بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شیوه آدم هاست که وقتی می خواهند چیزی را نابود کنند ، از آن هیولایی در ذهن دیگران و یا خود ترسیم می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت، خیلی کثیف می‌‌شوی و مهم‌تر آنکه خوک از این کار لذت می‌برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا چنان نمای که هستی، یا چنان باش که می‌نمایی  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همواره مانند گذشته بیندیشید، همیشه همان چیزهایی را به‌دست می‌آورید كه تا بحال كسب كرده‌اید 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شما تنها زمانی بهتر می شود که خودتان بهتر شوید . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی دو نفر باش.یکی برای خودت برای زندگی و دیگری برای دیگران زندگی باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق کهنسال تر از قانون است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان پر جربزه و قابل وقتی با بحران روبه‌رو می‌شود، به تكیه‌گاه فكر نمی‌كند؛ روش خود را تحمیل می‌كند، مسؤولیتش را می‌پذیرد و نتیجه كار را [پیروزی یا شكست] از آن خود می‌داند. چارلز دوگل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی ۳ راه برای رسیدن به هدف وجود دارد: 1- اندیشه  والاترین راه ۲- تقلید آسان ترین راه ۳- تجربه تلخ ترین راه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی زندگی رو از یخ ساختی ٬ برای آب شدنش گریه نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پی بردن به ارزش یک دوست ٬ او را از دست بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو به گشتی ، طبیب از خود نیازار چراغ از بهر تاریکی نگه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که خود را در اوج میبیند ، یک راه برای بیشتر برای ادامه ندارندو آن حرکت در سرازیری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سعی کن دنبال سرنوشت بروی ، نه اینکه سرنوشت به دنبال تو بیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین رنج ، رنج بودن است و چه لذت بخش است اینجا نبودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم ٬ روزی میرسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی انجام میدهیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شیوه آدم هاست که وقتی می خواهند چیزی را نابود کنند ، از آن هیولایی در ذهن دیگران و یا خود ترسیم می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت، خیلی کثیف می‌‌شوی و مهم‌تر آنکه خوک از این کار لذت می‌برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا چنان نمای که هستی، یا چنان باش که می‌نمایی  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همواره مانند گذشته بیندیشید، همیشه همان چیزهایی را به‌دست می‌آورید كه تا بحال كسب كرده‌اید 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شما تنها زمانی بهتر می شود که خودتان بهتر شوید . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی دو نفر باش.یکی برای خودت برای زندگی و دیگری برای دیگران زندگی باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق کهنسال تر از قانون است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان پر جربزه و قابل وقتی با بحران روبه‌رو می‌شود، به تكیه‌گاه فكر نمی‌كند؛ روش خود را تحمیل می‌كند، مسؤولیتش را می‌پذیرد و نتیجه كار را [پیروزی یا شكست] از آن خود می‌داند. چارلز دوگل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی ۳ راه برای رسیدن به هدف وجود دارد: 1- اندیشه  والاترین راه ۲- تقلید آسان ترین راه ۳- تجربه تلخ ترین راه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی زندگی رو از یخ ساختی ٬ برای آب شدنش گریه نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پی بردن به ارزش یک دوست ٬ او را از دست بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو به گشتی ، طبیب از خود نیازار چراغ از بهر تاریکی نگه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که خود را در اوج میبیند ، یک راه برای بیشتر برای ادامه ندارندو آن حرکت در سرازیری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سعی کن دنبال سرنوشت بروی ، نه اینکه سرنوشت به دنبال تو بیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین رنج ، رنج بودن است و چه لذت بخش است اینجا نبودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم ٬ روزی میرسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی انجام میدهیم