بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی / گفتا که نیک بنگر ، شاید رسیده باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس به کار خوبم نمینماید نظر ، هزار دیده به دنبال یک اشتباه من است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین متهم تاریخ کسی است که ندونه قلبش واسه کی میزنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای بزرگ،کسانی نیستند که شکست نخورده‌اند   کسانی هستند که بعد از شکست ، پیروز شده‌اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن انسان احمق مانند مردمک چشم است   هر چه نور بیشتر بتابانی تنگ تر می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدم‌ها باران را احساس می‌کنند   بقیه فقط خیس می‌شوند . . .   (باب دیلان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صلحی در کار نیست   تا وقتی شاه سیاه در خانه سفید و شاه سفید در خانه سیاه هستند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهی نشوی همرنگ ، رسوای جماعت شو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از ان خارج میشد   به من گفت:نرو که بن بسته!   گوش نکردم ، رفتم   وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم   پیر شده بودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا امیدی همان امیدی است که بوی نا می گیرد   از بس که می مانده ته دل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه انچنان عاشق باش که هیچ چیز را نبینی   نه انقدر ببین که هرگز عاشق نشوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان عاقل درقلب اوست وقلب احمق در زبانش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دلیلی که باعث میشود یک نفر از تو متنفر باشد   اینست که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دشمنانت هزار فرصت بده که دوست تو باشند   ولی به دوستانت حتی یک بهانه نده که دشمن تو شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید . . .   (آستین فلپز)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همه آرزوها برآورده می شد ، هیچ آرزوئی برآورده نمی شد . . .   (یونسکو)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی / گفتا که نیک بنگر ، شاید رسیده باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس به کار خوبم نمینماید نظر ، هزار دیده به دنبال یک اشتباه من است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین متهم تاریخ کسی است که ندونه قلبش واسه کی میزنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای بزرگ،کسانی نیستند که شکست نخورده‌اند   کسانی هستند که بعد از شکست ، پیروز شده‌اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن انسان احمق مانند مردمک چشم است   هر چه نور بیشتر بتابانی تنگ تر می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدم‌ها باران را احساس می‌کنند   بقیه فقط خیس می‌شوند . . .   (باب دیلان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صلحی در کار نیست   تا وقتی شاه سیاه در خانه سفید و شاه سفید در خانه سیاه هستند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهی نشوی همرنگ ، رسوای جماعت شو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از ان خارج میشد   به من گفت:نرو که بن بسته!   گوش نکردم ، رفتم   وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم   پیر شده بودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا امیدی همان امیدی است که بوی نا می گیرد   از بس که می مانده ته دل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه انچنان عاشق باش که هیچ چیز را نبینی   نه انقدر ببین که هرگز عاشق نشوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان عاقل درقلب اوست وقلب احمق در زبانش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دلیلی که باعث میشود یک نفر از تو متنفر باشد   اینست که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دشمنانت هزار فرصت بده که دوست تو باشند   ولی به دوستانت حتی یک بهانه نده که دشمن تو شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید . . .   (آستین فلپز)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همه آرزوها برآورده می شد ، هیچ آرزوئی برآورده نمی شد . . .   (یونسکو)