بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ صیادی نمی تواند در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به دوردست ها, باید از نزدیکی ها گذشت   اما رسیدن به نزدیکی ها به سهولت میسر نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای کشتی در ساحل بسیار امنتر است ولی برای این ساخته نشده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خود را برای آینده آماده نسازید   بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز چک باطله است   فردا چک وعده ای است   امروز است که تنها نقدینه شماست   آن را عاقلانه هزینه کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین قدم مثبتی که میتونید بردارید   این است که منفی نباشید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کفشت پاتو می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدی   و درد رو به پات تحمیل کردی ، دیگر در مورد آزادی شعار نده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر گرد کسی بسیار گردی   گرچه بس عزیزی ،  خوار گردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقیده بعضی انسانها بر مبنای عقده اشان شکل می گیرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نود و نه درصد  ازنگرانیهای ما   در زندگی هرگز اتفاق نمی افتد . . .   (دیل کارنگی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم بلند شو   ایستادن کسی که زمینش زده اند   از کسی که به زور سر پایش نگه داشته اند   زیباتر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید “درد” را از هر طرف بخوانی درد داشته باشد   اما   “درمان” که نباشی “نامرد” می شوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهی بالاتر از این نیست که از گناه دیگران پرده برداریم . . .   (جبران خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر طلب دشمن هستی خود را از دوستانت برتر بدان   ولی اگر دوست می‌خواهی بگذار دوستانت خود را از تو برتر بدانند . . .   (دیل کارنگی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامعه ما قهرمان زنده قبول نمی کند   باید مُرد تا قهرمان شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت کسی است که شکوه رفتارش   آفریننده ی لبخند زندگی در چهره ی دیگران باشد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ صیادی نمی تواند در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به دوردست ها, باید از نزدیکی ها گذشت   اما رسیدن به نزدیکی ها به سهولت میسر نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای کشتی در ساحل بسیار امنتر است ولی برای این ساخته نشده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خود را برای آینده آماده نسازید   بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز چک باطله است   فردا چک وعده ای است   امروز است که تنها نقدینه شماست   آن را عاقلانه هزینه کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین قدم مثبتی که میتونید بردارید   این است که منفی نباشید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کفشت پاتو می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدی   و درد رو به پات تحمیل کردی ، دیگر در مورد آزادی شعار نده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر گرد کسی بسیار گردی   گرچه بس عزیزی ،  خوار گردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقیده بعضی انسانها بر مبنای عقده اشان شکل می گیرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نود و نه درصد  ازنگرانیهای ما   در زندگی هرگز اتفاق نمی افتد . . .   (دیل کارنگی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم بلند شو   ایستادن کسی که زمینش زده اند   از کسی که به زور سر پایش نگه داشته اند   زیباتر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید “درد” را از هر طرف بخوانی درد داشته باشد   اما   “درمان” که نباشی “نامرد” می شوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهی بالاتر از این نیست که از گناه دیگران پرده برداریم . . .   (جبران خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر طلب دشمن هستی خود را از دوستانت برتر بدان   ولی اگر دوست می‌خواهی بگذار دوستانت خود را از تو برتر بدانند . . .   (دیل کارنگی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامعه ما قهرمان زنده قبول نمی کند   باید مُرد تا قهرمان شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت کسی است که شکوه رفتارش   آفریننده ی لبخند زندگی در چهره ی دیگران باشد . . .