بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق واقعی کسیه که به تو آزادیِ کامل میده تا خودِت باشی. - جیم موریسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی آموختن صلح. صلح با دیگران نه، با خودت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یك تجربه هست، ولی زبان بسیار مكار است. پس مراقب زبانت باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بتوانی دیگری را همانطور كه هست؛ بپذیری و هنوز عاشقش باشی؛ عشق تو واقعی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یك مسابقه و رقابت نیست پس دلیلی هم برای مقایسه خودت با دیگران وجود ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شناخت آدما فقط کافیه یک بار ، بر خلاف میلشون عمل کنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خراب کردن پل ها چیز بدی نیست… چون باعث می شود نتوانید به جایی برگردید که از همان ابتدا هرگز نباید قدم می گذاشتید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که دوستی به مشکلی برخورده است ، او را با پرسیدن اینکه : “چه کاری میتونم برات انجام بدم” آزار ندهید یک فکر مناسب بکنید و آن را انجام دهید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان وقتی بلند حرف میزند صدایش را میشنوند،اما هنگامیکه آهسته صحبت میکند به حرفش گوش میدهند.(پل رینو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه زندگی خود را تکراری نکنید -تکراری زیستن برای حیوانات است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه انسان را ناراحت می کند حرف های دیگران نیست بلکه تصمیم گرفتن برای زدن حرفهای یک طرفه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه موفقیت در رفتن به کارهایی نیست که علاقه داریم بلکه موفقیت در چگونگی رفتن به کار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارامش ذهن در مکان های ساکت به دست نمی اید انچه ذهن را ارام می کند درست انجام دادن و به اتمام رساندن کارهایی است ارزو و خواسته می نامند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگونه که خرد انسان را دیگران محک می زنند در خرید میوه و... می بینیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت متشكل از يك سري پيروزي هاي كوچك روزانه است. لادي هوتار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعهد زمانی معنا پیدا می کند که بشود خیانت کنی و نکنی ....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق واقعی کسیه که به تو آزادیِ کامل میده تا خودِت باشی. - جیم موریسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی آموختن صلح. صلح با دیگران نه، با خودت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یك تجربه هست، ولی زبان بسیار مكار است. پس مراقب زبانت باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بتوانی دیگری را همانطور كه هست؛ بپذیری و هنوز عاشقش باشی؛ عشق تو واقعی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یك مسابقه و رقابت نیست پس دلیلی هم برای مقایسه خودت با دیگران وجود ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شناخت آدما فقط کافیه یک بار ، بر خلاف میلشون عمل کنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خراب کردن پل ها چیز بدی نیست… چون باعث می شود نتوانید به جایی برگردید که از همان ابتدا هرگز نباید قدم می گذاشتید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که دوستی به مشکلی برخورده است ، او را با پرسیدن اینکه : “چه کاری میتونم برات انجام بدم” آزار ندهید یک فکر مناسب بکنید و آن را انجام دهید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان وقتی بلند حرف میزند صدایش را میشنوند،اما هنگامیکه آهسته صحبت میکند به حرفش گوش میدهند.(پل رینو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه زندگی خود را تکراری نکنید -تکراری زیستن برای حیوانات است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه انسان را ناراحت می کند حرف های دیگران نیست بلکه تصمیم گرفتن برای زدن حرفهای یک طرفه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه موفقیت در رفتن به کارهایی نیست که علاقه داریم بلکه موفقیت در چگونگی رفتن به کار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارامش ذهن در مکان های ساکت به دست نمی اید انچه ذهن را ارام می کند درست انجام دادن و به اتمام رساندن کارهایی است ارزو و خواسته می نامند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگونه که خرد انسان را دیگران محک می زنند در خرید میوه و... می بینیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت متشكل از يك سري پيروزي هاي كوچك روزانه است. لادي هوتار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعهد زمانی معنا پیدا می کند که بشود خیانت کنی و نکنی ....