" اسير " گذر زمان نباش... " اثر " گذار باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيبا حرف زدن باعث موفقيت شما مي شود اما زيبا حرف زدن در حالي كه چماق كلفتي هم در دست داريد باعث موفقيت بيشتر شما مي شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انساني سه شخصيت دارد:1”شخصيتي که نشان مي دهد 2”شخصيتي که واقعاً دارد 3”و شخصيتي که خيال مي کند دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوگواری مناسب انسانی است که پا به این جهان می گذارد نه آن که از این جهان رخت می بندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابیدن سخت ترین کار دنیاست چون شما برای انجام دادنش باید تمام روز را بیدار بمانید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که من به سخنانی که تا حال گفته ام می اندیشم به حال مردمان لال غبطه می خورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دشمنت از تو بدگویی می کند و دوستت خبرش را به تو می رساند بدان که دشمن و دوستت برای آسیب رساندن به تو همداستان شده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا روز به روز بهتر می شود......و متاسفانه شب به شب بد تر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتاق بدون کتاب هم چون بدن بدون روح است. مارکوس سیسرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از مرگ ماهی ها می ترسم .وگرنه درد دلم را به دریا می گفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاثيرگذاري را از جيرجيرك بياموز كه با دوبال كوچك دنيا را كر ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي براي سقوط نكردن بايد سكوت كرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گورستان، خواندنى‏ترین دفتر خاطرات و مـؤثرترین کتابِ پند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی که توقف نکردید مهم نیست چقدر آهسته پیش می‌روید.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کاغذ سفید را هر چقدر هم که سفید باشد کسی قاب نمی گیرد ،برای ماندگاری باید حرفی برای گفتن داشت...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" شيطان " موفقيتش را... مديون " شيطنت هاى " ماست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" اسير " گذر زمان نباش... " اثر " گذار باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيبا حرف زدن باعث موفقيت شما مي شود اما زيبا حرف زدن در حالي كه چماق كلفتي هم در دست داريد باعث موفقيت بيشتر شما مي شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انساني سه شخصيت دارد:1”شخصيتي که نشان مي دهد 2”شخصيتي که واقعاً دارد 3”و شخصيتي که خيال مي کند دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوگواری مناسب انسانی است که پا به این جهان می گذارد نه آن که از این جهان رخت می بندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابیدن سخت ترین کار دنیاست چون شما برای انجام دادنش باید تمام روز را بیدار بمانید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که من به سخنانی که تا حال گفته ام می اندیشم به حال مردمان لال غبطه می خورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دشمنت از تو بدگویی می کند و دوستت خبرش را به تو می رساند بدان که دشمن و دوستت برای آسیب رساندن به تو همداستان شده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا روز به روز بهتر می شود......و متاسفانه شب به شب بد تر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتاق بدون کتاب هم چون بدن بدون روح است. مارکوس سیسرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از مرگ ماهی ها می ترسم .وگرنه درد دلم را به دریا می گفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاثيرگذاري را از جيرجيرك بياموز كه با دوبال كوچك دنيا را كر ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي براي سقوط نكردن بايد سكوت كرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گورستان، خواندنى‏ترین دفتر خاطرات و مـؤثرترین کتابِ پند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی که توقف نکردید مهم نیست چقدر آهسته پیش می‌روید.