بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روزی که می اید,  این شمایید که انتخاب میکنید چگونه بگذرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش پیمان شکن به اندازه کفن هم نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که پشت الاغ باد به غبغب بیندازد چون اسب سوار شود پاک دیوانه خواهد شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس آنچه باشید که دوست دارید ، مهم نیست که این شادی چگونه قضاوت شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز شناساننده شمایند: صبر شما هنگامی که هیچ چیز ندارید طرز نگرش شما هنگامی که همه چیز دارید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طولانى ترين فاصله ى دنيا فاصله ى بين حرف و عملمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه بر کاخ های فرمانروایان گذشته خرده می گیریم ؟ این کاخ ها نماد و نگار سرزمین ما ، در برابر دیگر سرزمینها بوده است . در ارزیابی گذشته ، باید دیدی فراخ داشت. حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاب مهربانی بر چهره زدن آسان است ، ولی از روی صدق و راستی حرف زدن غیر ممکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی بود کاری ، زنی ، آرمانی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتهای مردم به شنیدن نواهای پر اندوه و دیدن فیلم های غم انگیز و سیاه، برای سرپرستان هر کشوری ، یک هشدار بزرگ است. حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس به اندازه ابلهی که زبانش را نگه میدارد به یک مرد عاقل شباهت ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد موفق هم اشتباه می کنن فقط اشتباهشان را تکرار نمی کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضى وقت ها حتى آگاهى هم به درد نمى خورد بايد با *عقل* تصمیم گرفت،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که هنگام انتخاب همسر یکه تازی میکند و سخن ریش سفیدان را به هیچ می گیرد ، بارها و بارها با اشک رخش را خواهد شست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت به زیاد انجام دادن کاری ربط ندارد بلکه بیشتر به درست انجام دادن آن ربط دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوفان شن ، طوفان بی پایان ، چه خاکسپاری باشکوهی برای زمین برای زمان !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روزی که می اید,  این شمایید که انتخاب میکنید چگونه بگذرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش پیمان شکن به اندازه کفن هم نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که پشت الاغ باد به غبغب بیندازد چون اسب سوار شود پاک دیوانه خواهد شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس آنچه باشید که دوست دارید ، مهم نیست که این شادی چگونه قضاوت شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز شناساننده شمایند: صبر شما هنگامی که هیچ چیز ندارید طرز نگرش شما هنگامی که همه چیز دارید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طولانى ترين فاصله ى دنيا فاصله ى بين حرف و عملمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه بر کاخ های فرمانروایان گذشته خرده می گیریم ؟ این کاخ ها نماد و نگار سرزمین ما ، در برابر دیگر سرزمینها بوده است . در ارزیابی گذشته ، باید دیدی فراخ داشت. حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاب مهربانی بر چهره زدن آسان است ، ولی از روی صدق و راستی حرف زدن غیر ممکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی بود کاری ، زنی ، آرمانی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتهای مردم به شنیدن نواهای پر اندوه و دیدن فیلم های غم انگیز و سیاه، برای سرپرستان هر کشوری ، یک هشدار بزرگ است. حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس به اندازه ابلهی که زبانش را نگه میدارد به یک مرد عاقل شباهت ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد موفق هم اشتباه می کنن فقط اشتباهشان را تکرار نمی کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضى وقت ها حتى آگاهى هم به درد نمى خورد بايد با *عقل* تصمیم گرفت،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که هنگام انتخاب همسر یکه تازی میکند و سخن ریش سفیدان را به هیچ می گیرد ، بارها و بارها با اشک رخش را خواهد شست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت به زیاد انجام دادن کاری ربط ندارد بلکه بیشتر به درست انجام دادن آن ربط دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوفان شن ، طوفان بی پایان ، چه خاکسپاری باشکوهی برای زمین برای زمان !!!