بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت رسیدی آخر خط یادت باشه معلم کلاس اول می گفت: نقطه سر خط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه اولش به فکر اخرش نباشی اخرش به فکر اولش میفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی هنری نیست به امید تلافی احسان به کسی کن که به کار تو نیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتی های بی حرکت موجها تصمیم میگیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر براي رسيدن به خواهشها و آرزوهاي خود زورگويي پيشه کنيم، پس از چندي کساني را در برابرمان خواهيم ديد که ديگر زورمان به آنها نمي رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زياد زيستن كمابيش آرزوي همه است، اما خوب زيستن آرمان يك عده معدود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعره هیچ شیری خانه چوبی را خراب نمیکند!من از سکوت موریانه میترسم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل منطقي دارد كه عقل از آن بي خبر است.(بلز پاسكال)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه به اميد شانس زنده باشد، سالها قبل مرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانيكه ب آنان عشق ميورزيم از بيشترين قدرت براي آزردن ما برخوردارند "فرانسيس بومو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بدار آنها که در زندگیت نقش داشته اند نه آنها که برایت نقش بازی کردن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به حرف دیگران نسبت به خودت اهمیت نده مهم اینه که خودت چی فکر می کنی!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید نتوانی با پول خوشبختی را بخری.. اما حداقل می توانی رنج هایت را انتخاب کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم ( ریچارد نیکسون )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریب مشابهت روز و شب‌ها را نخوریم امروز، دیروز نیست و فردا امروز نمی‌شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت می شود به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت رسیدی آخر خط یادت باشه معلم کلاس اول می گفت: نقطه سر خط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه اولش به فکر اخرش نباشی اخرش به فکر اولش میفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی هنری نیست به امید تلافی احسان به کسی کن که به کار تو نیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتی های بی حرکت موجها تصمیم میگیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر براي رسيدن به خواهشها و آرزوهاي خود زورگويي پيشه کنيم، پس از چندي کساني را در برابرمان خواهيم ديد که ديگر زورمان به آنها نمي رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زياد زيستن كمابيش آرزوي همه است، اما خوب زيستن آرمان يك عده معدود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعره هیچ شیری خانه چوبی را خراب نمیکند!من از سکوت موریانه میترسم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل منطقي دارد كه عقل از آن بي خبر است.(بلز پاسكال)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه به اميد شانس زنده باشد، سالها قبل مرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانيكه ب آنان عشق ميورزيم از بيشترين قدرت براي آزردن ما برخوردارند "فرانسيس بومو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بدار آنها که در زندگیت نقش داشته اند نه آنها که برایت نقش بازی کردن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به حرف دیگران نسبت به خودت اهمیت نده مهم اینه که خودت چی فکر می کنی!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید نتوانی با پول خوشبختی را بخری.. اما حداقل می توانی رنج هایت را انتخاب کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم ( ریچارد نیکسون )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریب مشابهت روز و شب‌ها را نخوریم امروز، دیروز نیست و فردا امروز نمی‌شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت می شود به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست . . .