بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ندای قلبت گوش بسپار ، قلبت همه چیز را می داند   زیرا قلب توهمان جایست که گنجه ات در آن نهفته است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با دوستانت دعوا می‌کنی تازه می‌فهمی آنها چقدر از اسرارت باخبرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر وجود خدا باورت بشه،خدا واسه باورت یک نقطه میزاره یاورت میشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زیبایی را آواز سر دهی ، حتی در تنهایی بیابان ، گوش شنوا خواهی یافت . . .   (خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد   ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشگل است   زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند . . .   (مونتسکیو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار عمومی جایگاه آدمها را مشخص می کنند نه بر تخت نشینان . . .   حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تردیدها به ماخیانت می کنند تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم . . .   (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ابله تحصیل کرده از یک ابله بی سواد ابله تر است . . .   (مولیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه هستید شما را بهتر معرفی می کنید تا آنچه می گویید . . .   (حکیم بزرگمهر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشندگی ، انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است که لگدمالش کرده است .   (مارک تواین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک اثر هنریست ، نه یک مسئله ی ریاضی   بهش فکر نکن ، ازش لذت ببر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“هست” را اگر قدر ندانی می شود “بود”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پی دانه مرو همچو  کبوتر،  که تو را / عاقبت  بهر  یکی  دانه،  به  دام  اندازند   صید کن شیر صفت، نیم بخور، نیم ببخش / تا به  هرجا که روی، بر تو سلام اندازند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدامس ها بزرگترین اساتید معنویت هستند   از کودکیمان تلاش می کنند به ما بفهمانند    ”هیچ شیرینی ای ماندگار نیست . . . “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیدترین پیامک های فلسفی   بعضی ها،طواف نمی کنند، فقط خدا رو دور می زنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه گمشده  را بیخیال شو لطفا ، اگر سهم تو بود که گم نمی شد   ” نیمه پیدا شده ” را دریاب !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ندای قلبت گوش بسپار ، قلبت همه چیز را می داند   زیرا قلب توهمان جایست که گنجه ات در آن نهفته است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با دوستانت دعوا می‌کنی تازه می‌فهمی آنها چقدر از اسرارت باخبرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر وجود خدا باورت بشه،خدا واسه باورت یک نقطه میزاره یاورت میشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زیبایی را آواز سر دهی ، حتی در تنهایی بیابان ، گوش شنوا خواهی یافت . . .   (خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد   ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشگل است   زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند . . .   (مونتسکیو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار عمومی جایگاه آدمها را مشخص می کنند نه بر تخت نشینان . . .   حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تردیدها به ماخیانت می کنند تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم . . .   (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ابله تحصیل کرده از یک ابله بی سواد ابله تر است . . .   (مولیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه هستید شما را بهتر معرفی می کنید تا آنچه می گویید . . .   (حکیم بزرگمهر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشندگی ، انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است که لگدمالش کرده است .   (مارک تواین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک اثر هنریست ، نه یک مسئله ی ریاضی   بهش فکر نکن ، ازش لذت ببر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“هست” را اگر قدر ندانی می شود “بود”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پی دانه مرو همچو  کبوتر،  که تو را / عاقبت  بهر  یکی  دانه،  به  دام  اندازند   صید کن شیر صفت، نیم بخور، نیم ببخش / تا به  هرجا که روی، بر تو سلام اندازند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدامس ها بزرگترین اساتید معنویت هستند   از کودکیمان تلاش می کنند به ما بفهمانند    ”هیچ شیرینی ای ماندگار نیست . . . “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیدترین پیامک های فلسفی   بعضی ها،طواف نمی کنند، فقط خدا رو دور می زنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه گمشده  را بیخیال شو لطفا ، اگر سهم تو بود که گم نمی شد   ” نیمه پیدا شده ” را دریاب !