بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود مگر زمانی که اراده اش ضعیف باشد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان تا وقتی فکر میکند نارس است ، به رشد و کمال خود ادامه می‌دهد و به محض آنکه گمان کرد رسیده شده است دچار آفت می‌شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های بزرگ قامتشان بلند تر نیست خانه شان بزرگ تر نیست ثروتشان بیشتر نیست آنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفادار تر از خدا سراغ ندارم . به رسم همین وفاداریست که تو را به او می سپارم. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که مرگ چه هنگام و در کجا به سراغ من مى آید مهم این است که هنگامی که مى آید من آن جا نباشم. وودی آلن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادمانی قشر نازکیست که بر روی غم کشیده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی بیان می‌کند آن چه را که نمی‌ توان گفت و روشن می‌سازد آن چه را که ناممکن است مسکوت بماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش و بزرگی هر آدمی به غم هاییه که تو دلش داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین درد اینه که نتونی دردتو با واژه ها بیان کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بچه ها دیگه بدم میاد! اشتباه نکن… اتفاقا همین معصومیت شونه که آزارم میده؛ وختی می دونم همینا ده بیست سال دیگه گرگ هایی درنده میشن مانند بقیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر سخت درد می کشید که درد دیگران را باور نداشت و به شمار نمی آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی سیاه سفید من هیچ وقت رنگی نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بیشتر از یک خواب نیست باور کن! یک خواب طولانی… زجرش هم به همین طولانی بودنشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر افریقا با قحطی غذا روبرو شده زمین سال هاست که دچار قحطی آدم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناپلئون میگه حرفی رو بزن که بتونی بنویسی … چیزی رو بنویس که بتونی پاشو امضاء کنی … چیزی رو امضاء کن که بتونی پاش بایستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابله ترین دوستان ما خطرناک ترین دشمنان هستند. سقراط

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود مگر زمانی که اراده اش ضعیف باشد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان تا وقتی فکر میکند نارس است ، به رشد و کمال خود ادامه می‌دهد و به محض آنکه گمان کرد رسیده شده است دچار آفت می‌شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های بزرگ قامتشان بلند تر نیست خانه شان بزرگ تر نیست ثروتشان بیشتر نیست آنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفادار تر از خدا سراغ ندارم . به رسم همین وفاداریست که تو را به او می سپارم. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که مرگ چه هنگام و در کجا به سراغ من مى آید مهم این است که هنگامی که مى آید من آن جا نباشم. وودی آلن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادمانی قشر نازکیست که بر روی غم کشیده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی بیان می‌کند آن چه را که نمی‌ توان گفت و روشن می‌سازد آن چه را که ناممکن است مسکوت بماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش و بزرگی هر آدمی به غم هاییه که تو دلش داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین درد اینه که نتونی دردتو با واژه ها بیان کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بچه ها دیگه بدم میاد! اشتباه نکن… اتفاقا همین معصومیت شونه که آزارم میده؛ وختی می دونم همینا ده بیست سال دیگه گرگ هایی درنده میشن مانند بقیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر سخت درد می کشید که درد دیگران را باور نداشت و به شمار نمی آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی سیاه سفید من هیچ وقت رنگی نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بیشتر از یک خواب نیست باور کن! یک خواب طولانی… زجرش هم به همین طولانی بودنشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر افریقا با قحطی غذا روبرو شده زمین سال هاست که دچار قحطی آدم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناپلئون میگه حرفی رو بزن که بتونی بنویسی … چیزی رو بنویس که بتونی پاشو امضاء کنی … چیزی رو امضاء کن که بتونی پاش بایستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابله ترین دوستان ما خطرناک ترین دشمنان هستند. سقراط