بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه زندگی خود را تکراری نکنید -تکراری زیستن برای حیوانات است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه انسان را ناراحت می کند حرف های دیگران نیست بلکه تصمیم گرفتن برای زدن حرفهای یک طرفه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه موفقیت در رفتن به کارهایی نیست که علاقه داریم بلکه موفقیت در چگونگی رفتن به کار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارامش ذهن در مکان های ساکت به دست نمی اید انچه ذهن را ارام می کند درست انجام دادن و به اتمام رساندن کارهایی است ارزو و خواسته می نامند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگونه که خرد انسان را دیگران محک می زنند در خرید میوه و... می بینیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت متشكل از يك سري پيروزي هاي كوچك روزانه است. لادي هوتار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعهد زمانی معنا پیدا می کند که بشود خیانت کنی و نکنی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها كسي كه مي تواند شما را در رسيدن به روياها و آرزوهايتان‏ كمك كند، خودتان هستيد. وقتي اين نكته را خوب بفهميد و آنرا بپذيريد، ديگر هيچ چيز و هيچ كس نمي‏تواند سد راه موفقيت شما بشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که از هیچ کس خوشش نمی آید،بدبخت تر از کسی است که هیچ کس دوستش ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا روزی ده پرندگان است،اما روزی آنها را به داخل لانه نمی ریزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات فرصتهایی هستند که به شما داده شده اند تا بتوانید جوهر وجود خود را بروز دهید و حداکثر تلاش خود را بکنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز بزرگ زندگی در شکیبایی است و نباید به خاطر یک آینده ی مبهم زمان حال را بر خود تلخ نمود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا آنقدر وسیع است که برای همه ی مخلوقات جایی هست به جای آنکه جای کسی را بگیرید،تلاش کنید جای واقعی خود را بیابید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبارزه هرقدر صعب،صعود را ادامه بده،شاید قله تنها در یک قدمی تو باشد. و بدان آنان که آفتاب را به زندگی دیگران ارزا نی می دارند، نمی توا نند خود از آن بی بهره باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آرامش رسیدن، نه با فراموش کردن زندگی بدست می آید و نه با غرق کردن خود در زندگی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه انسان را غرق میکند در اب افتادن نیست زیر اب ماندن است !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه زندگی خود را تکراری نکنید -تکراری زیستن برای حیوانات است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه انسان را ناراحت می کند حرف های دیگران نیست بلکه تصمیم گرفتن برای زدن حرفهای یک طرفه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه موفقیت در رفتن به کارهایی نیست که علاقه داریم بلکه موفقیت در چگونگی رفتن به کار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارامش ذهن در مکان های ساکت به دست نمی اید انچه ذهن را ارام می کند درست انجام دادن و به اتمام رساندن کارهایی است ارزو و خواسته می نامند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگونه که خرد انسان را دیگران محک می زنند در خرید میوه و... می بینیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت متشكل از يك سري پيروزي هاي كوچك روزانه است. لادي هوتار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعهد زمانی معنا پیدا می کند که بشود خیانت کنی و نکنی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها كسي كه مي تواند شما را در رسيدن به روياها و آرزوهايتان‏ كمك كند، خودتان هستيد. وقتي اين نكته را خوب بفهميد و آنرا بپذيريد، ديگر هيچ چيز و هيچ كس نمي‏تواند سد راه موفقيت شما بشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که از هیچ کس خوشش نمی آید،بدبخت تر از کسی است که هیچ کس دوستش ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا روزی ده پرندگان است،اما روزی آنها را به داخل لانه نمی ریزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات فرصتهایی هستند که به شما داده شده اند تا بتوانید جوهر وجود خود را بروز دهید و حداکثر تلاش خود را بکنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز بزرگ زندگی در شکیبایی است و نباید به خاطر یک آینده ی مبهم زمان حال را بر خود تلخ نمود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا آنقدر وسیع است که برای همه ی مخلوقات جایی هست به جای آنکه جای کسی را بگیرید،تلاش کنید جای واقعی خود را بیابید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبارزه هرقدر صعب،صعود را ادامه بده،شاید قله تنها در یک قدمی تو باشد. و بدان آنان که آفتاب را به زندگی دیگران ارزا نی می دارند، نمی توا نند خود از آن بی بهره باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آرامش رسیدن، نه با فراموش کردن زندگی بدست می آید و نه با غرق کردن خود در زندگی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه انسان را غرق میکند در اب افتادن نیست زیر اب ماندن است !