بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها كسي كه مي تواند شما را در رسيدن به روياها و آرزوهايتان‏ كمك كند، خودتان هستيد. وقتي اين نكته را خوب بفهميد و آنرا بپذيريد، ديگر هيچ چيز و هيچ كس نمي‏تواند سد راه موفقيت شما بشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که از هیچ کس خوشش نمی آید،بدبخت تر از کسی است که هیچ کس دوستش ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا روزی ده پرندگان است،اما روزی آنها را به داخل لانه نمی ریزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات فرصتهایی هستند که به شما داده شده اند تا بتوانید جوهر وجود خود را بروز دهید و حداکثر تلاش خود را بکنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز بزرگ زندگی در شکیبایی است و نباید به خاطر یک آینده ی مبهم زمان حال را بر خود تلخ نمود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا آنقدر وسیع است که برای همه ی مخلوقات جایی هست به جای آنکه جای کسی را بگیرید،تلاش کنید جای واقعی خود را بیابید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبارزه هرقدر صعب،صعود را ادامه بده،شاید قله تنها در یک قدمی تو باشد. و بدان آنان که آفتاب را به زندگی دیگران ارزا نی می دارند، نمی توا نند خود از آن بی بهره باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آرامش رسیدن، نه با فراموش کردن زندگی بدست می آید و نه با غرق کردن خود در زندگی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه انسان را غرق میکند در اب افتادن نیست زیر اب ماندن است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکثر مردم به قصد درک کردن وفهمیدن به حرفهای شما گوش نمی دهند، آنها به قصد چگونه پاسخ دادن گوش می دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند کودکی است که اگر میخواهید به خواب نرود همیشه او را سرگرم کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای درک قوانین ساده جهان فقط باید کمی دقت داشته باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین بخش زندگی،زندگی در جایی است که ان را نمی خواهید و بدتر از ان این است که تلاش برای بیرون امدن از انجا نمی کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا موقعی که سرما نباشه قدر گرما رو نمی دونیم و تا موقعی که کسی برای ازار ما نیومده قدر اسایش رو نمی دونیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که تصمیمات مهم خود را می گیرید استارت عمل کردن را همان موقع بزنید -اهسته و پیوسته برای کل تصمیم ها خوب نیست-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین لحظه زندگی انسان لحظه ایی است که به ارزوی خود رسیده است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها كسي كه مي تواند شما را در رسيدن به روياها و آرزوهايتان‏ كمك كند، خودتان هستيد. وقتي اين نكته را خوب بفهميد و آنرا بپذيريد، ديگر هيچ چيز و هيچ كس نمي‏تواند سد راه موفقيت شما بشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که از هیچ کس خوشش نمی آید،بدبخت تر از کسی است که هیچ کس دوستش ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا روزی ده پرندگان است،اما روزی آنها را به داخل لانه نمی ریزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات فرصتهایی هستند که به شما داده شده اند تا بتوانید جوهر وجود خود را بروز دهید و حداکثر تلاش خود را بکنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز بزرگ زندگی در شکیبایی است و نباید به خاطر یک آینده ی مبهم زمان حال را بر خود تلخ نمود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا آنقدر وسیع است که برای همه ی مخلوقات جایی هست به جای آنکه جای کسی را بگیرید،تلاش کنید جای واقعی خود را بیابید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبارزه هرقدر صعب،صعود را ادامه بده،شاید قله تنها در یک قدمی تو باشد. و بدان آنان که آفتاب را به زندگی دیگران ارزا نی می دارند، نمی توا نند خود از آن بی بهره باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آرامش رسیدن، نه با فراموش کردن زندگی بدست می آید و نه با غرق کردن خود در زندگی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه انسان را غرق میکند در اب افتادن نیست زیر اب ماندن است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکثر مردم به قصد درک کردن وفهمیدن به حرفهای شما گوش نمی دهند، آنها به قصد چگونه پاسخ دادن گوش می دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند کودکی است که اگر میخواهید به خواب نرود همیشه او را سرگرم کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای درک قوانین ساده جهان فقط باید کمی دقت داشته باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین بخش زندگی،زندگی در جایی است که ان را نمی خواهید و بدتر از ان این است که تلاش برای بیرون امدن از انجا نمی کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا موقعی که سرما نباشه قدر گرما رو نمی دونیم و تا موقعی که کسی برای ازار ما نیومده قدر اسایش رو نمی دونیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که تصمیمات مهم خود را می گیرید استارت عمل کردن را همان موقع بزنید -اهسته و پیوسته برای کل تصمیم ها خوب نیست-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین لحظه زندگی انسان لحظه ایی است که به ارزوی خود رسیده است