بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرمیخواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد   باور محال بودنش را عوض کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنده می گوید مشکل است ، اما ممکن   و بازنده می گوید ممکن است ، اما مشکل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن اندازه که ما خود را فریب می دهیم و گمراه می کنیم، هیچ دشمنی نمی تواند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگر بهترین فرد روی کره زمین هستید به خودتون مغرور نشوید   چون هیچ کس از شخصی که ادعا می کند خوشش نمی آید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در رقابت با هیچکس جز خودم نمیباشم   هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام . . .   ”بیل گیتس”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه کشف ممکن ها ، رفتن به ورای غیر ممکن ها است . . .   (آرتور کلارک)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ژوبرت :   ” برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم ،   اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم ، احتیاج به جوانی دارم ” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست تو کسی است که هرگاه کلمه “حق” از تو شنید ، خشمناک نشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبودا !   به بزرگی آنچه داده ای آگاهم کن تا کوچکی آنچه ندارم نا آرامم نکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی که امروز زیر سایه ای ارمیده   مدیون کسی است که مدت ها قبل درختی کاشته . . .   (وارن بوفه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریشه گلی است که به شهرت پشت کرده است . . .   (جبران خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصیحت چیزیست که :   عاقلین به آن احتیاجی ندارند ، احمق ها آن را قبول نمی کنند . . .   (بنیامین فرانکلین )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند   توانگران از دوستی چیزی نمی دانند . . .   (موزارت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی ، بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی . . .   (هیلزهام)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده ام.   مهم این است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاری داشته ام . . .   (جوجیا اوکیف )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند هر آنچه را که می داند نمی گوید و هر آنچه را که بگوید می داند.   (ارسطو)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرمیخواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد   باور محال بودنش را عوض کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنده می گوید مشکل است ، اما ممکن   و بازنده می گوید ممکن است ، اما مشکل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن اندازه که ما خود را فریب می دهیم و گمراه می کنیم، هیچ دشمنی نمی تواند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگر بهترین فرد روی کره زمین هستید به خودتون مغرور نشوید   چون هیچ کس از شخصی که ادعا می کند خوشش نمی آید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در رقابت با هیچکس جز خودم نمیباشم   هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام . . .   ”بیل گیتس”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه کشف ممکن ها ، رفتن به ورای غیر ممکن ها است . . .   (آرتور کلارک)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ژوبرت :   ” برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم ،   اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم ، احتیاج به جوانی دارم ” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست تو کسی است که هرگاه کلمه “حق” از تو شنید ، خشمناک نشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبودا !   به بزرگی آنچه داده ای آگاهم کن تا کوچکی آنچه ندارم نا آرامم نکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی که امروز زیر سایه ای ارمیده   مدیون کسی است که مدت ها قبل درختی کاشته . . .   (وارن بوفه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریشه گلی است که به شهرت پشت کرده است . . .   (جبران خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصیحت چیزیست که :   عاقلین به آن احتیاجی ندارند ، احمق ها آن را قبول نمی کنند . . .   (بنیامین فرانکلین )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند   توانگران از دوستی چیزی نمی دانند . . .   (موزارت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی ، بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی . . .   (هیلزهام)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده ام.   مهم این است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاری داشته ام . . .   (جوجیا اوکیف )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند هر آنچه را که می داند نمی گوید و هر آنچه را که بگوید می داند.   (ارسطو)