بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکثر مردم به قصد درک کردن وفهمیدن به حرفهای شما گوش نمی دهند، آنها به قصد چگونه پاسخ دادن گوش می دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند کودکی است که اگر میخواهید به خواب نرود همیشه او را سرگرم کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای درک قوانین ساده جهان فقط باید کمی دقت داشته باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین بخش زندگی،زندگی در جایی است که ان را نمی خواهید و بدتر از ان این است که تلاش برای بیرون امدن از انجا نمی کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا موقعی که سرما نباشه قدر گرما رو نمی دونیم و تا موقعی که کسی برای ازار ما نیومده قدر اسایش رو نمی دونیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که تصمیمات مهم خود را می گیرید استارت عمل کردن را همان موقع بزنید -اهسته و پیوسته برای کل تصمیم ها خوب نیست-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین لحظه زندگی انسان لحظه ایی است که به ارزوی خود رسیده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل و خرد یک انسان برای او ثروت مادی و معنوی را برای او می اورد -انسان بی عقل حتی اگر ثروتمند باشد ثروتش را از دست می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با ایستادن در یک جا نمی توان تجربه کسب کرد-برای تجربه باید گذر کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب حرف هایتان باشید یک حرف مسیر زندگی یک شخص را تغییر میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی امروز=(گذشته)*(طرز فکر+عمل+دید وسیع نسبت به کارها)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که "بدی" نیاز دارد تا موفق شود، سکوت و بی تفاوتی انسان های خوب است. - ادموند بورک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس قفل بدون کلید نمیسازد بنابراین خدا مشکلات را بدون راه حل قرار نداده پس با مشکلات خود ، با اعتماد به نفس بالا برخورد کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فشار زندگی نترسید به یاد داشته باشید فشار ، توده زغال سنگ را به الماس تبدیل میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعره ی هیچ شیری خانه ی چوبی را خراب نمیکند! . . من از سکوت موریانه ها میترسم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم بگو دوستت دارم ... اینجا نه دماغ کسی دراز می شود نه گرگی به گله می زند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکثر مردم به قصد درک کردن وفهمیدن به حرفهای شما گوش نمی دهند، آنها به قصد چگونه پاسخ دادن گوش می دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند کودکی است که اگر میخواهید به خواب نرود همیشه او را سرگرم کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای درک قوانین ساده جهان فقط باید کمی دقت داشته باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین بخش زندگی،زندگی در جایی است که ان را نمی خواهید و بدتر از ان این است که تلاش برای بیرون امدن از انجا نمی کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا موقعی که سرما نباشه قدر گرما رو نمی دونیم و تا موقعی که کسی برای ازار ما نیومده قدر اسایش رو نمی دونیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که تصمیمات مهم خود را می گیرید استارت عمل کردن را همان موقع بزنید -اهسته و پیوسته برای کل تصمیم ها خوب نیست-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین لحظه زندگی انسان لحظه ایی است که به ارزوی خود رسیده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل و خرد یک انسان برای او ثروت مادی و معنوی را برای او می اورد -انسان بی عقل حتی اگر ثروتمند باشد ثروتش را از دست می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با ایستادن در یک جا نمی توان تجربه کسب کرد-برای تجربه باید گذر کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب حرف هایتان باشید یک حرف مسیر زندگی یک شخص را تغییر میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی امروز=(گذشته)*(طرز فکر+عمل+دید وسیع نسبت به کارها)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که "بدی" نیاز دارد تا موفق شود، سکوت و بی تفاوتی انسان های خوب است. - ادموند بورک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس قفل بدون کلید نمیسازد بنابراین خدا مشکلات را بدون راه حل قرار نداده پس با مشکلات خود ، با اعتماد به نفس بالا برخورد کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فشار زندگی نترسید به یاد داشته باشید فشار ، توده زغال سنگ را به الماس تبدیل میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعره ی هیچ شیری خانه ی چوبی را خراب نمیکند! . . من از سکوت موریانه ها میترسم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم بگو دوستت دارم ... اینجا نه دماغ کسی دراز می شود نه گرگی به گله می زند