بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی: بخندهرچند که غمگینی، ببخش هرچند که مسکینی، فراموش کن هرچند که دلگیری، اینگونه بودن زیباست هرچند که اسان نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي جاودانه ماندن بايد فكري جاويد داشت عاقبت كوته فكران در تنهايي زندگي كردن و تنهايي مردن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي تلاطم لحظه هاي خوب و بد است يادتان باشد اب راكد مي گندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغلب انسان هايي كه فكرهاي بزرگ دارند به خاطر فكرهاي كوچك ان را رها مي كنند زيرا به خود باور ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین مصیبت انسان آن است که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته باشد نه شعور کافی برای خاموش ماندن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که برای محبت حدود قائل می شود ، معنی محبت را نفهمیده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادب خرجی ندارد ولی همه چیز را خریداری میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احترام مثل لباس میمونه به بعضی‌‌ها میاد ، به بعضی‌‌ها نمیاد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورهای خود را نزد خود نگه دارید زیرا از نظر دیگران باور شما رویایی بیش نیست ..خودتان به خودتان اهمیت دهید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت رسیدی آخر خط یادت باشه معلم کلاس اول می گفت: نقطه سر خط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه اولش به فکر اخرش نباشی اخرش به فکر اولش میفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی هنری نیست به امید تلافی احسان به کسی کن که به کار تو نیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتی های بی حرکت موجها تصمیم میگیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر براي رسيدن به خواهشها و آرزوهاي خود زورگويي پيشه کنيم، پس از چندي کساني را در برابرمان خواهيم ديد که ديگر زورمان به آنها نمي رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زياد زيستن كمابيش آرزوي همه است، اما خوب زيستن آرمان يك عده معدود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعره هیچ شیری خانه چوبی را خراب نمیکند!من از سکوت موریانه میترسم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی: بخندهرچند که غمگینی، ببخش هرچند که مسکینی، فراموش کن هرچند که دلگیری، اینگونه بودن زیباست هرچند که اسان نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي جاودانه ماندن بايد فكري جاويد داشت عاقبت كوته فكران در تنهايي زندگي كردن و تنهايي مردن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي تلاطم لحظه هاي خوب و بد است يادتان باشد اب راكد مي گندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغلب انسان هايي كه فكرهاي بزرگ دارند به خاطر فكرهاي كوچك ان را رها مي كنند زيرا به خود باور ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین مصیبت انسان آن است که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته باشد نه شعور کافی برای خاموش ماندن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که برای محبت حدود قائل می شود ، معنی محبت را نفهمیده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادب خرجی ندارد ولی همه چیز را خریداری میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احترام مثل لباس میمونه به بعضی‌‌ها میاد ، به بعضی‌‌ها نمیاد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورهای خود را نزد خود نگه دارید زیرا از نظر دیگران باور شما رویایی بیش نیست ..خودتان به خودتان اهمیت دهید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت رسیدی آخر خط یادت باشه معلم کلاس اول می گفت: نقطه سر خط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه اولش به فکر اخرش نباشی اخرش به فکر اولش میفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی هنری نیست به امید تلافی احسان به کسی کن که به کار تو نیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتی های بی حرکت موجها تصمیم میگیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر براي رسيدن به خواهشها و آرزوهاي خود زورگويي پيشه کنيم، پس از چندي کساني را در برابرمان خواهيم ديد که ديگر زورمان به آنها نمي رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زياد زيستن كمابيش آرزوي همه است، اما خوب زيستن آرمان يك عده معدود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعره هیچ شیری خانه چوبی را خراب نمیکند!من از سکوت موریانه میترسم!