بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنکه عمر طولانی باشد ، باید آهسته زندگی کنیم  . . .   (سیسرون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای بزرگ زاده میشوند، عده ای بزرگی را بدست می آورند   و عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند  . . .   (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی پراست از گره هایی که تو آن را نبسته ای   اما باید تمام آنها را به تنهایی باز کنی ، تنهای تنها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین جا برای آزمودن تربیت یک آدم، وسط دعواست . . .   (جرج برنارد شاو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آدم را داغ می کند و دوست داشتن آدم را پخته می کند   هر داغی یک روز سرد می شود ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ذهن تا دهن فقط یه نقطه فاصله هست   تا ذهنت را باز نکردی   دهنت را باز نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی بسوز که برای خاموش کردنت از اشکش مایه بذاره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه از بالانشینی رتبه ای پیدا نکرد / جاده از افتادگی از کوه بالا می رود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این کوه نیست که شما را از پای می اندازد، خرده ریگی است که در کفش دارید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که مثل کبک سر خود را در برف فرو می کنند ،   لگد دیگران را به جان خود می خرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میمیری   ناگهان همه عاشقت میشن و از خوبی هات میگن  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعای عشق به خدا ،از کسی که سجاده دلتنگ حضور اوست ، پذیرفتنی نیست   نماز نجوای عاشقانه با محبوب است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچشمه شودترانه خوان درباران   هرخـاک به رنگ آسـمــان دربـاران   آیــات زلال ابرنــازل کـــه شــود   مبعوث شــوند عــاشقان دربــاران   نگاهت به آسمان باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یار مفروش به دنیا که کسی سود نکرد   آنکه یوسـف به زر ناســره بفروخته بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند   بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آن گونه زنده ام بدار که نشکند دلی از زنده بودنم   و آن گونه بمیران که کسی به وجد نیاید از نبودنم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنکه عمر طولانی باشد ، باید آهسته زندگی کنیم  . . .   (سیسرون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای بزرگ زاده میشوند، عده ای بزرگی را بدست می آورند   و عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند  . . .   (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی پراست از گره هایی که تو آن را نبسته ای   اما باید تمام آنها را به تنهایی باز کنی ، تنهای تنها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین جا برای آزمودن تربیت یک آدم، وسط دعواست . . .   (جرج برنارد شاو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آدم را داغ می کند و دوست داشتن آدم را پخته می کند   هر داغی یک روز سرد می شود ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ذهن تا دهن فقط یه نقطه فاصله هست   تا ذهنت را باز نکردی   دهنت را باز نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی بسوز که برای خاموش کردنت از اشکش مایه بذاره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه از بالانشینی رتبه ای پیدا نکرد / جاده از افتادگی از کوه بالا می رود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این کوه نیست که شما را از پای می اندازد، خرده ریگی است که در کفش دارید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که مثل کبک سر خود را در برف فرو می کنند ،   لگد دیگران را به جان خود می خرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میمیری   ناگهان همه عاشقت میشن و از خوبی هات میگن  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعای عشق به خدا ،از کسی که سجاده دلتنگ حضور اوست ، پذیرفتنی نیست   نماز نجوای عاشقانه با محبوب است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچشمه شودترانه خوان درباران   هرخـاک به رنگ آسـمــان دربـاران   آیــات زلال ابرنــازل کـــه شــود   مبعوث شــوند عــاشقان دربــاران   نگاهت به آسمان باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یار مفروش به دنیا که کسی سود نکرد   آنکه یوسـف به زر ناســره بفروخته بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند   بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آن گونه زنده ام بدار که نشکند دلی از زنده بودنم   و آن گونه بمیران که کسی به وجد نیاید از نبودنم . . .