بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل و خرد یک انسان برای او ثروت مادی و معنوی را برای او می اورد -انسان بی عقل حتی اگر ثروتمند باشد ثروتش را از دست می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با ایستادن در یک جا نمی توان تجربه کسب کرد-برای تجربه باید گذر کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب حرف هایتان باشید یک حرف مسیر زندگی یک شخص را تغییر میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی امروز=(گذشته)*(طرز فکر+عمل+دید وسیع نسبت به کارها)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که "بدی" نیاز دارد تا موفق شود، سکوت و بی تفاوتی انسان های خوب است. - ادموند بورک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس قفل بدون کلید نمیسازد بنابراین خدا مشکلات را بدون راه حل قرار نداده پس با مشکلات خود ، با اعتماد به نفس بالا برخورد کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فشار زندگی نترسید به یاد داشته باشید فشار ، توده زغال سنگ را به الماس تبدیل میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعره ی هیچ شیری خانه ی چوبی را خراب نمیکند! . . من از سکوت موریانه ها میترسم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم بگو دوستت دارم ... اینجا نه دماغ کسی دراز می شود نه گرگی به گله می زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد که: هر روز باید تمرین کرد دل کندن از زندگی را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد که: زخم نیست آنچه درد می‌آورد، عفونت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد که: در حرکت همیشه افق‌های تازه هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم هرگز خوشبختی خود را نمیشناسند اما خوشبختی دیگران همیشه در جلو دیدگان آنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها و زن ها دست کم در یک مورد اتفاق نظر دارند. هیچ کدام به زن ها اعتماد ندارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه اشـتـبـاه بـزرگـیسـت.......
تلخ کردن زندگی خود
بـرای کـسـی کـه......... در دوری مـا
شـیـریـن تـریـن لـحـظـات
زنـدگـیـش را سپری مـی کـنـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!حکمت قدم هایی را که برایم بر می داری بر من آشکار کن،تا درهایی را که به سویم می گشایی ندانسته نبندم و درهایی که به رویم می بندی،به اصرار نگشایم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل و خرد یک انسان برای او ثروت مادی و معنوی را برای او می اورد -انسان بی عقل حتی اگر ثروتمند باشد ثروتش را از دست می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با ایستادن در یک جا نمی توان تجربه کسب کرد-برای تجربه باید گذر کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب حرف هایتان باشید یک حرف مسیر زندگی یک شخص را تغییر میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی امروز=(گذشته)*(طرز فکر+عمل+دید وسیع نسبت به کارها)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که "بدی" نیاز دارد تا موفق شود، سکوت و بی تفاوتی انسان های خوب است. - ادموند بورک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس قفل بدون کلید نمیسازد بنابراین خدا مشکلات را بدون راه حل قرار نداده پس با مشکلات خود ، با اعتماد به نفس بالا برخورد کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فشار زندگی نترسید به یاد داشته باشید فشار ، توده زغال سنگ را به الماس تبدیل میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعره ی هیچ شیری خانه ی چوبی را خراب نمیکند! . . من از سکوت موریانه ها میترسم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم بگو دوستت دارم ... اینجا نه دماغ کسی دراز می شود نه گرگی به گله می زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد که: هر روز باید تمرین کرد دل کندن از زندگی را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد که: زخم نیست آنچه درد می‌آورد، عفونت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد که: در حرکت همیشه افق‌های تازه هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم هرگز خوشبختی خود را نمیشناسند اما خوشبختی دیگران همیشه در جلو دیدگان آنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها و زن ها دست کم در یک مورد اتفاق نظر دارند. هیچ کدام به زن ها اعتماد ندارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه اشـتـبـاه بـزرگـیسـت.......
تلخ کردن زندگی خود
بـرای کـسـی کـه......... در دوری مـا
شـیـریـن تـریـن لـحـظـات
زنـدگـیـش را سپری مـی کـنـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!حکمت قدم هایی را که برایم بر می داری بر من آشکار کن،تا درهایی را که به سویم می گشایی ندانسته نبندم و درهایی که به رویم می بندی،به اصرار نگشایم.