بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بردهاي بزرگ با خطرهاي بزرگ همراهند. احتياط شرط اول است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دســت دادن امـيـدي پـوچ و مـحـال، خــود مـوفـقـيـت و پــيـشـرفـتــي بـزرگ اســـت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز به طرز برخورد و نگرش شما بستگي دارد. مسايل مي توانند شما را با مشكل و يا با موفقيت روبرو سازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند خردمندان بينديشيد، اما به زبان مردم حرف بزنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايدزندگى آن جشنى نباشدكه آرزويش راداشتى اماحال كه به آن دعوت شده اى تاميتوانى زيبابرقص

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها به امید امدن کسی دلخوش نیستم. بیکسی هم بد کسی نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین مشکلات وقتی پیش می آید که تو دیگر فرصتی برای اشتباه کردن نداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از تقوايي كه .......... با يك تق.وا ميرود......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین دوست انسان عقل اوست وبزرگترین دشمن او زبان اوست پس ابتدا بیندیش وسپس بر زبان بیاور.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی قشنگیه منظره را می بینه یکی کثیفی پنجره را این توئی که تصمیم میگیری چی ببینی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صف اشباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم ، احساس می کنیم و وقتی که باید احساس کنیم ، فکر می کنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر آخر، چیزی که به حساب می آید تعداد سالهای زندگی شما نیست بلکه زندگی ای است که در آن سالها کرده اید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه در زندگیت جوری زندگی کن که ” ای کاش” تکیه کلام پیریت نشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای بیرحمیست چه زود پیش چشم عزیزانمان ارزان می شویم چاره کم کردن رابطه ست که لااقل به مفت نفروشنمان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ای رو که مرده ، هر ۵ دقیقه ۱ بار نبضشو نگیر دیگه مرده . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بردهاي بزرگ با خطرهاي بزرگ همراهند. احتياط شرط اول است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دســت دادن امـيـدي پـوچ و مـحـال، خــود مـوفـقـيـت و پــيـشـرفـتــي بـزرگ اســـت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز به طرز برخورد و نگرش شما بستگي دارد. مسايل مي توانند شما را با مشكل و يا با موفقيت روبرو سازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند خردمندان بينديشيد، اما به زبان مردم حرف بزنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايدزندگى آن جشنى نباشدكه آرزويش راداشتى اماحال كه به آن دعوت شده اى تاميتوانى زيبابرقص

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها به امید امدن کسی دلخوش نیستم. بیکسی هم بد کسی نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین مشکلات وقتی پیش می آید که تو دیگر فرصتی برای اشتباه کردن نداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از تقوايي كه .......... با يك تق.وا ميرود......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین دوست انسان عقل اوست وبزرگترین دشمن او زبان اوست پس ابتدا بیندیش وسپس بر زبان بیاور.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی قشنگیه منظره را می بینه یکی کثیفی پنجره را این توئی که تصمیم میگیری چی ببینی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صف اشباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم ، احساس می کنیم و وقتی که باید احساس کنیم ، فکر می کنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر آخر، چیزی که به حساب می آید تعداد سالهای زندگی شما نیست بلکه زندگی ای است که در آن سالها کرده اید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه در زندگیت جوری زندگی کن که ” ای کاش” تکیه کلام پیریت نشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای بیرحمیست چه زود پیش چشم عزیزانمان ارزان می شویم چاره کم کردن رابطه ست که لااقل به مفت نفروشنمان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ای رو که مرده ، هر ۵ دقیقه ۱ بار نبضشو نگیر دیگه مرده . . .