بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتیکه مرد عروسی نکرده او را غیر کامل می خوانند ، بنابراین معلوم می شود پس از ازدواج کار مرد تمام است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به آبادانی  می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیسمارک : اگر به جای اسلحه با معلم به جنگ دنیا می رفتیم ، همه دشمنان نابود می شدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسکالیا: یک زندگی را وقتی می شود با خوشبختی قرین دانست که شروعش با عشق باشد و ختمش با جاه طلبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مصیبتی از این بزرگ تر؟؟ افلاطون گفت: مصیبتی از این بزرگ تر چه باشد؟ كه جاهلی مرا بستاید و كار من او را پسندیده آید! ندانم كه چه كار جاهلانه كرده ام كه او را خوش آمده است!(قابوس نامه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی به سراغ کسی می‌رود که فرصت اندیشه درباره بدبختی را ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاخ و برگ های زشت حسادت ، سلطه ، تفوق ، ، رقابت ، کینه ، بد بینی و بی اعتمادی ، مانع از آن می شوند که عشق را تجربه کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که می بخشند از بخشش خویش شادمان اند ، پاداش اینان همان شادمانی شان خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت نمی‌توانید با مشت گره ‌کرده دست کسی را به گرمی بفشارید  (گاندی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند ستایش کردم ، گفتند خرافات است عاشق شدم ، گفتند دروغ است گریستم ، گفتند بهانه است خندیدم ، گفتند دیوانه است دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی است کسی که تو را دوست دارد تو. دوستش نداری و کسی که تو دوستش داری او تو را دوست ندارد وکسی را هم که تو دوستش داری و او نیز تو را دوست دارد به رسم دین و آیین به هم نمیرسید دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آلفرد دوموسه : حیات خوابی است ، و محبت رویای آن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ سمی مهلک تر از جاه طلبی نیست ، جاه طلبی سمی ست که تو را می کشد و همچنان  زنده نگه می دارد و  زندگی تو را به زندگی گیاهی تبدیل می کند ،هیچ شکستی بد تر از توفیق در جاه طلبی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت هر اندازه عجیب به نظر برسد باز آشناست ، دروغ هر اندازه آشنا به نظر برسد باز غریب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت كوشی هرگز كسی را نكشته است، نگرانی از آن است كه انسان را از بین می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در زندگی مرتبا با درسهای تازه ای روبرو می شویم و تا زمانی که درسی را یاد نگیریم مجبور به گذراندن دوباره آن هستیم. آندرو متیوز

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتیکه مرد عروسی نکرده او را غیر کامل می خوانند ، بنابراین معلوم می شود پس از ازدواج کار مرد تمام است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به آبادانی  می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیسمارک : اگر به جای اسلحه با معلم به جنگ دنیا می رفتیم ، همه دشمنان نابود می شدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسکالیا: یک زندگی را وقتی می شود با خوشبختی قرین دانست که شروعش با عشق باشد و ختمش با جاه طلبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مصیبتی از این بزرگ تر؟؟ افلاطون گفت: مصیبتی از این بزرگ تر چه باشد؟ كه جاهلی مرا بستاید و كار من او را پسندیده آید! ندانم كه چه كار جاهلانه كرده ام كه او را خوش آمده است!(قابوس نامه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی به سراغ کسی می‌رود که فرصت اندیشه درباره بدبختی را ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاخ و برگ های زشت حسادت ، سلطه ، تفوق ، ، رقابت ، کینه ، بد بینی و بی اعتمادی ، مانع از آن می شوند که عشق را تجربه کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که می بخشند از بخشش خویش شادمان اند ، پاداش اینان همان شادمانی شان خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت نمی‌توانید با مشت گره ‌کرده دست کسی را به گرمی بفشارید  (گاندی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند ستایش کردم ، گفتند خرافات است عاشق شدم ، گفتند دروغ است گریستم ، گفتند بهانه است خندیدم ، گفتند دیوانه است دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی است کسی که تو را دوست دارد تو. دوستش نداری و کسی که تو دوستش داری او تو را دوست ندارد وکسی را هم که تو دوستش داری و او نیز تو را دوست دارد به رسم دین و آیین به هم نمیرسید دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آلفرد دوموسه : حیات خوابی است ، و محبت رویای آن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ سمی مهلک تر از جاه طلبی نیست ، جاه طلبی سمی ست که تو را می کشد و همچنان  زنده نگه می دارد و  زندگی تو را به زندگی گیاهی تبدیل می کند ،هیچ شکستی بد تر از توفیق در جاه طلبی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت هر اندازه عجیب به نظر برسد باز آشناست ، دروغ هر اندازه آشنا به نظر برسد باز غریب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت كوشی هرگز كسی را نكشته است، نگرانی از آن است كه انسان را از بین می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در زندگی مرتبا با درسهای تازه ای روبرو می شویم و تا زمانی که درسی را یاد نگیریم مجبور به گذراندن دوباره آن هستیم. آندرو متیوز