بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی‌زند كه خیال می‌كند دیگران را فریب داده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسیار کسانی که زیاد حرف میزنند بی آنکه چیزی بگویند و چه کم اند کسانی که کم حرف میزنند اما بسیار میگویند . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتن آن را از بین میبرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هنوز قوانین بازی رو یاد نگرفتی بهتره خودت محترمانه از بازی انصراف بدی قبل از اینکه دیگران شکستت رو جشن بگیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربیات یک انسان شکست خورده با ارزش تر از موفقیت های یک انسان بی تجربه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه همیشه به نفع انسان نیست زیرا هیچ حادثه ای 2 بار به یک شکل رخ نمیدهد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را می‌شنوم، فراموش می‌کنم. آنچه را می‌بینم، به خاطر می‌سپارم. آنچه را انجام می‌دهم، درک می‌کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 مردها همواره میخواهند اولین عشق یک زن باشند   و زن ها دوست دارند آخرین عشق یک مرد باشند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 یک همسر فقط همراه آدم نیست، او کل تقدیر ماست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ مردی،زن را نمی فهمد، هیچ زنی، مرد را نمی فهمد   زیبایی با هم بودنشان همین است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیری مانع از عشق نیست . اما عشق تا حدی مانع از پیریست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویایی رو ببین که میخوای.   جایی برو که دوست داری   چیزی باش که میخوای باشی.   چون فقط یک جون داری و یک شانس برای اینکه هر چی دوست داری انجام بدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روشنترین آینده همیشه روی گذشته فراموش شده، شکل میگیره.   نمیشه تا وقتی که دردها و رنجها را دور نریختی، توی زندگی به درستی پیش بری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار،   بهترین چیزها در زمانی اتفاق می‌افتد که انتظارش را نداری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که برای محبت حدود قائل می شود ، معنی محبت را نفهمیده است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن خودت باشی. گمشده واقعی تو ،تو را آنطور که هستی دوست می دارد   نه آنطور که خود می پسندد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی‌زند كه خیال می‌كند دیگران را فریب داده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسیار کسانی که زیاد حرف میزنند بی آنکه چیزی بگویند و چه کم اند کسانی که کم حرف میزنند اما بسیار میگویند . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتن آن را از بین میبرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هنوز قوانین بازی رو یاد نگرفتی بهتره خودت محترمانه از بازی انصراف بدی قبل از اینکه دیگران شکستت رو جشن بگیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربیات یک انسان شکست خورده با ارزش تر از موفقیت های یک انسان بی تجربه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه همیشه به نفع انسان نیست زیرا هیچ حادثه ای 2 بار به یک شکل رخ نمیدهد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را می‌شنوم، فراموش می‌کنم. آنچه را می‌بینم، به خاطر می‌سپارم. آنچه را انجام می‌دهم، درک می‌کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 مردها همواره میخواهند اولین عشق یک زن باشند   و زن ها دوست دارند آخرین عشق یک مرد باشند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 یک همسر فقط همراه آدم نیست، او کل تقدیر ماست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ مردی،زن را نمی فهمد، هیچ زنی، مرد را نمی فهمد   زیبایی با هم بودنشان همین است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیری مانع از عشق نیست . اما عشق تا حدی مانع از پیریست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویایی رو ببین که میخوای.   جایی برو که دوست داری   چیزی باش که میخوای باشی.   چون فقط یک جون داری و یک شانس برای اینکه هر چی دوست داری انجام بدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روشنترین آینده همیشه روی گذشته فراموش شده، شکل میگیره.   نمیشه تا وقتی که دردها و رنجها را دور نریختی، توی زندگی به درستی پیش بری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار،   بهترین چیزها در زمانی اتفاق می‌افتد که انتظارش را نداری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که برای محبت حدود قائل می شود ، معنی محبت را نفهمیده است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن خودت باشی. گمشده واقعی تو ،تو را آنطور که هستی دوست می دارد   نه آنطور که خود می پسندد . . .