بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ژان یل توله : براستی که ابلهان انسانهای خوشبختی هستند   زیرا که هرگز پی به تنهایی خود نمی برند  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فرصتها پشت در خانه شما نمی آیند،در دیگری بسازید . . .   (نیلتن بدل)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسانیکه با من میمانند سپاسگزارم   آنان بمن معنای دوست واقعی را نشان میدهند   ازکسانیکه مرا ترک میکنند متشکرم   آنان بمن می آموزند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به امواج دریا میماند   چیزهایی را با خود میاورد در حالی که چیزهای دیگری را با خود میبرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن نعمت نصیب ماست که قدرش را می دانیم وگرنه از صورت زیبا برای کور چه حاصل ؟   (ویلیام تن)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه نشانه ی ضعف نیست..گاهی نشانه ی یک بخشش است   یک فداکاری..گاهی یک ظلم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغزهای بزرگ، در خصوص ایده ها صحبت می کنند.   مغزهای متوسط، در مورد حوادث بحث می کنند   و مغزهای کوچک، درباره مردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی به سراغ کسی می‌رود که فرصت اندیشه درباره بدبختی را ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد   بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید   (کورش کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بفهم درونت چه میگذرد تا بفهمی درون دیگران چه میگذرد . . .   پائولو کوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکی که هنگام شکست میریزیم   همان عرقی است که هنگام تلاش نریختیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون توست اگر خلوتی و انجمنی است   برون ز خویش کجا میروی جهان خالیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نیـت یک ساله دارید ، برنج بکارید   اگر نـیت ده ساله دارید ، درخت بکارید   اگر نـیت صد ساله دارید ، آدم تربیت کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی باورهای هر کسی ، با او حرف بزن   بیشتر که بگویی تو را احمق فرض خواهد کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمانروایان با تجربه از همان چشمه ایی می نوشند که مردم را سیراب می کند . . .   (حکیم ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی به هیچ چیز زیاد اعتماد نکن   حتی سایه ات ، که جاهای تاریک تنهات می ذاره . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ژان یل توله : براستی که ابلهان انسانهای خوشبختی هستند   زیرا که هرگز پی به تنهایی خود نمی برند  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فرصتها پشت در خانه شما نمی آیند،در دیگری بسازید . . .   (نیلتن بدل)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسانیکه با من میمانند سپاسگزارم   آنان بمن معنای دوست واقعی را نشان میدهند   ازکسانیکه مرا ترک میکنند متشکرم   آنان بمن می آموزند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به امواج دریا میماند   چیزهایی را با خود میاورد در حالی که چیزهای دیگری را با خود میبرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن نعمت نصیب ماست که قدرش را می دانیم وگرنه از صورت زیبا برای کور چه حاصل ؟   (ویلیام تن)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه نشانه ی ضعف نیست..گاهی نشانه ی یک بخشش است   یک فداکاری..گاهی یک ظلم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغزهای بزرگ، در خصوص ایده ها صحبت می کنند.   مغزهای متوسط، در مورد حوادث بحث می کنند   و مغزهای کوچک، درباره مردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی به سراغ کسی می‌رود که فرصت اندیشه درباره بدبختی را ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد   بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید   (کورش کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بفهم درونت چه میگذرد تا بفهمی درون دیگران چه میگذرد . . .   پائولو کوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکی که هنگام شکست میریزیم   همان عرقی است که هنگام تلاش نریختیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون توست اگر خلوتی و انجمنی است   برون ز خویش کجا میروی جهان خالیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نیـت یک ساله دارید ، برنج بکارید   اگر نـیت ده ساله دارید ، درخت بکارید   اگر نـیت صد ساله دارید ، آدم تربیت کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی باورهای هر کسی ، با او حرف بزن   بیشتر که بگویی تو را احمق فرض خواهد کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمانروایان با تجربه از همان چشمه ایی می نوشند که مردم را سیراب می کند . . .   (حکیم ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی به هیچ چیز زیاد اعتماد نکن   حتی سایه ات ، که جاهای تاریک تنهات می ذاره . . .