بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتهای مردم به شنیدن نواهای پر اندوه و دیدن فیلم های غم انگیز و سیاه، برای سرپرستان هر کشوری ، یک هشدار بزرگ است. حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس به اندازه ابلهی که زبانش را نگه میدارد به یک مرد عاقل شباهت ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد موفق هم اشتباه می کنن فقط اشتباهشان را تکرار نمی کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضى وقت ها حتى آگاهى هم به درد نمى خورد بايد با *عقل* تصمیم گرفت،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که هنگام انتخاب همسر یکه تازی میکند و سخن ریش سفیدان را به هیچ می گیرد ، بارها و بارها با اشک رخش را خواهد شست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت به زیاد انجام دادن کاری ربط ندارد بلکه بیشتر به درست انجام دادن آن ربط دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوفان شن ، طوفان بی پایان ، چه خاکسپاری باشکوهی برای زمین برای زمان !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که دشمنت در حال اشتباه کردن است ، در کارش وقفه نینداز .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی لازم است از قواعد خاصی پیروی کنیم گاهی نیز باید قواعد ساخته خودتان را بکار ببریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت بیشتر به کار سخت، دانش و جدیت احتیاج دارد تا شانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه انسان ها را بیشتر می شناسیم ، دوست داشتن آنها مشکل تر خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اشتباهمان در زندگی این است که به برخی آدم ها جایگاهی را می بخشیم که هرگز لیاقت آن را ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پایان کوچه بن بست زندگی ، بارها و بارها ابلهان را دیدار خواهی کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی خیلی چیزها یادمان می دهد و ما مقصریم که یاد نمی گیریم و بارها بارها در همان تله ی شیرین قبلی گرفتار می شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین چاله زندگی زیاده خواه ، پذیرفتن کاریست که در توانش نیست. حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید فرد موفقی باشی اما خدا که نیستی. پستی ها در پیش اند. از موفقیت امروز لذت ببر فردا روز دیگری است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتهای مردم به شنیدن نواهای پر اندوه و دیدن فیلم های غم انگیز و سیاه، برای سرپرستان هر کشوری ، یک هشدار بزرگ است. حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس به اندازه ابلهی که زبانش را نگه میدارد به یک مرد عاقل شباهت ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد موفق هم اشتباه می کنن فقط اشتباهشان را تکرار نمی کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضى وقت ها حتى آگاهى هم به درد نمى خورد بايد با *عقل* تصمیم گرفت،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که هنگام انتخاب همسر یکه تازی میکند و سخن ریش سفیدان را به هیچ می گیرد ، بارها و بارها با اشک رخش را خواهد شست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت به زیاد انجام دادن کاری ربط ندارد بلکه بیشتر به درست انجام دادن آن ربط دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوفان شن ، طوفان بی پایان ، چه خاکسپاری باشکوهی برای زمین برای زمان !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که دشمنت در حال اشتباه کردن است ، در کارش وقفه نینداز .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی لازم است از قواعد خاصی پیروی کنیم گاهی نیز باید قواعد ساخته خودتان را بکار ببریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت بیشتر به کار سخت، دانش و جدیت احتیاج دارد تا شانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه انسان ها را بیشتر می شناسیم ، دوست داشتن آنها مشکل تر خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اشتباهمان در زندگی این است که به برخی آدم ها جایگاهی را می بخشیم که هرگز لیاقت آن را ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پایان کوچه بن بست زندگی ، بارها و بارها ابلهان را دیدار خواهی کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی خیلی چیزها یادمان می دهد و ما مقصریم که یاد نمی گیریم و بارها بارها در همان تله ی شیرین قبلی گرفتار می شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین چاله زندگی زیاده خواه ، پذیرفتن کاریست که در توانش نیست. حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید فرد موفقی باشی اما خدا که نیستی. پستی ها در پیش اند. از موفقیت امروز لذت ببر فردا روز دیگری است