بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی که امروز زیر سایه ای ارمیده   مدیون کسی است که مدت ها قبل درختی کاشته . . .   (وارن بوفه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریشه گلی است که به شهرت پشت کرده است . . .   (جبران خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصیحت چیزیست که :   عاقلین به آن احتیاجی ندارند ، احمق ها آن را قبول نمی کنند . . .   (بنیامین فرانکلین )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند   توانگران از دوستی چیزی نمی دانند . . .   (موزارت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی ، بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی . . .   (هیلزهام)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده ام.   مهم این است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاری داشته ام . . .   (جوجیا اوکیف )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند هر آنچه را که می داند نمی گوید و هر آنچه را که بگوید می داند.   (ارسطو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم . . .   (اسکات پک)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تغییر دهندگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که   بر خلاف جریان شنا می‌کنند . . .   (والترنیس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند . . .   (بردیر فرانسوی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«عقلانیت باز» آن عقلانیتی است که فراموش نمی‌کند   «یکی» در «چند» است و «چند» در «یکی» . . .   (ادگارمون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیات درختان در بخشش میوه است. آنها می بخشند تا زنده بمانند ،   زیرا اگر باری ندهند خود را به تباهی و نابودی کشانده اند .   (جبران خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تپه‌ای وجود ندارد که دارای سراشیبی نباشد . . .   (ضرب‌المثل ولزی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم . . .   (جانسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار . . .   (گاندی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقریبآ همه مردم بخشی از عمرشان را در تلاش برای نشان دادن   ویژگی هایی که ندارند ، تلف می کنند . . .   (سامول جانسون)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی که امروز زیر سایه ای ارمیده   مدیون کسی است که مدت ها قبل درختی کاشته . . .   (وارن بوفه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریشه گلی است که به شهرت پشت کرده است . . .   (جبران خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصیحت چیزیست که :   عاقلین به آن احتیاجی ندارند ، احمق ها آن را قبول نمی کنند . . .   (بنیامین فرانکلین )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند   توانگران از دوستی چیزی نمی دانند . . .   (موزارت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی ، بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی . . .   (هیلزهام)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده ام.   مهم این است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاری داشته ام . . .   (جوجیا اوکیف )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند هر آنچه را که می داند نمی گوید و هر آنچه را که بگوید می داند.   (ارسطو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم . . .   (اسکات پک)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تغییر دهندگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که   بر خلاف جریان شنا می‌کنند . . .   (والترنیس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند . . .   (بردیر فرانسوی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«عقلانیت باز» آن عقلانیتی است که فراموش نمی‌کند   «یکی» در «چند» است و «چند» در «یکی» . . .   (ادگارمون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیات درختان در بخشش میوه است. آنها می بخشند تا زنده بمانند ،   زیرا اگر باری ندهند خود را به تباهی و نابودی کشانده اند .   (جبران خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تپه‌ای وجود ندارد که دارای سراشیبی نباشد . . .   (ضرب‌المثل ولزی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم . . .   (جانسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار . . .   (گاندی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقریبآ همه مردم بخشی از عمرشان را در تلاش برای نشان دادن   ویژگی هایی که ندارند ، تلف می کنند . . .   (سامول جانسون)