بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانی که چیزی برای گفتن ندارند   با لودگی و ریشخند   تلاش می کنند خودی نشان دهند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشین !   بعضی ها در حالیکه هندوانه زیر بغلت می ذارن، پوست موز هم زیر پات می اندازن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فکر می کنید که موفق می شوید یا شکست می خورید   در هر دو صورت درست فکر کرده اید… پس درست فکر کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز برای عاشق شدن ، به دنبال باران و بهار و بابونه نباش.   گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای می رسی که ماه را بر لبات می نشاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز یک زندگی زیبا این است   که امروز با خدا گام برداری   و برای فردا به او اعتماد داشته باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاه در زنـدگـی ، موقعیت هایی پــیش مــی آیــد کــه انسان بـایـد تــاوان   دعـاهــای مــستجاب شده خــود را بپــردازد … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی‌!   یکی‌ دیروز و یکی‌ فردا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی بادبادک اینه که   می‌دونه زندگیش فقط به یک نخ نازک بنده   ولی بازم تو آسمون می‌رقصه و می‌خنده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کسی زندگی کن که مجبور نباشی   یه عمر برای راضی نگه داشتنش فیلم بازی کنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست ؛   بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمی که گل ها را دوست میدارند خود از ان گل ها دوست داشتنی ترند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهمت مثل زغال است اگر نسوزاند سیاه می کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوره ، دوره آدم هایی ست که همخواب هم می شوند   ولی هرگز خواب هم را نمی بینند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا به مذهبی ها بفهمان که مذهب اگر پیش از مرگ به کار نیاید   پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد   “دکتر علی شریعتی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گیاهان صدایی نداشته باشند   به معنای آن نیست که دردی ندارند . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانی که چیزی برای گفتن ندارند   با لودگی و ریشخند   تلاش می کنند خودی نشان دهند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشین !   بعضی ها در حالیکه هندوانه زیر بغلت می ذارن، پوست موز هم زیر پات می اندازن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فکر می کنید که موفق می شوید یا شکست می خورید   در هر دو صورت درست فکر کرده اید… پس درست فکر کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز برای عاشق شدن ، به دنبال باران و بهار و بابونه نباش.   گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای می رسی که ماه را بر لبات می نشاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز یک زندگی زیبا این است   که امروز با خدا گام برداری   و برای فردا به او اعتماد داشته باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاه در زنـدگـی ، موقعیت هایی پــیش مــی آیــد کــه انسان بـایـد تــاوان   دعـاهــای مــستجاب شده خــود را بپــردازد … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی‌!   یکی‌ دیروز و یکی‌ فردا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی بادبادک اینه که   می‌دونه زندگیش فقط به یک نخ نازک بنده   ولی بازم تو آسمون می‌رقصه و می‌خنده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کسی زندگی کن که مجبور نباشی   یه عمر برای راضی نگه داشتنش فیلم بازی کنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست ؛   بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمی که گل ها را دوست میدارند خود از ان گل ها دوست داشتنی ترند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهمت مثل زغال است اگر نسوزاند سیاه می کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوره ، دوره آدم هایی ست که همخواب هم می شوند   ولی هرگز خواب هم را نمی بینند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا به مذهبی ها بفهمان که مذهب اگر پیش از مرگ به کار نیاید   پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد   “دکتر علی شریعتی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گیاهان صدایی نداشته باشند   به معنای آن نیست که دردی ندارند . . .