بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل منطقي دارد كه عقل از آن بي خبر است.(بلز پاسكال)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه به اميد شانس زنده باشد، سالها قبل مرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانيكه ب آنان عشق ميورزيم از بيشترين قدرت براي آزردن ما برخوردارند "فرانسيس بومو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بدار آنها که در زندگیت نقش داشته اند نه آنها که برایت نقش بازی کردن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به حرف دیگران نسبت به خودت اهمیت نده مهم اینه که خودت چی فکر می کنی!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید نتوانی با پول خوشبختی را بخری.. اما حداقل می توانی رنج هایت را انتخاب کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم ( ریچارد نیکسون )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریب مشابهت روز و شب‌ها را نخوریم امروز، دیروز نیست و فردا امروز نمی‌شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت می شود به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتن وقت لازم است، اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه در زندگی ، موقعیت هایی پیش میآید که انسان باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر شكست می خورم تا راه شكست دادن را بیاموزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه روئياهاي ما ميتوانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر،سكوي پرواز است و موجب تجلي خداوند برانسان..، پس تسليم مطلق خداوندباش و اراده اورامشاهده كن، خواهي ديدكه چگونه مشكلات را ازتو خواهد گرفت..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید نشد به گذشته بازگشت و یک آغاز زیبا ساخت ولی میشود هم اکنون آغاز کرد و یک پایان زیبا ساخت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل منطقي دارد كه عقل از آن بي خبر است.(بلز پاسكال)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه به اميد شانس زنده باشد، سالها قبل مرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانيكه ب آنان عشق ميورزيم از بيشترين قدرت براي آزردن ما برخوردارند "فرانسيس بومو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بدار آنها که در زندگیت نقش داشته اند نه آنها که برایت نقش بازی کردن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به حرف دیگران نسبت به خودت اهمیت نده مهم اینه که خودت چی فکر می کنی!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید نتوانی با پول خوشبختی را بخری.. اما حداقل می توانی رنج هایت را انتخاب کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم ( ریچارد نیکسون )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریب مشابهت روز و شب‌ها را نخوریم امروز، دیروز نیست و فردا امروز نمی‌شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت می شود به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتن وقت لازم است، اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه در زندگی ، موقعیت هایی پیش میآید که انسان باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر شكست می خورم تا راه شكست دادن را بیاموزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه روئياهاي ما ميتوانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر،سكوي پرواز است و موجب تجلي خداوند برانسان..، پس تسليم مطلق خداوندباش و اراده اورامشاهده كن، خواهي ديدكه چگونه مشكلات را ازتو خواهد گرفت..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید نشد به گذشته بازگشت و یک آغاز زیبا ساخت ولی میشود هم اکنون آغاز کرد و یک پایان زیبا ساخت