بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نود و نه درصد  ازنگرانیهای ما   در زندگی هرگز اتفاق نمی افتد . . .   (دیل کارنگی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم بلند شو   ایستادن کسی که زمینش زده اند   از کسی که به زور سر پایش نگه داشته اند   زیباتر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید “درد” را از هر طرف بخوانی درد داشته باشد   اما   “درمان” که نباشی “نامرد” می شوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهی بالاتر از این نیست که از گناه دیگران پرده برداریم . . .   (جبران خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر طلب دشمن هستی خود را از دوستانت برتر بدان   ولی اگر دوست می‌خواهی بگذار دوستانت خود را از تو برتر بدانند . . .   (دیل کارنگی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامعه ما قهرمان زنده قبول نمی کند   باید مُرد تا قهرمان شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت کسی است که شکوه رفتارش   آفریننده ی لبخند زندگی در چهره ی دیگران باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ندای قلبت گوش بسپار ، قلبت همه چیز را می داند   زیرا قلب توهمان جایست که گنجه ات در آن نهفته است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با دوستانت دعوا می‌کنی تازه می‌فهمی آنها چقدر از اسرارت باخبرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر وجود خدا باورت بشه،خدا واسه باورت یک نقطه میزاره یاورت میشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زیبایی را آواز سر دهی ، حتی در تنهایی بیابان ، گوش شنوا خواهی یافت . . .   (خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد   ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشگل است   زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند . . .   (مونتسکیو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار عمومی جایگاه آدمها را مشخص می کنند نه بر تخت نشینان . . .   حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تردیدها به ماخیانت می کنند تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم . . .   (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ابله تحصیل کرده از یک ابله بی سواد ابله تر است . . .   (مولیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه هستید شما را بهتر معرفی می کنید تا آنچه می گویید . . .   (حکیم بزرگمهر)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نود و نه درصد  ازنگرانیهای ما   در زندگی هرگز اتفاق نمی افتد . . .   (دیل کارنگی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم بلند شو   ایستادن کسی که زمینش زده اند   از کسی که به زور سر پایش نگه داشته اند   زیباتر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید “درد” را از هر طرف بخوانی درد داشته باشد   اما   “درمان” که نباشی “نامرد” می شوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهی بالاتر از این نیست که از گناه دیگران پرده برداریم . . .   (جبران خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر طلب دشمن هستی خود را از دوستانت برتر بدان   ولی اگر دوست می‌خواهی بگذار دوستانت خود را از تو برتر بدانند . . .   (دیل کارنگی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامعه ما قهرمان زنده قبول نمی کند   باید مُرد تا قهرمان شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت کسی است که شکوه رفتارش   آفریننده ی لبخند زندگی در چهره ی دیگران باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ندای قلبت گوش بسپار ، قلبت همه چیز را می داند   زیرا قلب توهمان جایست که گنجه ات در آن نهفته است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با دوستانت دعوا می‌کنی تازه می‌فهمی آنها چقدر از اسرارت باخبرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر وجود خدا باورت بشه،خدا واسه باورت یک نقطه میزاره یاورت میشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زیبایی را آواز سر دهی ، حتی در تنهایی بیابان ، گوش شنوا خواهی یافت . . .   (خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد   ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشگل است   زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند . . .   (مونتسکیو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار عمومی جایگاه آدمها را مشخص می کنند نه بر تخت نشینان . . .   حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تردیدها به ماخیانت می کنند تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم . . .   (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ابله تحصیل کرده از یک ابله بی سواد ابله تر است . . .   (مولیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه هستید شما را بهتر معرفی می کنید تا آنچه می گویید . . .   (حکیم بزرگمهر)