بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم که می خـوری ، مـزه مـزه اش کن! حـتمـا نمکش آشناست...! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل آنچه را که می داند نمی گوید ولی آنچه را که می گوید می داند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي باخدا گل يا پوچ بازى ميكنى نترس تو برنده اى چون خدا هميشه دو دستش پره! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت در آرزوها، نسبت مستقیم با قدرت اراده ی ما دارد. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي با صدا شروع ميشه ، بي صدا تموم ميشه! عشق با ترس شروع ميشه ، با اشک تموم ميشه! دوستي هرجايي ميتونه شروع بشه اما هيچ جا تموم نميشه! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشمگين شدن مانند اين است که ذغال داغي را در دست بگيري و قصد داشته باشي آنرا به سوي ديگران پرتاب کني، کسي که مي سوزد خودت خواهي بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتي چيزي را کسر ميکني… که با وجودت جمع زده اي… 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید من بهتر می دانم که چرا بشر تنها حیوانی است که می خندد . تنها انسان است که به شدت رنج می برد و مجبور است خنده را بیافریند. نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی دستم را دراز کردم که دستی نبود هنگامی لب به زمزمه گشودم که مخاطبی نداشتم و هنگامی تشنه آتش شدم، که در برابرم دریا بود و دربا و دریا ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین مترجم کسی است که بتواند سکوت دیگران را ترجمه کند .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پیاده هم شده است سفر کن ، در ماندن می پوسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه که نادانی انسان خدا را چه رنجی می دهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس مظلوم است خودش ظالم را یاری کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شیطان پوزش میطلبیم ، نبایدفراموش کنیم که ما فقط یک طرف داستان را شنیده ایم . چون تمام کتابها را خدا نوشته است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب گوش کردن را یاد بگیریم...  گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عيب كار اينجاست كه من" آنچه هستم " را با " آنچه بايد باشم " اشتباه میكنم ، خيال ميكنم آنچه بايد باشم هستم ، در حاليكه آنچه هستم نبايد باشم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم که می خـوری ، مـزه مـزه اش کن! حـتمـا نمکش آشناست...! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل آنچه را که می داند نمی گوید ولی آنچه را که می گوید می داند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي باخدا گل يا پوچ بازى ميكنى نترس تو برنده اى چون خدا هميشه دو دستش پره! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت در آرزوها، نسبت مستقیم با قدرت اراده ی ما دارد. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي با صدا شروع ميشه ، بي صدا تموم ميشه! عشق با ترس شروع ميشه ، با اشک تموم ميشه! دوستي هرجايي ميتونه شروع بشه اما هيچ جا تموم نميشه! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشمگين شدن مانند اين است که ذغال داغي را در دست بگيري و قصد داشته باشي آنرا به سوي ديگران پرتاب کني، کسي که مي سوزد خودت خواهي بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتي چيزي را کسر ميکني… که با وجودت جمع زده اي… 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید من بهتر می دانم که چرا بشر تنها حیوانی است که می خندد . تنها انسان است که به شدت رنج می برد و مجبور است خنده را بیافریند. نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی دستم را دراز کردم که دستی نبود هنگامی لب به زمزمه گشودم که مخاطبی نداشتم و هنگامی تشنه آتش شدم، که در برابرم دریا بود و دربا و دریا ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین مترجم کسی است که بتواند سکوت دیگران را ترجمه کند .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پیاده هم شده است سفر کن ، در ماندن می پوسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه که نادانی انسان خدا را چه رنجی می دهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس مظلوم است خودش ظالم را یاری کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شیطان پوزش میطلبیم ، نبایدفراموش کنیم که ما فقط یک طرف داستان را شنیده ایم . چون تمام کتابها را خدا نوشته است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب گوش کردن را یاد بگیریم...  گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عيب كار اينجاست كه من" آنچه هستم " را با " آنچه بايد باشم " اشتباه میكنم ، خيال ميكنم آنچه بايد باشم هستم ، در حاليكه آنچه هستم نبايد باشم