بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی به سراغ کسی می‌رود که فرصت اندیشه درباره بدبختی را ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد   بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید   (کورش کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بفهم درونت چه میگذرد تا بفهمی درون دیگران چه میگذرد . . .   پائولو کوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکی که هنگام شکست میریزیم   همان عرقی است که هنگام تلاش نریختیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون توست اگر خلوتی و انجمنی است   برون ز خویش کجا میروی جهان خالیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نیـت یک ساله دارید ، برنج بکارید   اگر نـیت ده ساله دارید ، درخت بکارید   اگر نـیت صد ساله دارید ، آدم تربیت کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی باورهای هر کسی ، با او حرف بزن   بیشتر که بگویی تو را احمق فرض خواهد کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمانروایان با تجربه از همان چشمه ایی می نوشند که مردم را سیراب می کند . . .   (حکیم ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی به هیچ چیز زیاد اعتماد نکن   حتی سایه ات ، که جاهای تاریک تنهات می ذاره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های بزرگ ، در باره عقاید  سخن می گویند   انسان های متوسط ، در باره وقایع سخن می گویند   انسان های کوچک ، پشت سر دیگران سخن می گویند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخت است   هنگامی که مردم ، فقط وقتی دوستت دارند ، که شخص دیگری باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های بزرگ ، عظمت دیگران را می بینند   انسان های متوسط ، به دنبال عظمت خود هستند   انسان های کوچک ، عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که به جلو حرکت می‌کند زمان است،   و مردمی که آویزان عقربه‌های ساعت شده‌اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ، چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند . . .   (فیثاغورث)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه دلت را به روزگار مسپار ، که دریایی از نا امیدی است    دلت را به خدا بسپار که دریایی از امید است . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی به سراغ کسی می‌رود که فرصت اندیشه درباره بدبختی را ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد   بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید   (کورش کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بفهم درونت چه میگذرد تا بفهمی درون دیگران چه میگذرد . . .   پائولو کوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکی که هنگام شکست میریزیم   همان عرقی است که هنگام تلاش نریختیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون توست اگر خلوتی و انجمنی است   برون ز خویش کجا میروی جهان خالیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نیـت یک ساله دارید ، برنج بکارید   اگر نـیت ده ساله دارید ، درخت بکارید   اگر نـیت صد ساله دارید ، آدم تربیت کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی باورهای هر کسی ، با او حرف بزن   بیشتر که بگویی تو را احمق فرض خواهد کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمانروایان با تجربه از همان چشمه ایی می نوشند که مردم را سیراب می کند . . .   (حکیم ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی به هیچ چیز زیاد اعتماد نکن   حتی سایه ات ، که جاهای تاریک تنهات می ذاره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های بزرگ ، در باره عقاید  سخن می گویند   انسان های متوسط ، در باره وقایع سخن می گویند   انسان های کوچک ، پشت سر دیگران سخن می گویند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخت است   هنگامی که مردم ، فقط وقتی دوستت دارند ، که شخص دیگری باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های بزرگ ، عظمت دیگران را می بینند   انسان های متوسط ، به دنبال عظمت خود هستند   انسان های کوچک ، عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که به جلو حرکت می‌کند زمان است،   و مردمی که آویزان عقربه‌های ساعت شده‌اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ، چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند . . .   (فیثاغورث)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه دلت را به روزگار مسپار ، که دریایی از نا امیدی است    دلت را به خدا بسپار که دریایی از امید است . . .