بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ مردی،زن را نمی فهمد، هیچ زنی، مرد را نمی فهمد   زیبایی با هم بودنشان همین است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیری مانع از عشق نیست . اما عشق تا حدی مانع از پیریست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویایی رو ببین که میخوای.   جایی برو که دوست داری   چیزی باش که میخوای باشی.   چون فقط یک جون داری و یک شانس برای اینکه هر چی دوست داری انجام بدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روشنترین آینده همیشه روی گذشته فراموش شده، شکل میگیره.   نمیشه تا وقتی که دردها و رنجها را دور نریختی، توی زندگی به درستی پیش بری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار،   بهترین چیزها در زمانی اتفاق می‌افتد که انتظارش را نداری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که برای محبت حدود قائل می شود ، معنی محبت را نفهمیده است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن خودت باشی. گمشده واقعی تو ،تو را آنطور که هستی دوست می دارد   نه آنطور که خود می پسندد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ صیادی نمی تواند در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به دوردست ها, باید از نزدیکی ها گذشت   اما رسیدن به نزدیکی ها به سهولت میسر نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای کشتی در ساحل بسیار امنتر است ولی برای این ساخته نشده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خود را برای آینده آماده نسازید   بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز چک باطله است   فردا چک وعده ای است   امروز است که تنها نقدینه شماست   آن را عاقلانه هزینه کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین قدم مثبتی که میتونید بردارید   این است که منفی نباشید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کفشت پاتو می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدی   و درد رو به پات تحمیل کردی ، دیگر در مورد آزادی شعار نده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر گرد کسی بسیار گردی   گرچه بس عزیزی ،  خوار گردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقیده بعضی انسانها بر مبنای عقده اشان شکل می گیرد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ مردی،زن را نمی فهمد، هیچ زنی، مرد را نمی فهمد   زیبایی با هم بودنشان همین است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیری مانع از عشق نیست . اما عشق تا حدی مانع از پیریست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویایی رو ببین که میخوای.   جایی برو که دوست داری   چیزی باش که میخوای باشی.   چون فقط یک جون داری و یک شانس برای اینکه هر چی دوست داری انجام بدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روشنترین آینده همیشه روی گذشته فراموش شده، شکل میگیره.   نمیشه تا وقتی که دردها و رنجها را دور نریختی، توی زندگی به درستی پیش بری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار،   بهترین چیزها در زمانی اتفاق می‌افتد که انتظارش را نداری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که برای محبت حدود قائل می شود ، معنی محبت را نفهمیده است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن خودت باشی. گمشده واقعی تو ،تو را آنطور که هستی دوست می دارد   نه آنطور که خود می پسندد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ صیادی نمی تواند در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به دوردست ها, باید از نزدیکی ها گذشت   اما رسیدن به نزدیکی ها به سهولت میسر نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای کشتی در ساحل بسیار امنتر است ولی برای این ساخته نشده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خود را برای آینده آماده نسازید   بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز چک باطله است   فردا چک وعده ای است   امروز است که تنها نقدینه شماست   آن را عاقلانه هزینه کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین قدم مثبتی که میتونید بردارید   این است که منفی نباشید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کفشت پاتو می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدی   و درد رو به پات تحمیل کردی ، دیگر در مورد آزادی شعار نده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر گرد کسی بسیار گردی   گرچه بس عزیزی ،  خوار گردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقیده بعضی انسانها بر مبنای عقده اشان شکل می گیرد . . .