بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های بزرگ ، در باره عقاید  سخن می گویند   انسان های متوسط ، در باره وقایع سخن می گویند   انسان های کوچک ، پشت سر دیگران سخن می گویند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخت است   هنگامی که مردم ، فقط وقتی دوستت دارند ، که شخص دیگری باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های بزرگ ، عظمت دیگران را می بینند   انسان های متوسط ، به دنبال عظمت خود هستند   انسان های کوچک ، عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که به جلو حرکت می‌کند زمان است،   و مردمی که آویزان عقربه‌های ساعت شده‌اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ، چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند . . .   (فیثاغورث)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه دلت را به روزگار مسپار ، که دریایی از نا امیدی است    دلت را به خدا بسپار که دریایی از امید است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما دو جور زندگی میکنن یا غرورشون رو زیر پاشون میذران و با انسانها زندگی میکنن   یا انسانها رو زیر پاشون میذارن و با غرورشون زندگی میکنن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مستمند کسی است ، که دشواری و سختی ندیده باشد . . .   (حکیم ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه با خاله خرسه دوست شدی    هشیار باش و لحظه ای غفلت نکن    این روزها اینجور دوستی ها زیاد شدند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم   و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . . .   (مترلینگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظر ی که دیگران نسبت به شما دارند مشکل خودشان است نه شما . . .   ( الیزابت کوبلر‌روس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست . . .   (مثل ژاپنی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لباس کهنه ات خجالت نکش   از افکار کهنه ات شرمنده باش . . .   (انیشتین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که کسی آگاهانه تو را نمی فهمد   خودت را برای توجیه خسته نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگت درست از لحظه یی آغاز می شود که در برابر آن چه مهم است ، سکوت می کنی . . .   (مارتین لوتر کینگ)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های بزرگ ، در باره عقاید  سخن می گویند   انسان های متوسط ، در باره وقایع سخن می گویند   انسان های کوچک ، پشت سر دیگران سخن می گویند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخت است   هنگامی که مردم ، فقط وقتی دوستت دارند ، که شخص دیگری باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های بزرگ ، عظمت دیگران را می بینند   انسان های متوسط ، به دنبال عظمت خود هستند   انسان های کوچک ، عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که به جلو حرکت می‌کند زمان است،   و مردمی که آویزان عقربه‌های ساعت شده‌اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ، چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند . . .   (فیثاغورث)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه دلت را به روزگار مسپار ، که دریایی از نا امیدی است    دلت را به خدا بسپار که دریایی از امید است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما دو جور زندگی میکنن یا غرورشون رو زیر پاشون میذران و با انسانها زندگی میکنن   یا انسانها رو زیر پاشون میذارن و با غرورشون زندگی میکنن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مستمند کسی است ، که دشواری و سختی ندیده باشد . . .   (حکیم ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه با خاله خرسه دوست شدی    هشیار باش و لحظه ای غفلت نکن    این روزها اینجور دوستی ها زیاد شدند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم   و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . . .   (مترلینگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظر ی که دیگران نسبت به شما دارند مشکل خودشان است نه شما . . .   ( الیزابت کوبلر‌روس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست . . .   (مثل ژاپنی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لباس کهنه ات خجالت نکش   از افکار کهنه ات شرمنده باش . . .   (انیشتین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که کسی آگاهانه تو را نمی فهمد   خودت را برای توجیه خسته نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگت درست از لحظه یی آغاز می شود که در برابر آن چه مهم است ، سکوت می کنی . . .   (مارتین لوتر کینگ)