بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند بازی شطرنج است، قبل از حرکت کاملاً فکر کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه را دو دستی تقدیم کسی کن که برای عبور از تو دربدر دنبال بهانه میگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرواز کن آنگونه که میخواهی وگرنه   پروازت میدهند آنگونه که میخواهند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرکس ها شاعر می شوند وقتی پلنگ ، روی پوست آهو به بچه هایش نقاشی یاد می دهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پخته‌شدن کافیست که هنگام عصبانیت از کوره در نروید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته های روی شن مهمان اولین موج دریا هستند   حکاکیهای روی سنگ،مهمان همیشگی تاریخند   دوستان خوب حک شدگان روی قلبند و ماندگارانی ابدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای ما پر از دست هائی است که   خسته نمی شوند از نگه داشتن نقابها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ حقه   
تنها حقی هست که اگر نگیری هم بهت میدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوی نیک نامان ما را گذر ندادند / کر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی / گفتا که نیک بنگر ، شاید رسیده باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس به کار خوبم نمینماید نظر ، هزار دیده به دنبال یک اشتباه من است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین متهم تاریخ کسی است که ندونه قلبش واسه کی میزنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای بزرگ،کسانی نیستند که شکست نخورده‌اند   کسانی هستند که بعد از شکست ، پیروز شده‌اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن انسان احمق مانند مردمک چشم است   هر چه نور بیشتر بتابانی تنگ تر می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدم‌ها باران را احساس می‌کنند   بقیه فقط خیس می‌شوند . . .   (باب دیلان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صلحی در کار نیست   تا وقتی شاه سیاه در خانه سفید و شاه سفید در خانه سیاه هستند . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند بازی شطرنج است، قبل از حرکت کاملاً فکر کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه را دو دستی تقدیم کسی کن که برای عبور از تو دربدر دنبال بهانه میگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرواز کن آنگونه که میخواهی وگرنه   پروازت میدهند آنگونه که میخواهند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرکس ها شاعر می شوند وقتی پلنگ ، روی پوست آهو به بچه هایش نقاشی یاد می دهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پخته‌شدن کافیست که هنگام عصبانیت از کوره در نروید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته های روی شن مهمان اولین موج دریا هستند   حکاکیهای روی سنگ،مهمان همیشگی تاریخند   دوستان خوب حک شدگان روی قلبند و ماندگارانی ابدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای ما پر از دست هائی است که   خسته نمی شوند از نگه داشتن نقابها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ حقه   
تنها حقی هست که اگر نگیری هم بهت میدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوی نیک نامان ما را گذر ندادند / کر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی / گفتا که نیک بنگر ، شاید رسیده باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس به کار خوبم نمینماید نظر ، هزار دیده به دنبال یک اشتباه من است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین متهم تاریخ کسی است که ندونه قلبش واسه کی میزنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای بزرگ،کسانی نیستند که شکست نخورده‌اند   کسانی هستند که بعد از شکست ، پیروز شده‌اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن انسان احمق مانند مردمک چشم است   هر چه نور بیشتر بتابانی تنگ تر می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدم‌ها باران را احساس می‌کنند   بقیه فقط خیس می‌شوند . . .   (باب دیلان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صلحی در کار نیست   تا وقتی شاه سیاه در خانه سفید و شاه سفید در خانه سیاه هستند . . .