بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده دار ترین و گریه اورترین بخش زندگی این است که به تصمیمات مهمی که گرفته ایم عمل نمی کنیم و این سست عنصر بودن ذات ما را نشان می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخواهیم سریع در مورد یک موضوع تصمیم بگیریم یک بعد دارد اما اگر بخواهیم منطقی تصمیم بگیریم بعدها بی پایان می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه مغز انسان را بزرگ می کند خواندن کتاب نیست بلکه تفکیک مطالب و بدست اوردن دلایل نوشته های ان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباید دنبال زندگی جاودانه گشت بلکه باید به دنبال فکر و ایده جاودانه گشت تا با ان حقیقت وجودیتان را جاودانه کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیبترین چیز دنیا این است زندگی انسان هاست در عین پر رمز و راضی ساده و بی حرکت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان کس که حاضر است یک ساعت از عمرش را تلف کند، هنوز ارزش عُمر را درک نکرده است. - چالرز داروین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد در جستجوی چیزی که بدان نیازمندند، به سفر می روند و برای یافتنش به وطن خود بازمیگردند. - جورج ادوارد مور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق واقعی کسیه که به تو آزادیِ کامل میده تا خودِت باشی. - جیم موریسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی آموختن صلح. صلح با دیگران نه، با خودت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یك تجربه هست، ولی زبان بسیار مكار است. پس مراقب زبانت باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بتوانی دیگری را همانطور كه هست؛ بپذیری و هنوز عاشقش باشی؛ عشق تو واقعی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یك مسابقه و رقابت نیست پس دلیلی هم برای مقایسه خودت با دیگران وجود ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شناخت آدما فقط کافیه یک بار ، بر خلاف میلشون عمل کنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خراب کردن پل ها چیز بدی نیست… چون باعث می شود نتوانید به جایی برگردید که از همان ابتدا هرگز نباید قدم می گذاشتید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که دوستی به مشکلی برخورده است ، او را با پرسیدن اینکه : “چه کاری میتونم برات انجام بدم” آزار ندهید یک فکر مناسب بکنید و آن را انجام دهید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان وقتی بلند حرف میزند صدایش را میشنوند،اما هنگامیکه آهسته صحبت میکند به حرفش گوش میدهند.(پل رینو)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده دار ترین و گریه اورترین بخش زندگی این است که به تصمیمات مهمی که گرفته ایم عمل نمی کنیم و این سست عنصر بودن ذات ما را نشان می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخواهیم سریع در مورد یک موضوع تصمیم بگیریم یک بعد دارد اما اگر بخواهیم منطقی تصمیم بگیریم بعدها بی پایان می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه مغز انسان را بزرگ می کند خواندن کتاب نیست بلکه تفکیک مطالب و بدست اوردن دلایل نوشته های ان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباید دنبال زندگی جاودانه گشت بلکه باید به دنبال فکر و ایده جاودانه گشت تا با ان حقیقت وجودیتان را جاودانه کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیبترین چیز دنیا این است زندگی انسان هاست در عین پر رمز و راضی ساده و بی حرکت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان کس که حاضر است یک ساعت از عمرش را تلف کند، هنوز ارزش عُمر را درک نکرده است. - چالرز داروین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد در جستجوی چیزی که بدان نیازمندند، به سفر می روند و برای یافتنش به وطن خود بازمیگردند. - جورج ادوارد مور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق واقعی کسیه که به تو آزادیِ کامل میده تا خودِت باشی. - جیم موریسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی آموختن صلح. صلح با دیگران نه، با خودت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یك تجربه هست، ولی زبان بسیار مكار است. پس مراقب زبانت باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بتوانی دیگری را همانطور كه هست؛ بپذیری و هنوز عاشقش باشی؛ عشق تو واقعی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یك مسابقه و رقابت نیست پس دلیلی هم برای مقایسه خودت با دیگران وجود ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شناخت آدما فقط کافیه یک بار ، بر خلاف میلشون عمل کنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خراب کردن پل ها چیز بدی نیست… چون باعث می شود نتوانید به جایی برگردید که از همان ابتدا هرگز نباید قدم می گذاشتید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که دوستی به مشکلی برخورده است ، او را با پرسیدن اینکه : “چه کاری میتونم برات انجام بدم” آزار ندهید یک فکر مناسب بکنید و آن را انجام دهید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان وقتی بلند حرف میزند صدایش را میشنوند،اما هنگامیکه آهسته صحبت میکند به حرفش گوش میدهند.(پل رینو)