بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حق با شماست خشمگین شدن نیازی نیست و اگر حق با شما نیست ، هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطرمیخی نعلی افتاد،بخاطرنعلی اسبی افتاد، بخاطراسبی سواری افتاد، بخاطرسواری جنگی شکست خورد، بخاطرشکستی مملکتی نابودشد همه اینها بخاطرکسی بودکه میخ را بدرستی نکوبیده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم........!! راننده نیستم........!! اما هر کس به من میرسد ....... مسافر است....!!!‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي روشنايي چراغ هاي همسايه هم دعا كن، بي شك حوالي تو نيز روشنتر خواهد شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هیچوقت بعد از هر لبخندی خدا را شکر نمیکنید حقی نخواهید داشت بعد از هر اشکی از او گله مند باشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دیگران شکایت نکن خودت را تغییر بده! از انجا که برای محافظت از پای خود پوشیدن یک دمپایی اسان تر از فرش کردن کل زمین است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمـــــها... مثـــل مـــوبـــايل ها low battery نــــدارند اکثــــرا بـــدون اخـــطار قبلـــي... و خـــــيلي نــــــاگـــــهــاني ... تـــمـــام ميـــشـــونـــــد ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفـاداری یک زن زمانی معـلوم میشود که مــردش.هــیچ نداشته باشد وفـاداری یک مـرد زمانی معـلوم میشود کــه همــه چــیز داشـته باشـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دقیق تر باشیم " نمیدانم " بهترین جواب برای سوالاتیست که جوابش را همه میدانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کاغذ سفید را هر چقدر هم که سفید باشد کسی قاب نمی گیرد ،برای ماندگاری باید حرفی برای گفتن داشت...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" شيطان " موفقيتش را... مديون " شيطنت هاى " ماست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" اسير " گذر زمان نباش... " اثر " گذار باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيبا حرف زدن باعث موفقيت شما مي شود اما زيبا حرف زدن در حالي كه چماق كلفتي هم در دست داريد باعث موفقيت بيشتر شما مي شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انساني سه شخصيت دارد:1”شخصيتي که نشان مي دهد 2”شخصيتي که واقعاً دارد 3”و شخصيتي که خيال مي کند دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوگواری مناسب انسانی است که پا به این جهان می گذارد نه آن که از این جهان رخت می بندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابیدن سخت ترین کار دنیاست چون شما برای انجام دادنش باید تمام روز را بیدار بمانید

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حق با شماست خشمگین شدن نیازی نیست و اگر حق با شما نیست ، هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطرمیخی نعلی افتاد،بخاطرنعلی اسبی افتاد، بخاطراسبی سواری افتاد، بخاطرسواری جنگی شکست خورد، بخاطرشکستی مملکتی نابودشد همه اینها بخاطرکسی بودکه میخ را بدرستی نکوبیده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم........!! راننده نیستم........!! اما هر کس به من میرسد ....... مسافر است....!!!‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي روشنايي چراغ هاي همسايه هم دعا كن، بي شك حوالي تو نيز روشنتر خواهد شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هیچوقت بعد از هر لبخندی خدا را شکر نمیکنید حقی نخواهید داشت بعد از هر اشکی از او گله مند باشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دیگران شکایت نکن خودت را تغییر بده! از انجا که برای محافظت از پای خود پوشیدن یک دمپایی اسان تر از فرش کردن کل زمین است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمـــــها... مثـــل مـــوبـــايل ها low battery نــــدارند اکثــــرا بـــدون اخـــطار قبلـــي... و خـــــيلي نــــــاگـــــهــاني ... تـــمـــام ميـــشـــونـــــد ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفـاداری یک زن زمانی معـلوم میشود که مــردش.هــیچ نداشته باشد وفـاداری یک مـرد زمانی معـلوم میشود کــه همــه چــیز داشـته باشـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دقیق تر باشیم " نمیدانم " بهترین جواب برای سوالاتیست که جوابش را همه میدانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کاغذ سفید را هر چقدر هم که سفید باشد کسی قاب نمی گیرد ،برای ماندگاری باید حرفی برای گفتن داشت...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" شيطان " موفقيتش را... مديون " شيطنت هاى " ماست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" اسير " گذر زمان نباش... " اثر " گذار باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيبا حرف زدن باعث موفقيت شما مي شود اما زيبا حرف زدن در حالي كه چماق كلفتي هم در دست داريد باعث موفقيت بيشتر شما مي شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انساني سه شخصيت دارد:1”شخصيتي که نشان مي دهد 2”شخصيتي که واقعاً دارد 3”و شخصيتي که خيال مي کند دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوگواری مناسب انسانی است که پا به این جهان می گذارد نه آن که از این جهان رخت می بندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابیدن سخت ترین کار دنیاست چون شما برای انجام دادنش باید تمام روز را بیدار بمانید