بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که می بخشند از بخشش خویش شادمان اند ، پاداش اینان همان شادمانی شان خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت نمی‌توانید با مشت گره ‌کرده دست کسی را به گرمی بفشارید  (گاندی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند ستایش کردم ، گفتند خرافات است عاشق شدم ، گفتند دروغ است گریستم ، گفتند بهانه است خندیدم ، گفتند دیوانه است دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی است کسی که تو را دوست دارد تو. دوستش نداری و کسی که تو دوستش داری او تو را دوست ندارد وکسی را هم که تو دوستش داری و او نیز تو را دوست دارد به رسم دین و آیین به هم نمیرسید دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آلفرد دوموسه : حیات خوابی است ، و محبت رویای آن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ سمی مهلک تر از جاه طلبی نیست ، جاه طلبی سمی ست که تو را می کشد و همچنان  زنده نگه می دارد و  زندگی تو را به زندگی گیاهی تبدیل می کند ،هیچ شکستی بد تر از توفیق در جاه طلبی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت هر اندازه عجیب به نظر برسد باز آشناست ، دروغ هر اندازه آشنا به نظر برسد باز غریب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت كوشی هرگز كسی را نكشته است، نگرانی از آن است كه انسان را از بین می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در زندگی مرتبا با درسهای تازه ای روبرو می شویم و تا زمانی که درسی را یاد نگیریم مجبور به گذراندن دوباره آن هستیم. آندرو متیوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما ممکن است بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید. «ولتر؛ نویسنده فرانسوی »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را می توان به دو بخش تقسیم کرد: بخشی که در آن هر چیزی قیمتی دارد و بخشی که در آن قیمت بی معنا جایی که قیمت ها بی معنا می شوند ارزشها ظهور می کنند . قیمت ها به اشیاء و امور مرده تعلق دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا همیشه همه بلاها سر من می آید؟ (این طرز برخورد نهایت ناکامی و بدبختی را تضمین می کند)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک مسابقه بخت آزمایی است اما من از هر اتفاقی که در زندگی روی می دهد نهایت استفاده را می برم (این دومین انتخاب خوب است و کیفیت متوسطی را به زندگی می بخشد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی من مجموعه ای از درسهایی است که به آن نیاز دارم، درسهایی با نظم و ترتیب تمام در زندگی ام روی می دهد.( این سالمترین برخورد است و حد اکثر آرامش ذهن را تامین می کند.)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادلی : اشتباه نیز جزئی از زندگی است، پس وقت خودت را تلف نکن و خودت را به خاطر اشتباههای گذشته سرزنش نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه دوبار از روی یك سنگ بلغزد، شایسته است كه هر دو پایش بشكند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که می بخشند از بخشش خویش شادمان اند ، پاداش اینان همان شادمانی شان خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت نمی‌توانید با مشت گره ‌کرده دست کسی را به گرمی بفشارید  (گاندی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند ستایش کردم ، گفتند خرافات است عاشق شدم ، گفتند دروغ است گریستم ، گفتند بهانه است خندیدم ، گفتند دیوانه است دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی است کسی که تو را دوست دارد تو. دوستش نداری و کسی که تو دوستش داری او تو را دوست ندارد وکسی را هم که تو دوستش داری و او نیز تو را دوست دارد به رسم دین و آیین به هم نمیرسید دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آلفرد دوموسه : حیات خوابی است ، و محبت رویای آن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ سمی مهلک تر از جاه طلبی نیست ، جاه طلبی سمی ست که تو را می کشد و همچنان  زنده نگه می دارد و  زندگی تو را به زندگی گیاهی تبدیل می کند ،هیچ شکستی بد تر از توفیق در جاه طلبی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت هر اندازه عجیب به نظر برسد باز آشناست ، دروغ هر اندازه آشنا به نظر برسد باز غریب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت كوشی هرگز كسی را نكشته است، نگرانی از آن است كه انسان را از بین می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در زندگی مرتبا با درسهای تازه ای روبرو می شویم و تا زمانی که درسی را یاد نگیریم مجبور به گذراندن دوباره آن هستیم. آندرو متیوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما ممکن است بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید. «ولتر؛ نویسنده فرانسوی »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را می توان به دو بخش تقسیم کرد: بخشی که در آن هر چیزی قیمتی دارد و بخشی که در آن قیمت بی معنا جایی که قیمت ها بی معنا می شوند ارزشها ظهور می کنند . قیمت ها به اشیاء و امور مرده تعلق دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا همیشه همه بلاها سر من می آید؟ (این طرز برخورد نهایت ناکامی و بدبختی را تضمین می کند)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک مسابقه بخت آزمایی است اما من از هر اتفاقی که در زندگی روی می دهد نهایت استفاده را می برم (این دومین انتخاب خوب است و کیفیت متوسطی را به زندگی می بخشد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی من مجموعه ای از درسهایی است که به آن نیاز دارم، درسهایی با نظم و ترتیب تمام در زندگی ام روی می دهد.( این سالمترین برخورد است و حد اکثر آرامش ذهن را تامین می کند.)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادلی : اشتباه نیز جزئی از زندگی است، پس وقت خودت را تلف نکن و خودت را به خاطر اشتباههای گذشته سرزنش نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه دوبار از روی یك سنگ بلغزد، شایسته است كه هر دو پایش بشكند