بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای قطار راهت رابگیر و برو نه کوه توان ریزش دارد نه ریزعلی پیراهن اضافی روزگار روزگاردیگری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا باید دشمناتو فراموش کنی تنها کسی که می تونه تو رو به خاک سیاه بشونه یک دوست کاملا مورد اعتماده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه شاخی شاخ باش اما...... واسه کسایی که مثل خودت گاون نه من که ادمم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به انسان دو چشم ولی یک زبان عطا کرده است تا دو برابر آنچه را که میگوید به چشم ببیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقلانیت یعنی دانستن اینکه از کدام مشاجرات دوری کنید هیچ بردی ارزش آن را ندارد که وقار و شخصیت خود را قربانی کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را طی سالها ایجاد کرده اید ، ممکن است کسانی یک شبه نابود کنند ، با این حال همچنان سازنده باش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها مثل سایه اند.. ازشون فرار کنی دنبالت میدوند دنبالشان که بدوی ازت فرار میکنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ازهمه چی خسته میشه،خواب زیاد،خواب کم،نشتن،خوردن...... چ خوبه که یکم به فکرخودمون باشیم. یه دفعه دیدی که وقت تموم شده ها... شادباش وشادیت باعث شادی مردم شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــایـی کـه هیچــوقت حـوصلـه نـدارن همـونـایـی هستـن  کـه بیشـتـر از همـه انتـظـار کشـیـدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا اونایی که دم از رفاقت میزنن تو لحظه های بی کسی قیدتو راحت میزنن...؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دو بار از روی یک سنگ بلغزد شایسته است که هر دو پایش بشکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ستاره ها نگاه کن ، به چشمک زدنشون بخند اما دل نبند ؛ چون چشمکشون از روی عشق نــیست از روی "عادته"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریبکار و نیرنگ باز هیچ پایگاهی نخواهد داشت آخرین و ترسناک ترین درسی که خواهد آموخت تنهایی ست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشید تا حدی مهر ورزی کنید  که باعث نابود خودتان نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سخت ترین و دردناک ترین گزینه را برمی گزینید اما در عین حال در قلبتان احساس آرامش می کنید  معنایش این است که تصمیم درست را گرفته اید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی رو که به سمت هدفش میره.. نمیشه متوقف کرد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای قطار راهت رابگیر و برو نه کوه توان ریزش دارد نه ریزعلی پیراهن اضافی روزگار روزگاردیگری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا باید دشمناتو فراموش کنی تنها کسی که می تونه تو رو به خاک سیاه بشونه یک دوست کاملا مورد اعتماده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه شاخی شاخ باش اما...... واسه کسایی که مثل خودت گاون نه من که ادمم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به انسان دو چشم ولی یک زبان عطا کرده است تا دو برابر آنچه را که میگوید به چشم ببیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقلانیت یعنی دانستن اینکه از کدام مشاجرات دوری کنید هیچ بردی ارزش آن را ندارد که وقار و شخصیت خود را قربانی کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را طی سالها ایجاد کرده اید ، ممکن است کسانی یک شبه نابود کنند ، با این حال همچنان سازنده باش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها مثل سایه اند.. ازشون فرار کنی دنبالت میدوند دنبالشان که بدوی ازت فرار میکنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ازهمه چی خسته میشه،خواب زیاد،خواب کم،نشتن،خوردن...... چ خوبه که یکم به فکرخودمون باشیم. یه دفعه دیدی که وقت تموم شده ها... شادباش وشادیت باعث شادی مردم شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــایـی کـه هیچــوقت حـوصلـه نـدارن همـونـایـی هستـن  کـه بیشـتـر از همـه انتـظـار کشـیـدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا اونایی که دم از رفاقت میزنن تو لحظه های بی کسی قیدتو راحت میزنن...؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دو بار از روی یک سنگ بلغزد شایسته است که هر دو پایش بشکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ستاره ها نگاه کن ، به چشمک زدنشون بخند اما دل نبند ؛ چون چشمکشون از روی عشق نــیست از روی "عادته"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریبکار و نیرنگ باز هیچ پایگاهی نخواهد داشت آخرین و ترسناک ترین درسی که خواهد آموخت تنهایی ست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشید تا حدی مهر ورزی کنید  که باعث نابود خودتان نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سخت ترین و دردناک ترین گزینه را برمی گزینید اما در عین حال در قلبتان احساس آرامش می کنید  معنایش این است که تصمیم درست را گرفته اید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی رو که به سمت هدفش میره.. نمیشه متوقف کرد.