بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشندگی ، انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است که لگدمالش کرده است .   (مارک تواین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک اثر هنریست ، نه یک مسئله ی ریاضی   بهش فکر نکن ، ازش لذت ببر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“هست” را اگر قدر ندانی می شود “بود”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پی دانه مرو همچو  کبوتر،  که تو را / عاقبت  بهر  یکی  دانه،  به  دام  اندازند   صید کن شیر صفت، نیم بخور، نیم ببخش / تا به  هرجا که روی، بر تو سلام اندازند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدامس ها بزرگترین اساتید معنویت هستند   از کودکیمان تلاش می کنند به ما بفهمانند    ”هیچ شیرینی ای ماندگار نیست . . . “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیدترین پیامک های فلسفی   بعضی ها،طواف نمی کنند، فقط خدا رو دور می زنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه گمشده  را بیخیال شو لطفا ، اگر سهم تو بود که گم نمی شد   ” نیمه پیدا شده ” را دریاب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند بازی شطرنج است، قبل از حرکت کاملاً فکر کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه را دو دستی تقدیم کسی کن که برای عبور از تو دربدر دنبال بهانه میگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرواز کن آنگونه که میخواهی وگرنه   پروازت میدهند آنگونه که میخواهند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرکس ها شاعر می شوند وقتی پلنگ ، روی پوست آهو به بچه هایش نقاشی یاد می دهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پخته‌شدن کافیست که هنگام عصبانیت از کوره در نروید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته های روی شن مهمان اولین موج دریا هستند   حکاکیهای روی سنگ،مهمان همیشگی تاریخند   دوستان خوب حک شدگان روی قلبند و ماندگارانی ابدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای ما پر از دست هائی است که   خسته نمی شوند از نگه داشتن نقابها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ حقه   
تنها حقی هست که اگر نگیری هم بهت میدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوی نیک نامان ما را گذر ندادند / کر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشندگی ، انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است که لگدمالش کرده است .   (مارک تواین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک اثر هنریست ، نه یک مسئله ی ریاضی   بهش فکر نکن ، ازش لذت ببر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“هست” را اگر قدر ندانی می شود “بود”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پی دانه مرو همچو  کبوتر،  که تو را / عاقبت  بهر  یکی  دانه،  به  دام  اندازند   صید کن شیر صفت، نیم بخور، نیم ببخش / تا به  هرجا که روی، بر تو سلام اندازند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدامس ها بزرگترین اساتید معنویت هستند   از کودکیمان تلاش می کنند به ما بفهمانند    ”هیچ شیرینی ای ماندگار نیست . . . “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیدترین پیامک های فلسفی   بعضی ها،طواف نمی کنند، فقط خدا رو دور می زنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه گمشده  را بیخیال شو لطفا ، اگر سهم تو بود که گم نمی شد   ” نیمه پیدا شده ” را دریاب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند بازی شطرنج است، قبل از حرکت کاملاً فکر کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه را دو دستی تقدیم کسی کن که برای عبور از تو دربدر دنبال بهانه میگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرواز کن آنگونه که میخواهی وگرنه   پروازت میدهند آنگونه که میخواهند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرکس ها شاعر می شوند وقتی پلنگ ، روی پوست آهو به بچه هایش نقاشی یاد می دهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پخته‌شدن کافیست که هنگام عصبانیت از کوره در نروید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته های روی شن مهمان اولین موج دریا هستند   حکاکیهای روی سنگ،مهمان همیشگی تاریخند   دوستان خوب حک شدگان روی قلبند و ماندگارانی ابدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای ما پر از دست هائی است که   خسته نمی شوند از نگه داشتن نقابها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ حقه   
تنها حقی هست که اگر نگیری هم بهت میدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوی نیک نامان ما را گذر ندادند / کر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را . . .