بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تصمیم نگیری که چه آدمی باشی آنگاه دیگران برای چگونه شدنت تصمیم خواهند گرفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت این قبیله است به دور آتشی که تو میسوزی میرقصند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنهان کردن دانش خود بهتر از آشکار کردن نادانی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بدترین ما آنقدر خوبی هست، و در بهترین ما آنقدر بدی هست   که هیچ یک از ما را شایسته نیست، که از دیگران عیب جویی کنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی از جمله تجملاتی است که هرکسی توان کسب آن را ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان آزاد آفریده شده است اما همه جا در زنجیری است که خود بافته است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستادگی کن تا روشن بمانی   شمع های افتاده خاموش می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی اندازت نیست ، دست بـه اندازه ی خودت نزن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـاش به خودمان قــول بدهیــم   وقتی عاشق شویــم که ” آماده ایم “   نــه وقتی کــه ” تنهــائیـم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک پشت صد ها بار توبه می کرد   اگر می دانست ، بیرون آمدن از لاک   آرزوی مشترکی است ، بین او و عقاب بالای سرش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها گرگها نیستند که لباس میش می پوشند   گاهی پرستوها هم لباس مرغ عشق برتن می کنند..   عاشق که شدی کوچ میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست حتی اگر کور باشی ، خوش آهنگ است حتی اگر کر باشی   مسحور کننده است حتی اگر فلج باشی ، اما بی ارزش است اگرثانیه ای عاشق نباشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر داشته های زندگی خود را شمارش کنید   مجالی برای شمارش نداشته های زندگی خود نخواهید یافت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد تنها انسان بودن کافی ست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روزها دل مبند ، روزها به فصل که میرسند ، رنگ عوض میکنند   با شب بمان ، شب گرچه تاریک است ، لیکن همیشه یک رنگ است . . .   (دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی داری گناه میکنی چپ و راست رو نگاه میکنی یکبار بالا رو نگاه کن . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تصمیم نگیری که چه آدمی باشی آنگاه دیگران برای چگونه شدنت تصمیم خواهند گرفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت این قبیله است به دور آتشی که تو میسوزی میرقصند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنهان کردن دانش خود بهتر از آشکار کردن نادانی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بدترین ما آنقدر خوبی هست، و در بهترین ما آنقدر بدی هست   که هیچ یک از ما را شایسته نیست، که از دیگران عیب جویی کنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی از جمله تجملاتی است که هرکسی توان کسب آن را ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان آزاد آفریده شده است اما همه جا در زنجیری است که خود بافته است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستادگی کن تا روشن بمانی   شمع های افتاده خاموش می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی اندازت نیست ، دست بـه اندازه ی خودت نزن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـاش به خودمان قــول بدهیــم   وقتی عاشق شویــم که ” آماده ایم “   نــه وقتی کــه ” تنهــائیـم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک پشت صد ها بار توبه می کرد   اگر می دانست ، بیرون آمدن از لاک   آرزوی مشترکی است ، بین او و عقاب بالای سرش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها گرگها نیستند که لباس میش می پوشند   گاهی پرستوها هم لباس مرغ عشق برتن می کنند..   عاشق که شدی کوچ میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست حتی اگر کور باشی ، خوش آهنگ است حتی اگر کر باشی   مسحور کننده است حتی اگر فلج باشی ، اما بی ارزش است اگرثانیه ای عاشق نباشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر داشته های زندگی خود را شمارش کنید   مجالی برای شمارش نداشته های زندگی خود نخواهید یافت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد تنها انسان بودن کافی ست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روزها دل مبند ، روزها به فصل که میرسند ، رنگ عوض میکنند   با شب بمان ، شب گرچه تاریک است ، لیکن همیشه یک رنگ است . . .   (دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی داری گناه میکنی چپ و راست رو نگاه میکنی یکبار بالا رو نگاه کن . . .