بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که بیم از دست دادن جایگاه خویش را دارند همواره فریاد می کشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز و فردا باهم دست به یکی کردند دیروز با خاطراتش مرا فریب داد و فردا با وعده هایش مرا خواب کرد وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بند خاک نخواهد ماند.... آنکه پرواز آموخته‌ است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آنکه چیزی بگویید، یک لحظه مکث کنید و به این بیندیشید که اگر همین حرف را کسی به شما می‌گفت، چه حسی داشتید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد موضوعی که درست متوجه نشده‌ای، قضاوت نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با انچه در دست مردم است نمیتوان روی پای خود ایستاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كينه و نفرت را به كسانى واگذار كنيد كه نمى توانند دوست بدارند .....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرافت یعنی همیشه کار درست را انجام دهید حتی اگر کسی شما را تماشا نکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است دهان خود را ببندید و ابله به نظر برسید تا اینکه آن را باز کنید و همه تردید ها را از میان ببرید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کوبیدن یک حقیقت خوب به آن حمله مکن ، بد از آن دفاع کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه واسه گلدونی خاک باش که اگه به آسمونم رسید یادش باشه ریشش کجاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل های بزرگ و احساس های بلند ، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود . گیتی رو به پویندگی و رشد است با نگاهی به گذشته می آموزیم : اشتباهاتی همچون برده داری ، همسر سوزی و ... را آدمیان رها نموده اند ، خردورزی آدمی را پاک خواهد کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای سخت بهایی است که باید برای سرافرازی پرداخت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما می توانید برای موفقیت گام بردارید لازم نیست تا فردا صبر کنی همین الان اولین گام را بردار و تصمیم بگیر ... شما می توانید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردِ بـدن ** بيـــــمارى ** است دردِ روح ** بيـــــدارى ** است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که بیم از دست دادن جایگاه خویش را دارند همواره فریاد می کشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز و فردا باهم دست به یکی کردند دیروز با خاطراتش مرا فریب داد و فردا با وعده هایش مرا خواب کرد وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بند خاک نخواهد ماند.... آنکه پرواز آموخته‌ است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آنکه چیزی بگویید، یک لحظه مکث کنید و به این بیندیشید که اگر همین حرف را کسی به شما می‌گفت، چه حسی داشتید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد موضوعی که درست متوجه نشده‌ای، قضاوت نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با انچه در دست مردم است نمیتوان روی پای خود ایستاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كينه و نفرت را به كسانى واگذار كنيد كه نمى توانند دوست بدارند .....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرافت یعنی همیشه کار درست را انجام دهید حتی اگر کسی شما را تماشا نکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است دهان خود را ببندید و ابله به نظر برسید تا اینکه آن را باز کنید و همه تردید ها را از میان ببرید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کوبیدن یک حقیقت خوب به آن حمله مکن ، بد از آن دفاع کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه واسه گلدونی خاک باش که اگه به آسمونم رسید یادش باشه ریشش کجاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل های بزرگ و احساس های بلند ، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود . گیتی رو به پویندگی و رشد است با نگاهی به گذشته می آموزیم : اشتباهاتی همچون برده داری ، همسر سوزی و ... را آدمیان رها نموده اند ، خردورزی آدمی را پاک خواهد کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای سخت بهایی است که باید برای سرافرازی پرداخت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما می توانید برای موفقیت گام بردارید لازم نیست تا فردا صبر کنی همین الان اولین گام را بردار و تصمیم بگیر ... شما می توانید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردِ بـدن ** بيـــــمارى ** است دردِ روح ** بيـــــدارى ** است