بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک پشت صد ها بار توبه می کرد   اگر می دانست ، بیرون آمدن از لاک   آرزوی مشترکی است ، بین او و عقاب بالای سرش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها گرگها نیستند که لباس میش می پوشند   گاهی پرستوها هم لباس مرغ عشق برتن می کنند..   عاشق که شدی کوچ میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست حتی اگر کور باشی ، خوش آهنگ است حتی اگر کر باشی   مسحور کننده است حتی اگر فلج باشی ، اما بی ارزش است اگرثانیه ای عاشق نباشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر داشته های زندگی خود را شمارش کنید   مجالی برای شمارش نداشته های زندگی خود نخواهید یافت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد تنها انسان بودن کافی ست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روزها دل مبند ، روزها به فصل که میرسند ، رنگ عوض میکنند   با شب بمان ، شب گرچه تاریک است ، لیکن همیشه یک رنگ است . . .   (دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی داری گناه میکنی چپ و راست رو نگاه میکنی یکبار بالا رو نگاه کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانی که چیزی برای گفتن ندارند   با لودگی و ریشخند   تلاش می کنند خودی نشان دهند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشین !   بعضی ها در حالیکه هندوانه زیر بغلت می ذارن، پوست موز هم زیر پات می اندازن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فکر می کنید که موفق می شوید یا شکست می خورید   در هر دو صورت درست فکر کرده اید… پس درست فکر کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز برای عاشق شدن ، به دنبال باران و بهار و بابونه نباش.   گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای می رسی که ماه را بر لبات می نشاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز یک زندگی زیبا این است   که امروز با خدا گام برداری   و برای فردا به او اعتماد داشته باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاه در زنـدگـی ، موقعیت هایی پــیش مــی آیــد کــه انسان بـایـد تــاوان   دعـاهــای مــستجاب شده خــود را بپــردازد … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی‌!   یکی‌ دیروز و یکی‌ فردا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی بادبادک اینه که   می‌دونه زندگیش فقط به یک نخ نازک بنده   ولی بازم تو آسمون می‌رقصه و می‌خنده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کسی زندگی کن که مجبور نباشی   یه عمر برای راضی نگه داشتنش فیلم بازی کنی . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک پشت صد ها بار توبه می کرد   اگر می دانست ، بیرون آمدن از لاک   آرزوی مشترکی است ، بین او و عقاب بالای سرش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها گرگها نیستند که لباس میش می پوشند   گاهی پرستوها هم لباس مرغ عشق برتن می کنند..   عاشق که شدی کوچ میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست حتی اگر کور باشی ، خوش آهنگ است حتی اگر کر باشی   مسحور کننده است حتی اگر فلج باشی ، اما بی ارزش است اگرثانیه ای عاشق نباشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر داشته های زندگی خود را شمارش کنید   مجالی برای شمارش نداشته های زندگی خود نخواهید یافت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد تنها انسان بودن کافی ست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روزها دل مبند ، روزها به فصل که میرسند ، رنگ عوض میکنند   با شب بمان ، شب گرچه تاریک است ، لیکن همیشه یک رنگ است . . .   (دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی داری گناه میکنی چپ و راست رو نگاه میکنی یکبار بالا رو نگاه کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانی که چیزی برای گفتن ندارند   با لودگی و ریشخند   تلاش می کنند خودی نشان دهند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشین !   بعضی ها در حالیکه هندوانه زیر بغلت می ذارن، پوست موز هم زیر پات می اندازن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فکر می کنید که موفق می شوید یا شکست می خورید   در هر دو صورت درست فکر کرده اید… پس درست فکر کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز برای عاشق شدن ، به دنبال باران و بهار و بابونه نباش.   گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای می رسی که ماه را بر لبات می نشاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز یک زندگی زیبا این است   که امروز با خدا گام برداری   و برای فردا به او اعتماد داشته باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاه در زنـدگـی ، موقعیت هایی پــیش مــی آیــد کــه انسان بـایـد تــاوان   دعـاهــای مــستجاب شده خــود را بپــردازد … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی‌!   یکی‌ دیروز و یکی‌ فردا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی بادبادک اینه که   می‌دونه زندگیش فقط به یک نخ نازک بنده   ولی بازم تو آسمون می‌رقصه و می‌خنده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کسی زندگی کن که مجبور نباشی   یه عمر برای راضی نگه داشتنش فیلم بازی کنی . . .