بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غصه هایی بخاطر اتفاقات بدی که هرگز در زندگی ام پیش نیامد خوردم . . .   (میکل آنژ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ندرتاً درباره آنچه که داریم فکر می کنیم ،   درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم . . .   (شوپنهاور)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد . . .   (ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است . . .   (ناپلئون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت داروی تلخی است که ثمرات شیرینی دارد . . .   (گاندی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرایش یک بیت درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد . . .   (ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادانی و پستی یک نفر در گذشته ، نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد . . .   (ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگان، مردگانی هستند که در تعطیلات به سر می برند . . .   (موریس مترلینگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه اظهارات و گفته های یک فرد خشمگین را در حین مشاجره فراموش نکن . . .   (هنری بیچر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه آشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است . . .   (ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میتوانی عاقلتر از دیگران باش ، اما این موضوع را به آنان مگو  . . .   (چستر فیلد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا بگذار همیشه خواهان انجام آنی باشم که بیش از توان من است . . .   (میکل آنژ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو زن هرگز با یکدیگر دوستی و محبت نمی ورزند مگر به خاطر توطئه بر علیه زن سوم . . .!   (آلفونس کار)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت روی ستون های شکست شکل می گیرد  . . .   (سری چینموی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد تنها انسان بودن کافی ست . . .   آلبرکامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست ، برخیز تا بگریند . . .   کوروش کبیر

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غصه هایی بخاطر اتفاقات بدی که هرگز در زندگی ام پیش نیامد خوردم . . .   (میکل آنژ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ندرتاً درباره آنچه که داریم فکر می کنیم ،   درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم . . .   (شوپنهاور)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد . . .   (ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است . . .   (ناپلئون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت داروی تلخی است که ثمرات شیرینی دارد . . .   (گاندی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرایش یک بیت درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد . . .   (ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادانی و پستی یک نفر در گذشته ، نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد . . .   (ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگان، مردگانی هستند که در تعطیلات به سر می برند . . .   (موریس مترلینگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه اظهارات و گفته های یک فرد خشمگین را در حین مشاجره فراموش نکن . . .   (هنری بیچر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه آشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است . . .   (ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میتوانی عاقلتر از دیگران باش ، اما این موضوع را به آنان مگو  . . .   (چستر فیلد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا بگذار همیشه خواهان انجام آنی باشم که بیش از توان من است . . .   (میکل آنژ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو زن هرگز با یکدیگر دوستی و محبت نمی ورزند مگر به خاطر توطئه بر علیه زن سوم . . .!   (آلفونس کار)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت روی ستون های شکست شکل می گیرد  . . .   (سری چینموی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد تنها انسان بودن کافی ست . . .   آلبرکامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست ، برخیز تا بگریند . . .   کوروش کبیر