بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که مثل کبک سر خود را در برف فرو می کنند ،   لگد دیگران را به جان خود می خرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میمیری   ناگهان همه عاشقت میشن و از خوبی هات میگن  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعای عشق به خدا ،از کسی که سجاده دلتنگ حضور اوست ، پذیرفتنی نیست   نماز نجوای عاشقانه با محبوب است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچشمه شودترانه خوان درباران   هرخـاک به رنگ آسـمــان دربـاران   آیــات زلال ابرنــازل کـــه شــود   مبعوث شــوند عــاشقان دربــاران   نگاهت به آسمان باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یار مفروش به دنیا که کسی سود نکرد   آنکه یوسـف به زر ناســره بفروخته بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند   بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آن گونه زنده ام بدار که نشکند دلی از زنده بودنم   و آن گونه بمیران که کسی به وجد نیاید از نبودنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تصمیم نگیری که چه آدمی باشی آنگاه دیگران برای چگونه شدنت تصمیم خواهند گرفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت این قبیله است به دور آتشی که تو میسوزی میرقصند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنهان کردن دانش خود بهتر از آشکار کردن نادانی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بدترین ما آنقدر خوبی هست، و در بهترین ما آنقدر بدی هست   که هیچ یک از ما را شایسته نیست، که از دیگران عیب جویی کنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی از جمله تجملاتی است که هرکسی توان کسب آن را ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان آزاد آفریده شده است اما همه جا در زنجیری است که خود بافته است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستادگی کن تا روشن بمانی   شمع های افتاده خاموش می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی اندازت نیست ، دست بـه اندازه ی خودت نزن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـاش به خودمان قــول بدهیــم   وقتی عاشق شویــم که ” آماده ایم “   نــه وقتی کــه ” تنهــائیـم”

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که مثل کبک سر خود را در برف فرو می کنند ،   لگد دیگران را به جان خود می خرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میمیری   ناگهان همه عاشقت میشن و از خوبی هات میگن  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعای عشق به خدا ،از کسی که سجاده دلتنگ حضور اوست ، پذیرفتنی نیست   نماز نجوای عاشقانه با محبوب است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچشمه شودترانه خوان درباران   هرخـاک به رنگ آسـمــان دربـاران   آیــات زلال ابرنــازل کـــه شــود   مبعوث شــوند عــاشقان دربــاران   نگاهت به آسمان باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یار مفروش به دنیا که کسی سود نکرد   آنکه یوسـف به زر ناســره بفروخته بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند   بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آن گونه زنده ام بدار که نشکند دلی از زنده بودنم   و آن گونه بمیران که کسی به وجد نیاید از نبودنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تصمیم نگیری که چه آدمی باشی آنگاه دیگران برای چگونه شدنت تصمیم خواهند گرفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت این قبیله است به دور آتشی که تو میسوزی میرقصند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنهان کردن دانش خود بهتر از آشکار کردن نادانی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بدترین ما آنقدر خوبی هست، و در بهترین ما آنقدر بدی هست   که هیچ یک از ما را شایسته نیست، که از دیگران عیب جویی کنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی از جمله تجملاتی است که هرکسی توان کسب آن را ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان آزاد آفریده شده است اما همه جا در زنجیری است که خود بافته است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستادگی کن تا روشن بمانی   شمع های افتاده خاموش می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی اندازت نیست ، دست بـه اندازه ی خودت نزن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـاش به خودمان قــول بدهیــم   وقتی عاشق شویــم که ” آماده ایم “   نــه وقتی کــه ” تنهــائیـم”