بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش و بزرگی هر آدمی به غم هاییه که تو دلش داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین درد اینه که نتونی دردتو با واژه ها بیان کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بچه ها دیگه بدم میاد! اشتباه نکن… اتفاقا همین معصومیت شونه که آزارم میده؛ وختی می دونم همینا ده بیست سال دیگه گرگ هایی درنده میشن مانند بقیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر سخت درد می کشید که درد دیگران را باور نداشت و به شمار نمی آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی سیاه سفید من هیچ وقت رنگی نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بیشتر از یک خواب نیست باور کن! یک خواب طولانی… زجرش هم به همین طولانی بودنشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر افریقا با قحطی غذا روبرو شده زمین سال هاست که دچار قحطی آدم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناپلئون میگه حرفی رو بزن که بتونی بنویسی … چیزی رو بنویس که بتونی پاشو امضاء کنی … چیزی رو امضاء کن که بتونی پاش بایستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابله ترین دوستان ما خطرناک ترین دشمنان هستند. سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاله ی شکست پر است از انسان های تندرو . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با انگشت به کسی اشاره می کنیم به یاد داشته باشیم که سه انگشت دیگر به طرف خودمان بر گشته اند . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندفرمود: اگرکسانی که به من پشت کردندمیدانستندکه چگونه درانتظارآنان هستم وچه اشتیاقی به بازگشت آنان دارم ازشوق من می مردندواعضای بدن آنهاازهم جدامیشد.(حدیث قدسی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان میتواند 2 دقیقه بدون هوا 2 روز بدون آب و 2 هفته بدون غذا و یک عمر بدون پول زندگی کند ولی نمیتواند یک لحظه بدون اندیشه زندگی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاکر بودن ولی آن را به زبان نیاوردن مانند آن است که هدیه ای را برای کسی تهیه کنید ولی آن را به وی ندهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل تقدیر خداوند مثل کودکی یکساله باش که وقتی اورا به هوا می اندازی میخندد ، چون ایمان دارد که تو اورا خواهی گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش و بزرگی هر آدمی به غم هاییه که تو دلش داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین درد اینه که نتونی دردتو با واژه ها بیان کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بچه ها دیگه بدم میاد! اشتباه نکن… اتفاقا همین معصومیت شونه که آزارم میده؛ وختی می دونم همینا ده بیست سال دیگه گرگ هایی درنده میشن مانند بقیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر سخت درد می کشید که درد دیگران را باور نداشت و به شمار نمی آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی سیاه سفید من هیچ وقت رنگی نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بیشتر از یک خواب نیست باور کن! یک خواب طولانی… زجرش هم به همین طولانی بودنشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر افریقا با قحطی غذا روبرو شده زمین سال هاست که دچار قحطی آدم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناپلئون میگه حرفی رو بزن که بتونی بنویسی … چیزی رو بنویس که بتونی پاشو امضاء کنی … چیزی رو امضاء کن که بتونی پاش بایستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابله ترین دوستان ما خطرناک ترین دشمنان هستند. سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاله ی شکست پر است از انسان های تندرو . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با انگشت به کسی اشاره می کنیم به یاد داشته باشیم که سه انگشت دیگر به طرف خودمان بر گشته اند . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندفرمود: اگرکسانی که به من پشت کردندمیدانستندکه چگونه درانتظارآنان هستم وچه اشتیاقی به بازگشت آنان دارم ازشوق من می مردندواعضای بدن آنهاازهم جدامیشد.(حدیث قدسی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان میتواند 2 دقیقه بدون هوا 2 روز بدون آب و 2 هفته بدون غذا و یک عمر بدون پول زندگی کند ولی نمیتواند یک لحظه بدون اندیشه زندگی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاکر بودن ولی آن را به زبان نیاوردن مانند آن است که هدیه ای را برای کسی تهیه کنید ولی آن را به وی ندهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل تقدیر خداوند مثل کودکی یکساله باش که وقتی اورا به هوا می اندازی میخندد ، چون ایمان دارد که تو اورا خواهی گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد.