بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** انسان ها ** .......... قبل از اين كه ** خوب يا بد ** باشند  ** متــــفاوت ** هستند ..............!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه ناراستی پیشه نمود ، خموشی دیگران هم برایش ترسناک است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با فریب شاید بتوان چیزی به دست آورد اما در نهایت همان دستاورد مایه تباهی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیلتر باید تو مغز آدما باشه  نه رو آدرسای اینترنتی که مشکلش با یه فیلترشکن حله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"قدرت" جاذبه ی مرد است و "جاذبه" قدرت زن...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه به دروغ گویان میدان کارگزاری ندهید با وجود اینکه توانایی انجام آن را بهتر از هر کسی داشته باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برازنده نمی گوید کیست !!! او می گوید چیستی و از چیستت تو را به آسمانها می کشاند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رستاخیزهای اجتماعی بدون همراهی زنان شجاع غیر ممکن است چرا که زن پرچمدار وارستگی ، پاکی و از خود گذشتگی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سختی انسان ها را سرسخت میکند میخ هایی در دیوار محکمتر میمانند که ضربات سختتری را تحمل کرده باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه نگذارید به آن درجه از نا امیدی برسید که به خیلی کمتر از آنچه لیاقت دارید، رضایت دهید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمر راه هم در برابر آرمان خواهی برازندگان خواهد شکست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در داوری در مورد دیگران  بعضی افراد، بی آنکه مزدی بگیرند اضافه کاری میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزى را به ياد آوريد كه خوشى ها پايان يافته و گناهان به جا مانده است .....!! پس ، مالك ** نَـــفْسْ ** خويش باشيد وگـرنــه ** نَـــفْسْ ** صاحب شما مى شود .....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای قانون را پیاده میکنند که خود سوار شوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی نادان سرانجام یک گره صدها گره باز نشدنی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك مرد هميشه با فكرش مى جنگد نه با زور بازو

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** انسان ها ** .......... قبل از اين كه ** خوب يا بد ** باشند  ** متــــفاوت ** هستند ..............!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه ناراستی پیشه نمود ، خموشی دیگران هم برایش ترسناک است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با فریب شاید بتوان چیزی به دست آورد اما در نهایت همان دستاورد مایه تباهی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیلتر باید تو مغز آدما باشه  نه رو آدرسای اینترنتی که مشکلش با یه فیلترشکن حله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"قدرت" جاذبه ی مرد است و "جاذبه" قدرت زن...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه به دروغ گویان میدان کارگزاری ندهید با وجود اینکه توانایی انجام آن را بهتر از هر کسی داشته باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برازنده نمی گوید کیست !!! او می گوید چیستی و از چیستت تو را به آسمانها می کشاند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رستاخیزهای اجتماعی بدون همراهی زنان شجاع غیر ممکن است چرا که زن پرچمدار وارستگی ، پاکی و از خود گذشتگی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سختی انسان ها را سرسخت میکند میخ هایی در دیوار محکمتر میمانند که ضربات سختتری را تحمل کرده باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه نگذارید به آن درجه از نا امیدی برسید که به خیلی کمتر از آنچه لیاقت دارید، رضایت دهید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمر راه هم در برابر آرمان خواهی برازندگان خواهد شکست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در داوری در مورد دیگران  بعضی افراد، بی آنکه مزدی بگیرند اضافه کاری میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزى را به ياد آوريد كه خوشى ها پايان يافته و گناهان به جا مانده است .....!! پس ، مالك ** نَـــفْسْ ** خويش باشيد وگـرنــه ** نَـــفْسْ ** صاحب شما مى شود .....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای قانون را پیاده میکنند که خود سوار شوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی نادان سرانجام یک گره صدها گره باز نشدنی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك مرد هميشه با فكرش مى جنگد نه با زور بازو