بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما دو جور زندگی میکنن یا غرورشون رو زیر پاشون میذران و با انسانها زندگی میکنن   یا انسانها رو زیر پاشون میذارن و با غرورشون زندگی میکنن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مستمند کسی است ، که دشواری و سختی ندیده باشد . . .   (حکیم ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه با خاله خرسه دوست شدی    هشیار باش و لحظه ای غفلت نکن    این روزها اینجور دوستی ها زیاد شدند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم   و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . . .   (مترلینگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظر ی که دیگران نسبت به شما دارند مشکل خودشان است نه شما . . .   ( الیزابت کوبلر‌روس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست . . .   (مثل ژاپنی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لباس کهنه ات خجالت نکش   از افکار کهنه ات شرمنده باش . . .   (انیشتین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که کسی آگاهانه تو را نمی فهمد   خودت را برای توجیه خسته نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگت درست از لحظه یی آغاز می شود که در برابر آن چه مهم است ، سکوت می کنی . . .   (مارتین لوتر کینگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایانی برای قصه نیست   چرا که نه گوسفندان عاقل میشوند و نه گرگها سیر  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق زیباست ، اما وقتی بی وفائی را دیدی عشق را مجازات نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسى که کردارش او را به جایى نرساند ، افتخارات خاندانش او را به جایى نخواهد رسانید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد   بلکه کسی است که با مشکلاتش مشکلی ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی شعوری یعنی لطف دیگران را وظیفه ی آنان پنداشتن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دختری نباش که به مردی نیاز داره    دختری باش که مردی به اون نیاز داره    و این دو باهم خیلی متفاوتند  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون که زیباست می خنده و اونکه می خنده زیباست   حق انتخاب با شماست . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما دو جور زندگی میکنن یا غرورشون رو زیر پاشون میذران و با انسانها زندگی میکنن   یا انسانها رو زیر پاشون میذارن و با غرورشون زندگی میکنن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مستمند کسی است ، که دشواری و سختی ندیده باشد . . .   (حکیم ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه با خاله خرسه دوست شدی    هشیار باش و لحظه ای غفلت نکن    این روزها اینجور دوستی ها زیاد شدند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم   و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . . .   (مترلینگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظر ی که دیگران نسبت به شما دارند مشکل خودشان است نه شما . . .   ( الیزابت کوبلر‌روس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست . . .   (مثل ژاپنی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لباس کهنه ات خجالت نکش   از افکار کهنه ات شرمنده باش . . .   (انیشتین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که کسی آگاهانه تو را نمی فهمد   خودت را برای توجیه خسته نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگت درست از لحظه یی آغاز می شود که در برابر آن چه مهم است ، سکوت می کنی . . .   (مارتین لوتر کینگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایانی برای قصه نیست   چرا که نه گوسفندان عاقل میشوند و نه گرگها سیر  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق زیباست ، اما وقتی بی وفائی را دیدی عشق را مجازات نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسى که کردارش او را به جایى نرساند ، افتخارات خاندانش او را به جایى نخواهد رسانید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد   بلکه کسی است که با مشکلاتش مشکلی ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی شعوری یعنی لطف دیگران را وظیفه ی آنان پنداشتن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دختری نباش که به مردی نیاز داره    دختری باش که مردی به اون نیاز داره    و این دو باهم خیلی متفاوتند  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون که زیباست می خنده و اونکه می خنده زیباست   حق انتخاب با شماست . . .