بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایانی برای قصه نیست   چرا که نه گوسفندان عاقل میشوند و نه گرگها سیر  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق زیباست ، اما وقتی بی وفائی را دیدی عشق را مجازات نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسى که کردارش او را به جایى نرساند ، افتخارات خاندانش او را به جایى نخواهد رسانید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد   بلکه کسی است که با مشکلاتش مشکلی ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی شعوری یعنی لطف دیگران را وظیفه ی آنان پنداشتن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دختری نباش که به مردی نیاز داره    دختری باش که مردی به اون نیاز داره    و این دو باهم خیلی متفاوتند  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون که زیباست می خنده و اونکه می خنده زیباست   حق انتخاب با شماست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیلی واقعیت رو   درست اون وقتی می خوری   که وسط زیباترین رویا هستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز گنجشکی را که توی دستت داری به امید گرفتن کبوتری که در هواست رها نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به قضاوت مردم بنشینی ، دیگر زمانی برای دوست داشتن آنها نخواهی داشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود که از میان ما رفته باشند . . .   (امرسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برهنه ات میکنند تا بهتر شکسته شوی   نترس گردوی کوچک   آنچه سیاه میشود روی تو نیست دست آنهاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان سه راه دارد: راه اول از اندیشه می‌گذرد، این والاترین راه است.   راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان‌ترین راه است.   و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است.   (کنفسیوس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور داشتن چیزی که دیده می شود باور نیست   باور داشتن چیزی که دیده نمی شود پیروزی و نعمت است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکر گذاری یکی از بزرگترین راه های ابراز عشق است   به همین خاطر که هر چیزی که به خاطرش شکر گذارید در حال زیاد شدن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین لحطات را کسی به تو می دهدکه بتواند غمگینترین لحظات را از تو بگیرد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایانی برای قصه نیست   چرا که نه گوسفندان عاقل میشوند و نه گرگها سیر  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق زیباست ، اما وقتی بی وفائی را دیدی عشق را مجازات نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسى که کردارش او را به جایى نرساند ، افتخارات خاندانش او را به جایى نخواهد رسانید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد   بلکه کسی است که با مشکلاتش مشکلی ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی شعوری یعنی لطف دیگران را وظیفه ی آنان پنداشتن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دختری نباش که به مردی نیاز داره    دختری باش که مردی به اون نیاز داره    و این دو باهم خیلی متفاوتند  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون که زیباست می خنده و اونکه می خنده زیباست   حق انتخاب با شماست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیلی واقعیت رو   درست اون وقتی می خوری   که وسط زیباترین رویا هستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز گنجشکی را که توی دستت داری به امید گرفتن کبوتری که در هواست رها نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به قضاوت مردم بنشینی ، دیگر زمانی برای دوست داشتن آنها نخواهی داشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود که از میان ما رفته باشند . . .   (امرسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برهنه ات میکنند تا بهتر شکسته شوی   نترس گردوی کوچک   آنچه سیاه میشود روی تو نیست دست آنهاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان سه راه دارد: راه اول از اندیشه می‌گذرد، این والاترین راه است.   راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان‌ترین راه است.   و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است.   (کنفسیوس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور داشتن چیزی که دیده می شود باور نیست   باور داشتن چیزی که دیده نمی شود پیروزی و نعمت است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکر گذاری یکی از بزرگترین راه های ابراز عشق است   به همین خاطر که هر چیزی که به خاطرش شکر گذارید در حال زیاد شدن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین لحطات را کسی به تو می دهدکه بتواند غمگینترین لحظات را از تو بگیرد . . .