بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست ؛   بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمی که گل ها را دوست میدارند خود از ان گل ها دوست داشتنی ترند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهمت مثل زغال است اگر نسوزاند سیاه می کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوره ، دوره آدم هایی ست که همخواب هم می شوند   ولی هرگز خواب هم را نمی بینند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا به مذهبی ها بفهمان که مذهب اگر پیش از مرگ به کار نیاید   پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد   “دکتر علی شریعتی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گیاهان صدایی نداشته باشند   به معنای آن نیست که دردی ندارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرمیخواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد   باور محال بودنش را عوض کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنده می گوید مشکل است ، اما ممکن   و بازنده می گوید ممکن است ، اما مشکل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن اندازه که ما خود را فریب می دهیم و گمراه می کنیم، هیچ دشمنی نمی تواند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگر بهترین فرد روی کره زمین هستید به خودتون مغرور نشوید   چون هیچ کس از شخصی که ادعا می کند خوشش نمی آید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در رقابت با هیچکس جز خودم نمیباشم   هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام . . .   ”بیل گیتس”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه کشف ممکن ها ، رفتن به ورای غیر ممکن ها است . . .   (آرتور کلارک)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ژوبرت :   ” برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم ،   اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم ، احتیاج به جوانی دارم ” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست تو کسی است که هرگاه کلمه “حق” از تو شنید ، خشمناک نشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبودا !   به بزرگی آنچه داده ای آگاهم کن تا کوچکی آنچه ندارم نا آرامم نکند .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست ؛   بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمی که گل ها را دوست میدارند خود از ان گل ها دوست داشتنی ترند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهمت مثل زغال است اگر نسوزاند سیاه می کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوره ، دوره آدم هایی ست که همخواب هم می شوند   ولی هرگز خواب هم را نمی بینند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا به مذهبی ها بفهمان که مذهب اگر پیش از مرگ به کار نیاید   پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد   “دکتر علی شریعتی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گیاهان صدایی نداشته باشند   به معنای آن نیست که دردی ندارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرمیخواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد   باور محال بودنش را عوض کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنده می گوید مشکل است ، اما ممکن   و بازنده می گوید ممکن است ، اما مشکل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن اندازه که ما خود را فریب می دهیم و گمراه می کنیم، هیچ دشمنی نمی تواند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگر بهترین فرد روی کره زمین هستید به خودتون مغرور نشوید   چون هیچ کس از شخصی که ادعا می کند خوشش نمی آید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در رقابت با هیچکس جز خودم نمیباشم   هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام . . .   ”بیل گیتس”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه کشف ممکن ها ، رفتن به ورای غیر ممکن ها است . . .   (آرتور کلارک)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ژوبرت :   ” برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم ،   اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم ، احتیاج به جوانی دارم ” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست تو کسی است که هرگاه کلمه “حق” از تو شنید ، خشمناک نشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبودا !   به بزرگی آنچه داده ای آگاهم کن تا کوچکی آنچه ندارم نا آرامم نکند .