بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد که: هر روز باید تمرین کرد دل کندن از زندگی را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد که: زخم نیست آنچه درد می‌آورد، عفونت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد که: در حرکت همیشه افق‌های تازه هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم هرگز خوشبختی خود را نمیشناسند اما خوشبختی دیگران همیشه در جلو دیدگان آنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها و زن ها دست کم در یک مورد اتفاق نظر دارند. هیچ کدام به زن ها اعتماد ندارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه اشـتـبـاه بـزرگـیسـت.......
تلخ کردن زندگی خود
بـرای کـسـی کـه......... در دوری مـا
شـیـریـن تـریـن لـحـظـات
زنـدگـیـش را سپری مـی کـنـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!حکمت قدم هایی را که برایم بر می داری بر من آشکار کن،تا درهایی را که به سویم می گشایی ندانسته نبندم و درهایی که به رویم می بندی،به اصرار نگشایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی: بخندهرچند که غمگینی، ببخش هرچند که مسکینی، فراموش کن هرچند که دلگیری، اینگونه بودن زیباست هرچند که اسان نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي جاودانه ماندن بايد فكري جاويد داشت عاقبت كوته فكران در تنهايي زندگي كردن و تنهايي مردن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي تلاطم لحظه هاي خوب و بد است يادتان باشد اب راكد مي گندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغلب انسان هايي كه فكرهاي بزرگ دارند به خاطر فكرهاي كوچك ان را رها مي كنند زيرا به خود باور ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین مصیبت انسان آن است که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته باشد نه شعور کافی برای خاموش ماندن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که برای محبت حدود قائل می شود ، معنی محبت را نفهمیده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادب خرجی ندارد ولی همه چیز را خریداری میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احترام مثل لباس میمونه به بعضی‌‌ها میاد ، به بعضی‌‌ها نمیاد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورهای خود را نزد خود نگه دارید زیرا از نظر دیگران باور شما رویایی بیش نیست ..خودتان به خودتان اهمیت دهید...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد که: هر روز باید تمرین کرد دل کندن از زندگی را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد که: زخم نیست آنچه درد می‌آورد، عفونت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد که: در حرکت همیشه افق‌های تازه هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم هرگز خوشبختی خود را نمیشناسند اما خوشبختی دیگران همیشه در جلو دیدگان آنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها و زن ها دست کم در یک مورد اتفاق نظر دارند. هیچ کدام به زن ها اعتماد ندارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه اشـتـبـاه بـزرگـیسـت.......
تلخ کردن زندگی خود
بـرای کـسـی کـه......... در دوری مـا
شـیـریـن تـریـن لـحـظـات
زنـدگـیـش را سپری مـی کـنـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!حکمت قدم هایی را که برایم بر می داری بر من آشکار کن،تا درهایی را که به سویم می گشایی ندانسته نبندم و درهایی که به رویم می بندی،به اصرار نگشایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی: بخندهرچند که غمگینی، ببخش هرچند که مسکینی، فراموش کن هرچند که دلگیری، اینگونه بودن زیباست هرچند که اسان نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي جاودانه ماندن بايد فكري جاويد داشت عاقبت كوته فكران در تنهايي زندگي كردن و تنهايي مردن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي تلاطم لحظه هاي خوب و بد است يادتان باشد اب راكد مي گندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغلب انسان هايي كه فكرهاي بزرگ دارند به خاطر فكرهاي كوچك ان را رها مي كنند زيرا به خود باور ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین مصیبت انسان آن است که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته باشد نه شعور کافی برای خاموش ماندن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که برای محبت حدود قائل می شود ، معنی محبت را نفهمیده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادب خرجی ندارد ولی همه چیز را خریداری میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احترام مثل لباس میمونه به بعضی‌‌ها میاد ، به بعضی‌‌ها نمیاد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورهای خود را نزد خود نگه دارید زیرا از نظر دیگران باور شما رویایی بیش نیست ..خودتان به خودتان اهمیت دهید...