بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرافت یعنی همیشه کار درست را انجام دهید حتی اگر کسی شما را تماشا نکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است دهان خود را ببندید و ابله به نظر برسید تا اینکه آن را باز کنید و همه تردید ها را از میان ببرید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کوبیدن یک حقیقت خوب به آن حمله مکن ، بد از آن دفاع کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه واسه گلدونی خاک باش که اگه به آسمونم رسید یادش باشه ریشش کجاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل های بزرگ و احساس های بلند ، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود . گیتی رو به پویندگی و رشد است با نگاهی به گذشته می آموزیم : اشتباهاتی همچون برده داری ، همسر سوزی و ... را آدمیان رها نموده اند ، خردورزی آدمی را پاک خواهد کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای سخت بهایی است که باید برای سرافرازی پرداخت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما می توانید برای موفقیت گام بردارید لازم نیست تا فردا صبر کنی همین الان اولین گام را بردار و تصمیم بگیر ... شما می توانید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردِ بـدن ** بيـــــمارى ** است دردِ روح ** بيـــــدارى ** است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بازى روزگار آموختم كه : براى آن چه دارم ، شـاكر باشم و راضى نه براى آن چه ندارم ، طلبكار و ناراضى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس آن زمان که باید دوست بداریم کوتاهی می کنیم آن زمان که دوستمان دارند لجبازی میکنیم وبعد برای آنچه از دست رفته آه می کشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استخوان بندی فریاد ، پاسخ هزاران ستم بی صداست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘شمآ ◀مامانتو▶نفرس تو صفِ نون✘ نمےخواد واس◀دختر  مردم▶غیرتے شی ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رحم کنید وگرنه به شما رحم نخواهند کرد.این قانون روزگار است.اگر این را بدانیم هرگز ظلم نخواهیم کرد.  میم نون راهی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرافت یعنی همیشه کار درست را انجام دهید حتی اگر کسی شما را تماشا نکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است دهان خود را ببندید و ابله به نظر برسید تا اینکه آن را باز کنید و همه تردید ها را از میان ببرید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کوبیدن یک حقیقت خوب به آن حمله مکن ، بد از آن دفاع کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه واسه گلدونی خاک باش که اگه به آسمونم رسید یادش باشه ریشش کجاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل های بزرگ و احساس های بلند ، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود . گیتی رو به پویندگی و رشد است با نگاهی به گذشته می آموزیم : اشتباهاتی همچون برده داری ، همسر سوزی و ... را آدمیان رها نموده اند ، خردورزی آدمی را پاک خواهد کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای سخت بهایی است که باید برای سرافرازی پرداخت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما می توانید برای موفقیت گام بردارید لازم نیست تا فردا صبر کنی همین الان اولین گام را بردار و تصمیم بگیر ... شما می توانید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردِ بـدن ** بيـــــمارى ** است دردِ روح ** بيـــــدارى ** است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بازى روزگار آموختم كه : براى آن چه دارم ، شـاكر باشم و راضى نه براى آن چه ندارم ، طلبكار و ناراضى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس آن زمان که باید دوست بداریم کوتاهی می کنیم آن زمان که دوستمان دارند لجبازی میکنیم وبعد برای آنچه از دست رفته آه می کشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استخوان بندی فریاد ، پاسخ هزاران ستم بی صداست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘شمآ ◀مامانتو▶نفرس تو صفِ نون✘ نمےخواد واس◀دختر  مردم▶غیرتے شی ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رحم کنید وگرنه به شما رحم نخواهند کرد.این قانون روزگار است.اگر این را بدانیم هرگز ظلم نخواهیم کرد.  میم نون راهی