بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت گفت مرا برهنه بگذارید و پیرایه بر من مبندید زیرا من هیچگاه از برهنگی خود شرمسار نیستم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کوتاه است پس سعی کن از آن خوب استفاده کنی شاید فردا که پاشی او نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامداران ابتدا از نام خویش گذشته اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دوست داشتنی ام،اما زیبا نیستم... من گناه میکنم،اما شیطان نیستم... من خوب هستم،ولی فرشته نیستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که یکی رو امتحان میکنه، اول خودش توی امتحان صداقت رد میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خردی است که بگویم کسی بدی را بی بهانه ( دلیل ) انجام میدهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** خـــواب غفلت ** .....!! احتـــــــياج بـــــه ..... ** بســـتر ** نـــدارد ..........!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** انسان ها ** .......... قبل از اين كه ** خوب يا بد ** باشند  ** متــــفاوت ** هستند ..............!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه ناراستی پیشه نمود ، خموشی دیگران هم برایش ترسناک است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با فریب شاید بتوان چیزی به دست آورد اما در نهایت همان دستاورد مایه تباهی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیلتر باید تو مغز آدما باشه  نه رو آدرسای اینترنتی که مشکلش با یه فیلترشکن حله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"قدرت" جاذبه ی مرد است و "جاذبه" قدرت زن...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه به دروغ گویان میدان کارگزاری ندهید با وجود اینکه توانایی انجام آن را بهتر از هر کسی داشته باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برازنده نمی گوید کیست !!! او می گوید چیستی و از چیستت تو را به آسمانها می کشاند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رستاخیزهای اجتماعی بدون همراهی زنان شجاع غیر ممکن است چرا که زن پرچمدار وارستگی ، پاکی و از خود گذشتگی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سختی انسان ها را سرسخت میکند میخ هایی در دیوار محکمتر میمانند که ضربات سختتری را تحمل کرده باشند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت گفت مرا برهنه بگذارید و پیرایه بر من مبندید زیرا من هیچگاه از برهنگی خود شرمسار نیستم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کوتاه است پس سعی کن از آن خوب استفاده کنی شاید فردا که پاشی او نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامداران ابتدا از نام خویش گذشته اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دوست داشتنی ام،اما زیبا نیستم... من گناه میکنم،اما شیطان نیستم... من خوب هستم،ولی فرشته نیستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که یکی رو امتحان میکنه، اول خودش توی امتحان صداقت رد میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خردی است که بگویم کسی بدی را بی بهانه ( دلیل ) انجام میدهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** خـــواب غفلت ** .....!! احتـــــــياج بـــــه ..... ** بســـتر ** نـــدارد ..........!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** انسان ها ** .......... قبل از اين كه ** خوب يا بد ** باشند  ** متــــفاوت ** هستند ..............!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه ناراستی پیشه نمود ، خموشی دیگران هم برایش ترسناک است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با فریب شاید بتوان چیزی به دست آورد اما در نهایت همان دستاورد مایه تباهی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیلتر باید تو مغز آدما باشه  نه رو آدرسای اینترنتی که مشکلش با یه فیلترشکن حله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"قدرت" جاذبه ی مرد است و "جاذبه" قدرت زن...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه به دروغ گویان میدان کارگزاری ندهید با وجود اینکه توانایی انجام آن را بهتر از هر کسی داشته باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برازنده نمی گوید کیست !!! او می گوید چیستی و از چیستت تو را به آسمانها می کشاند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رستاخیزهای اجتماعی بدون همراهی زنان شجاع غیر ممکن است چرا که زن پرچمدار وارستگی ، پاکی و از خود گذشتگی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سختی انسان ها را سرسخت میکند میخ هایی در دیوار محکمتر میمانند که ضربات سختتری را تحمل کرده باشند