بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی زندگی رو از یخ ساختی ٬ برای آب شدنش گریه نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پی بردن به ارزش یک دوست ٬ او را از دست بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو به گشتی ، طبیب از خود نیازار چراغ از بهر تاریکی نگه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که خود را در اوج میبیند ، یک راه برای بیشتر برای ادامه ندارندو آن حرکت در سرازیری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سعی کن دنبال سرنوشت بروی ، نه اینکه سرنوشت به دنبال تو بیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین رنج ، رنج بودن است و چه لذت بخش است اینجا نبودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم ٬ روزی میرسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی انجام میدهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رنگی زیباست ، غیر از دو رنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاکدل باش ، تا دلها را پروانه خود سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را آدمیت لازم است ، عود را گر بو نباشد ، هیزم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی به میزانی که تنهایی نیاز دارد ، عظمت دارد و بی نیاز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته را با خود داشته باش ، اما در آن زندگی مکن و فقط تجربه بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر زمین لجبازی پای مفشار ، که سخت لغزنده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بزرگ است ، آرزوهایی که از او میخواهیم هم باید بزرگ باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دیدن نور ، به خورشید نگاه کن برای دیدن عشق ، به ماه برای دیدن زیبایی ، به طبیعت برای دیدن امید ، به آینده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج مثل بازار رفتن است ، تا پول و احتیاج و اراده نداری به بازار نرو

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی زندگی رو از یخ ساختی ٬ برای آب شدنش گریه نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پی بردن به ارزش یک دوست ٬ او را از دست بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو به گشتی ، طبیب از خود نیازار چراغ از بهر تاریکی نگه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که خود را در اوج میبیند ، یک راه برای بیشتر برای ادامه ندارندو آن حرکت در سرازیری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سعی کن دنبال سرنوشت بروی ، نه اینکه سرنوشت به دنبال تو بیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین رنج ، رنج بودن است و چه لذت بخش است اینجا نبودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم ٬ روزی میرسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی انجام میدهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رنگی زیباست ، غیر از دو رنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاکدل باش ، تا دلها را پروانه خود سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را آدمیت لازم است ، عود را گر بو نباشد ، هیزم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی به میزانی که تنهایی نیاز دارد ، عظمت دارد و بی نیاز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته را با خود داشته باش ، اما در آن زندگی مکن و فقط تجربه بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر زمین لجبازی پای مفشار ، که سخت لغزنده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بزرگ است ، آرزوهایی که از او میخواهیم هم باید بزرگ باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دیدن نور ، به خورشید نگاه کن برای دیدن عشق ، به ماه برای دیدن زیبایی ، به طبیعت برای دیدن امید ، به آینده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج مثل بازار رفتن است ، تا پول و احتیاج و اراده نداری به بازار نرو