بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا اندیشه ای پاسخگو در بین نباشد کجروی ادامه خواهد داشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارمغان کرنش در برابر نادان ، سختی دو چندان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام شروع به انجام کاری،نگران اینکه پول به اندازه کافی نداری نباش. سرمایه محدود نعمت است نه مصیبت.افکار خلاقانه همیشه کاملا یک جور ترغیب نمی شوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شناخت آدمیان ، بجای کنکاش در اندیشه تک تک آنها ، به دنبال شناخت پیشوای انگاره و خرد آنها باشید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر داشته باشید هرگاه به قله ای رسیدید همزمان در کنار دره ای عمیق ایستاده اید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چشمی که خوب نمی بیند با عینک درمان میشود اما با این چشمی که خوبی را نمی بیند چه باید کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جرات کنید حقیقی باشید جرات کنید زشت باشید خود را همان که هستید نشون دهید هرچه میخواهد باشد فقط خودتان باشید! انسان باشید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خویشتن را خوار نکنیم و ارزشمندش بداریم بدین گونه که در برابر یاوه گویان می ایستیم و پاسخشان را می دهیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو دسته از جوانان قدر پول را نمی دانند : آنهایی که هیچ ندارند و آنهایی که خیلی دارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از همه درناک تر است فقر و بیماری نیست! بی رحمی مردم نسبت به یکدیگر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا سگ نشوی کوچه و بازار نگردی / تا کوچه و بازار نگردی نشوی گرگ بیابان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معمولا کسانی که خوب حرف میزنن همیشه آدم های خوب و ایده آلی نیستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه تخم بدی را می افشاند بدون شک همه محصول آن را درو میکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کسب دارایی ، نقش عشق ، مهرورزی ، شادی و لذت بیش از کار کردن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکثر ما همونی شدیم که پدر و مادرمون بهمون هشدار دادن نشیم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونجایی میفهمی که  واقعا داره بهت خوش میگذره که دیگه به گوشیت نیاز نداشته باشی :)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا اندیشه ای پاسخگو در بین نباشد کجروی ادامه خواهد داشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارمغان کرنش در برابر نادان ، سختی دو چندان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام شروع به انجام کاری،نگران اینکه پول به اندازه کافی نداری نباش. سرمایه محدود نعمت است نه مصیبت.افکار خلاقانه همیشه کاملا یک جور ترغیب نمی شوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شناخت آدمیان ، بجای کنکاش در اندیشه تک تک آنها ، به دنبال شناخت پیشوای انگاره و خرد آنها باشید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر داشته باشید هرگاه به قله ای رسیدید همزمان در کنار دره ای عمیق ایستاده اید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چشمی که خوب نمی بیند با عینک درمان میشود اما با این چشمی که خوبی را نمی بیند چه باید کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جرات کنید حقیقی باشید جرات کنید زشت باشید خود را همان که هستید نشون دهید هرچه میخواهد باشد فقط خودتان باشید! انسان باشید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خویشتن را خوار نکنیم و ارزشمندش بداریم بدین گونه که در برابر یاوه گویان می ایستیم و پاسخشان را می دهیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو دسته از جوانان قدر پول را نمی دانند : آنهایی که هیچ ندارند و آنهایی که خیلی دارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از همه درناک تر است فقر و بیماری نیست! بی رحمی مردم نسبت به یکدیگر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا سگ نشوی کوچه و بازار نگردی / تا کوچه و بازار نگردی نشوی گرگ بیابان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معمولا کسانی که خوب حرف میزنن همیشه آدم های خوب و ایده آلی نیستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه تخم بدی را می افشاند بدون شک همه محصول آن را درو میکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کسب دارایی ، نقش عشق ، مهرورزی ، شادی و لذت بیش از کار کردن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکثر ما همونی شدیم که پدر و مادرمون بهمون هشدار دادن نشیم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونجایی میفهمی که  واقعا داره بهت خوش میگذره که دیگه به گوشیت نیاز نداشته باشی :)