بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما ممکن است بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید. «ولتر؛ نویسنده فرانسوی »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را می توان به دو بخش تقسیم کرد: بخشی که در آن هر چیزی قیمتی دارد و بخشی که در آن قیمت بی معنا جایی که قیمت ها بی معنا می شوند ارزشها ظهور می کنند . قیمت ها به اشیاء و امور مرده تعلق دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا همیشه همه بلاها سر من می آید؟ (این طرز برخورد نهایت ناکامی و بدبختی را تضمین می کند)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک مسابقه بخت آزمایی است اما من از هر اتفاقی که در زندگی روی می دهد نهایت استفاده را می برم (این دومین انتخاب خوب است و کیفیت متوسطی را به زندگی می بخشد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی من مجموعه ای از درسهایی است که به آن نیاز دارم، درسهایی با نظم و ترتیب تمام در زندگی ام روی می دهد.( این سالمترین برخورد است و حد اکثر آرامش ذهن را تامین می کند.)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادلی : اشتباه نیز جزئی از زندگی است، پس وقت خودت را تلف نکن و خودت را به خاطر اشتباههای گذشته سرزنش نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه دوبار از روی یك سنگ بلغزد، شایسته است كه هر دو پایش بشكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شیوه آدم هاست که وقتی می خواهند چیزی را نابود کنند ، از آن هیولایی در ذهن دیگران و یا خود ترسیم می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت، خیلی کثیف می‌‌شوی و مهم‌تر آنکه خوک از این کار لذت می‌برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا چنان نمای که هستی، یا چنان باش که می‌نمایی  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همواره مانند گذشته بیندیشید، همیشه همان چیزهایی را به‌دست می‌آورید كه تا بحال كسب كرده‌اید 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شما تنها زمانی بهتر می شود که خودتان بهتر شوید . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی دو نفر باش.یکی برای خودت برای زندگی و دیگری برای دیگران زندگی باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق کهنسال تر از قانون است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان پر جربزه و قابل وقتی با بحران روبه‌رو می‌شود، به تكیه‌گاه فكر نمی‌كند؛ روش خود را تحمیل می‌كند، مسؤولیتش را می‌پذیرد و نتیجه كار را [پیروزی یا شكست] از آن خود می‌داند. چارلز دوگل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی ۳ راه برای رسیدن به هدف وجود دارد: 1- اندیشه  والاترین راه ۲- تقلید آسان ترین راه ۳- تجربه تلخ ترین راه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما ممکن است بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید. «ولتر؛ نویسنده فرانسوی »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را می توان به دو بخش تقسیم کرد: بخشی که در آن هر چیزی قیمتی دارد و بخشی که در آن قیمت بی معنا جایی که قیمت ها بی معنا می شوند ارزشها ظهور می کنند . قیمت ها به اشیاء و امور مرده تعلق دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا همیشه همه بلاها سر من می آید؟ (این طرز برخورد نهایت ناکامی و بدبختی را تضمین می کند)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک مسابقه بخت آزمایی است اما من از هر اتفاقی که در زندگی روی می دهد نهایت استفاده را می برم (این دومین انتخاب خوب است و کیفیت متوسطی را به زندگی می بخشد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی من مجموعه ای از درسهایی است که به آن نیاز دارم، درسهایی با نظم و ترتیب تمام در زندگی ام روی می دهد.( این سالمترین برخورد است و حد اکثر آرامش ذهن را تامین می کند.)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادلی : اشتباه نیز جزئی از زندگی است، پس وقت خودت را تلف نکن و خودت را به خاطر اشتباههای گذشته سرزنش نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه دوبار از روی یك سنگ بلغزد، شایسته است كه هر دو پایش بشكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شیوه آدم هاست که وقتی می خواهند چیزی را نابود کنند ، از آن هیولایی در ذهن دیگران و یا خود ترسیم می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت، خیلی کثیف می‌‌شوی و مهم‌تر آنکه خوک از این کار لذت می‌برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا چنان نمای که هستی، یا چنان باش که می‌نمایی  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همواره مانند گذشته بیندیشید، همیشه همان چیزهایی را به‌دست می‌آورید كه تا بحال كسب كرده‌اید 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شما تنها زمانی بهتر می شود که خودتان بهتر شوید . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی دو نفر باش.یکی برای خودت برای زندگی و دیگری برای دیگران زندگی باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق کهنسال تر از قانون است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان پر جربزه و قابل وقتی با بحران روبه‌رو می‌شود، به تكیه‌گاه فكر نمی‌كند؛ روش خود را تحمیل می‌كند، مسؤولیتش را می‌پذیرد و نتیجه كار را [پیروزی یا شكست] از آن خود می‌داند. چارلز دوگل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی ۳ راه برای رسیدن به هدف وجود دارد: 1- اندیشه  والاترین راه ۲- تقلید آسان ترین راه ۳- تجربه تلخ ترین راه