بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاله ی شکست پر است از انسان های تندرو . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با انگشت به کسی اشاره می کنیم به یاد داشته باشیم که سه انگشت دیگر به طرف خودمان بر گشته اند . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندفرمود: اگرکسانی که به من پشت کردندمیدانستندکه چگونه درانتظارآنان هستم وچه اشتیاقی به بازگشت آنان دارم ازشوق من می مردندواعضای بدن آنهاازهم جدامیشد.(حدیث قدسی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان میتواند 2 دقیقه بدون هوا 2 روز بدون آب و 2 هفته بدون غذا و یک عمر بدون پول زندگی کند ولی نمیتواند یک لحظه بدون اندیشه زندگی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاکر بودن ولی آن را به زبان نیاوردن مانند آن است که هدیه ای را برای کسی تهیه کنید ولی آن را به وی ندهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل تقدیر خداوند مثل کودکی یکساله باش که وقتی اورا به هوا می اندازی میخندد ، چون ایمان دارد که تو اورا خواهی گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم که می خـوری ، مـزه مـزه اش کن! حـتمـا نمکش آشناست...! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل آنچه را که می داند نمی گوید ولی آنچه را که می گوید می داند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي باخدا گل يا پوچ بازى ميكنى نترس تو برنده اى چون خدا هميشه دو دستش پره! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت در آرزوها، نسبت مستقیم با قدرت اراده ی ما دارد. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي با صدا شروع ميشه ، بي صدا تموم ميشه! عشق با ترس شروع ميشه ، با اشک تموم ميشه! دوستي هرجايي ميتونه شروع بشه اما هيچ جا تموم نميشه! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشمگين شدن مانند اين است که ذغال داغي را در دست بگيري و قصد داشته باشي آنرا به سوي ديگران پرتاب کني، کسي که مي سوزد خودت خواهي بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتي چيزي را کسر ميکني… که با وجودت جمع زده اي… 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید من بهتر می دانم که چرا بشر تنها حیوانی است که می خندد . تنها انسان است که به شدت رنج می برد و مجبور است خنده را بیافریند. نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی دستم را دراز کردم که دستی نبود هنگامی لب به زمزمه گشودم که مخاطبی نداشتم و هنگامی تشنه آتش شدم، که در برابرم دریا بود و دربا و دریا ...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاله ی شکست پر است از انسان های تندرو . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با انگشت به کسی اشاره می کنیم به یاد داشته باشیم که سه انگشت دیگر به طرف خودمان بر گشته اند . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندفرمود: اگرکسانی که به من پشت کردندمیدانستندکه چگونه درانتظارآنان هستم وچه اشتیاقی به بازگشت آنان دارم ازشوق من می مردندواعضای بدن آنهاازهم جدامیشد.(حدیث قدسی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان میتواند 2 دقیقه بدون هوا 2 روز بدون آب و 2 هفته بدون غذا و یک عمر بدون پول زندگی کند ولی نمیتواند یک لحظه بدون اندیشه زندگی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاکر بودن ولی آن را به زبان نیاوردن مانند آن است که هدیه ای را برای کسی تهیه کنید ولی آن را به وی ندهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل تقدیر خداوند مثل کودکی یکساله باش که وقتی اورا به هوا می اندازی میخندد ، چون ایمان دارد که تو اورا خواهی گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم که می خـوری ، مـزه مـزه اش کن! حـتمـا نمکش آشناست...! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل آنچه را که می داند نمی گوید ولی آنچه را که می گوید می داند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي باخدا گل يا پوچ بازى ميكنى نترس تو برنده اى چون خدا هميشه دو دستش پره! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت در آرزوها، نسبت مستقیم با قدرت اراده ی ما دارد. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي با صدا شروع ميشه ، بي صدا تموم ميشه! عشق با ترس شروع ميشه ، با اشک تموم ميشه! دوستي هرجايي ميتونه شروع بشه اما هيچ جا تموم نميشه! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشمگين شدن مانند اين است که ذغال داغي را در دست بگيري و قصد داشته باشي آنرا به سوي ديگران پرتاب کني، کسي که مي سوزد خودت خواهي بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتي چيزي را کسر ميکني… که با وجودت جمع زده اي… 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید من بهتر می دانم که چرا بشر تنها حیوانی است که می خندد . تنها انسان است که به شدت رنج می برد و مجبور است خنده را بیافریند. نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی دستم را دراز کردم که دستی نبود هنگامی لب به زمزمه گشودم که مخاطبی نداشتم و هنگامی تشنه آتش شدم، که در برابرم دریا بود و دربا و دریا ...!