بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شاه به تو مهربان شد دلیر و گستاخ مشو ، ار آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شیر از آن می هراسد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخندم  چون دلیل قانع کننده ای برای نخندیدن پیدا نکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنامه ریزی لزوما بد نیست ، اما عاشق شدن طبق برنامه دیوانگی محض است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روم به جای دگر دل ،دهم بیار دگر  هوای یار دگر دارم و دیار دگر زمستون هممون سبز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانی که می کوشند زنها را درک کنند فقط موفق می شوند با آنها ازدواج کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از فاصله ها گله داریم شاید یادمان رفته که در دفتر مشق کودکی مان هم برای فهمیدن کلمات کمی فاصله  لازم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل آب اقیانوس هم نمیتواند یک قایق را غرق کند مگر اینکه در آن رخنه کند همین گونه انسانهای منفی دنیا قادر نیستند شما را تحقیر کنند مگر اینکه بگذارید به درونتان وارد شوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای قطار راهت رابگیر و برو نه کوه توان ریزش دارد نه ریزعلی پیراهن اضافی روزگار روزگاردیگری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا باید دشمناتو فراموش کنی تنها کسی که می تونه تو رو به خاک سیاه بشونه یک دوست کاملا مورد اعتماده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه شاخی شاخ باش اما...... واسه کسایی که مثل خودت گاون نه من که ادمم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به انسان دو چشم ولی یک زبان عطا کرده است تا دو برابر آنچه را که میگوید به چشم ببیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقلانیت یعنی دانستن اینکه از کدام مشاجرات دوری کنید هیچ بردی ارزش آن را ندارد که وقار و شخصیت خود را قربانی کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را طی سالها ایجاد کرده اید ، ممکن است کسانی یک شبه نابود کنند ، با این حال همچنان سازنده باش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها مثل سایه اند.. ازشون فرار کنی دنبالت میدوند دنبالشان که بدوی ازت فرار میکنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ازهمه چی خسته میشه،خواب زیاد،خواب کم،نشتن،خوردن...... چ خوبه که یکم به فکرخودمون باشیم. یه دفعه دیدی که وقت تموم شده ها... شادباش وشادیت باعث شادی مردم شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــایـی کـه هیچــوقت حـوصلـه نـدارن همـونـایـی هستـن  کـه بیشـتـر از همـه انتـظـار کشـیـدن !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شاه به تو مهربان شد دلیر و گستاخ مشو ، ار آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شیر از آن می هراسد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخندم  چون دلیل قانع کننده ای برای نخندیدن پیدا نکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنامه ریزی لزوما بد نیست ، اما عاشق شدن طبق برنامه دیوانگی محض است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روم به جای دگر دل ،دهم بیار دگر  هوای یار دگر دارم و دیار دگر زمستون هممون سبز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانی که می کوشند زنها را درک کنند فقط موفق می شوند با آنها ازدواج کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از فاصله ها گله داریم شاید یادمان رفته که در دفتر مشق کودکی مان هم برای فهمیدن کلمات کمی فاصله  لازم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل آب اقیانوس هم نمیتواند یک قایق را غرق کند مگر اینکه در آن رخنه کند همین گونه انسانهای منفی دنیا قادر نیستند شما را تحقیر کنند مگر اینکه بگذارید به درونتان وارد شوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای قطار راهت رابگیر و برو نه کوه توان ریزش دارد نه ریزعلی پیراهن اضافی روزگار روزگاردیگری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا باید دشمناتو فراموش کنی تنها کسی که می تونه تو رو به خاک سیاه بشونه یک دوست کاملا مورد اعتماده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه شاخی شاخ باش اما...... واسه کسایی که مثل خودت گاون نه من که ادمم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به انسان دو چشم ولی یک زبان عطا کرده است تا دو برابر آنچه را که میگوید به چشم ببیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقلانیت یعنی دانستن اینکه از کدام مشاجرات دوری کنید هیچ بردی ارزش آن را ندارد که وقار و شخصیت خود را قربانی کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را طی سالها ایجاد کرده اید ، ممکن است کسانی یک شبه نابود کنند ، با این حال همچنان سازنده باش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها مثل سایه اند.. ازشون فرار کنی دنبالت میدوند دنبالشان که بدوی ازت فرار میکنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ازهمه چی خسته میشه،خواب زیاد،خواب کم،نشتن،خوردن...... چ خوبه که یکم به فکرخودمون باشیم. یه دفعه دیدی که وقت تموم شده ها... شادباش وشادیت باعث شادی مردم شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــایـی کـه هیچــوقت حـوصلـه نـدارن همـونـایـی هستـن  کـه بیشـتـر از همـه انتـظـار کشـیـدن !