بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا اونایی که دم از رفاقت میزنن تو لحظه های بی کسی قیدتو راحت میزنن...؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دو بار از روی یک سنگ بلغزد شایسته است که هر دو پایش بشکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ستاره ها نگاه کن ، به چشمک زدنشون بخند اما دل نبند ؛ چون چشمکشون از روی عشق نــیست از روی "عادته"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریبکار و نیرنگ باز هیچ پایگاهی نخواهد داشت آخرین و ترسناک ترین درسی که خواهد آموخت تنهایی ست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشید تا حدی مهر ورزی کنید  که باعث نابود خودتان نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سخت ترین و دردناک ترین گزینه را برمی گزینید اما در عین حال در قلبتان احساس آرامش می کنید  معنایش این است که تصمیم درست را گرفته اید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی رو که به سمت هدفش میره.. نمیشه متوقف کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی که مرا نشناخته ای قضاوتم نکن تا وقتی که با من درگیر نشده ای دست کمم نگیر تا وقتی که با خودم صحبت نکرده ای پشت سرم حرف نزن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مصیبتی از این بزرگ تر . افلاطون گوید : مصیبتی از این بزرگ تر چه باشد که جاهلی مرا بستاید و کار من او را پسندیده آید ، ندانم چه کار جاهلانه کرده ام که او را خوش آمده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه از سکوت ادامه دار  یک زن خوشحال نباشید. زن ساکت،  یا مرده ای است در درون یا آتشی است زیر خاکستر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ قدرت دنیوی نیست که بدون پشتیبانی یک قدرت معنوی دوام بیاورد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر که از دست دادن چیزی ما را افسرده می کند  از داشتن همان چیز احساس خوشبختی نمی کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــزرگ ترين امتحان كــننده  ** خداست ** و كوچك ترين امتحان دهنده ** بنده ى خدا ** .....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر فردی بهترین هم که باشد  اگر زمانی که باید باشد نباشد همان بهتر که نباشد! (لوئیس بونوئل چه خوش گفت...ایول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم یک "بودن" است و انسان یک "شدن"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين راه فراگيرى ** دانش ** ** آموزش دادن ** آن است . ** آموزش **  ** آموزنده ى **  ** آموزگار ** نيـــز هست ..........!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا اونایی که دم از رفاقت میزنن تو لحظه های بی کسی قیدتو راحت میزنن...؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دو بار از روی یک سنگ بلغزد شایسته است که هر دو پایش بشکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ستاره ها نگاه کن ، به چشمک زدنشون بخند اما دل نبند ؛ چون چشمکشون از روی عشق نــیست از روی "عادته"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریبکار و نیرنگ باز هیچ پایگاهی نخواهد داشت آخرین و ترسناک ترین درسی که خواهد آموخت تنهایی ست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشید تا حدی مهر ورزی کنید  که باعث نابود خودتان نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سخت ترین و دردناک ترین گزینه را برمی گزینید اما در عین حال در قلبتان احساس آرامش می کنید  معنایش این است که تصمیم درست را گرفته اید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی رو که به سمت هدفش میره.. نمیشه متوقف کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی که مرا نشناخته ای قضاوتم نکن تا وقتی که با من درگیر نشده ای دست کمم نگیر تا وقتی که با خودم صحبت نکرده ای پشت سرم حرف نزن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مصیبتی از این بزرگ تر . افلاطون گوید : مصیبتی از این بزرگ تر چه باشد که جاهلی مرا بستاید و کار من او را پسندیده آید ، ندانم چه کار جاهلانه کرده ام که او را خوش آمده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه از سکوت ادامه دار  یک زن خوشحال نباشید. زن ساکت،  یا مرده ای است در درون یا آتشی است زیر خاکستر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ قدرت دنیوی نیست که بدون پشتیبانی یک قدرت معنوی دوام بیاورد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر که از دست دادن چیزی ما را افسرده می کند  از داشتن همان چیز احساس خوشبختی نمی کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــزرگ ترين امتحان كــننده  ** خداست ** و كوچك ترين امتحان دهنده ** بنده ى خدا ** .....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر فردی بهترین هم که باشد  اگر زمانی که باید باشد نباشد همان بهتر که نباشد! (لوئیس بونوئل چه خوش گفت...ایول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم یک "بودن" است و انسان یک "شدن"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين راه فراگيرى ** دانش ** ** آموزش دادن ** آن است . ** آموزش **  ** آموزنده ى **  ** آموزگار ** نيـــز هست ..........!!!!!