بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیلی واقعیت رو   درست اون وقتی می خوری   که وسط زیباترین رویا هستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز گنجشکی را که توی دستت داری به امید گرفتن کبوتری که در هواست رها نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به قضاوت مردم بنشینی ، دیگر زمانی برای دوست داشتن آنها نخواهی داشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود که از میان ما رفته باشند . . .   (امرسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برهنه ات میکنند تا بهتر شکسته شوی   نترس گردوی کوچک   آنچه سیاه میشود روی تو نیست دست آنهاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان سه راه دارد: راه اول از اندیشه می‌گذرد، این والاترین راه است.   راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان‌ترین راه است.   و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است.   (کنفسیوس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور داشتن چیزی که دیده می شود باور نیست   باور داشتن چیزی که دیده نمی شود پیروزی و نعمت است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکر گذاری یکی از بزرگترین راه های ابراز عشق است   به همین خاطر که هر چیزی که به خاطرش شکر گذارید در حال زیاد شدن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین لحطات را کسی به تو می دهدکه بتواند غمگینترین لحظات را از تو بگیرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز چشاتو باز کردی و خودتو توی یه کوره دیدی ، سعی کن پخته بیرون بیایی   وگرنه سوختنو همه بلدن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت ، همیشه نشانه رضایت نیست! شاید کسی دارد   خفـــــه می شـــود   پـشت ِ یـک بـغـض  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اعتراف به کلیسا میروم   رو در روی علفهای روییده بر دیوار کهنه می ایستم   و همه ی گناهان خود را یکجا اعتراف میکنم   بخشده خواهم شد به یقین   علفها بی واسطه با خدا سخن میگویند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر خطا از چشم آید ، عذر میخواهد لبت   تلخی بادام را شِکَر تلافی میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در زندگی این دو را ابراز نکنید   اول ، آنچه نیستید   دوم ، همه ی آنچه هستید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت خودت را باد نکن   چرا که کوچک ترین سوزن تو را می ترکاند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرایش تو به آن کس که تو را نمیخواهد سبب خواری توست  . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیلی واقعیت رو   درست اون وقتی می خوری   که وسط زیباترین رویا هستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز گنجشکی را که توی دستت داری به امید گرفتن کبوتری که در هواست رها نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به قضاوت مردم بنشینی ، دیگر زمانی برای دوست داشتن آنها نخواهی داشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود که از میان ما رفته باشند . . .   (امرسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برهنه ات میکنند تا بهتر شکسته شوی   نترس گردوی کوچک   آنچه سیاه میشود روی تو نیست دست آنهاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان سه راه دارد: راه اول از اندیشه می‌گذرد، این والاترین راه است.   راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان‌ترین راه است.   و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است.   (کنفسیوس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور داشتن چیزی که دیده می شود باور نیست   باور داشتن چیزی که دیده نمی شود پیروزی و نعمت است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکر گذاری یکی از بزرگترین راه های ابراز عشق است   به همین خاطر که هر چیزی که به خاطرش شکر گذارید در حال زیاد شدن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین لحطات را کسی به تو می دهدکه بتواند غمگینترین لحظات را از تو بگیرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز چشاتو باز کردی و خودتو توی یه کوره دیدی ، سعی کن پخته بیرون بیایی   وگرنه سوختنو همه بلدن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت ، همیشه نشانه رضایت نیست! شاید کسی دارد   خفـــــه می شـــود   پـشت ِ یـک بـغـض  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اعتراف به کلیسا میروم   رو در روی علفهای روییده بر دیوار کهنه می ایستم   و همه ی گناهان خود را یکجا اعتراف میکنم   بخشده خواهم شد به یقین   علفها بی واسطه با خدا سخن میگویند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر خطا از چشم آید ، عذر میخواهد لبت   تلخی بادام را شِکَر تلافی میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در زندگی این دو را ابراز نکنید   اول ، آنچه نیستید   دوم ، همه ی آنچه هستید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت خودت را باد نکن   چرا که کوچک ترین سوزن تو را می ترکاند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرایش تو به آن کس که تو را نمیخواهد سبب خواری توست  . . .