بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا داریم به دست هم پیر میشیم نه به پای هم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با تفکرات و باورهای منفی ات بی رحم نباشی، آنها به تو رحم نخواهد کرد.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به باور من،به جای ترس از گذشت زمان،می توان هر روز را با راستی،سازش،آرامش و عشق سپری کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از انسانها یک عمر به ماهیگیری می روند ولی هرگز نمی فهمند که در جستجوی ماهی نبوده اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های دنیای من فعل هایی را صرف میکنند که برایشان صرف داشته باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو در رویت بخندد گل مشو در دامش ای بلبل / که بر گل اعتمادی نبست گر حسن جهان دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب باشید... سادگی شما گرگ درون دیگران را بیدار میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمشده ي اين نسل اعتماد است نه اعتقاد. . .  افسوس كه نه بر اعتماد اعتقاديست نه بر اعتقادشان اعتماد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علاقه همه چیز را شکوفا میکند و تصاحب آنها را پژمرده میکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شاه به تو مهربان شد دلیر و گستاخ مشو ، ار آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شیر از آن می هراسد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخندم  چون دلیل قانع کننده ای برای نخندیدن پیدا نکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنامه ریزی لزوما بد نیست ، اما عاشق شدن طبق برنامه دیوانگی محض است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روم به جای دگر دل ،دهم بیار دگر  هوای یار دگر دارم و دیار دگر زمستون هممون سبز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانی که می کوشند زنها را درک کنند فقط موفق می شوند با آنها ازدواج کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از فاصله ها گله داریم شاید یادمان رفته که در دفتر مشق کودکی مان هم برای فهمیدن کلمات کمی فاصله  لازم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل آب اقیانوس هم نمیتواند یک قایق را غرق کند مگر اینکه در آن رخنه کند همین گونه انسانهای منفی دنیا قادر نیستند شما را تحقیر کنند مگر اینکه بگذارید به درونتان وارد شوند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا داریم به دست هم پیر میشیم نه به پای هم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با تفکرات و باورهای منفی ات بی رحم نباشی، آنها به تو رحم نخواهد کرد.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به باور من،به جای ترس از گذشت زمان،می توان هر روز را با راستی،سازش،آرامش و عشق سپری کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از انسانها یک عمر به ماهیگیری می روند ولی هرگز نمی فهمند که در جستجوی ماهی نبوده اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های دنیای من فعل هایی را صرف میکنند که برایشان صرف داشته باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو در رویت بخندد گل مشو در دامش ای بلبل / که بر گل اعتمادی نبست گر حسن جهان دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب باشید... سادگی شما گرگ درون دیگران را بیدار میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمشده ي اين نسل اعتماد است نه اعتقاد. . .  افسوس كه نه بر اعتماد اعتقاديست نه بر اعتقادشان اعتماد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علاقه همه چیز را شکوفا میکند و تصاحب آنها را پژمرده میکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شاه به تو مهربان شد دلیر و گستاخ مشو ، ار آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شیر از آن می هراسد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخندم  چون دلیل قانع کننده ای برای نخندیدن پیدا نکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنامه ریزی لزوما بد نیست ، اما عاشق شدن طبق برنامه دیوانگی محض است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روم به جای دگر دل ،دهم بیار دگر  هوای یار دگر دارم و دیار دگر زمستون هممون سبز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانی که می کوشند زنها را درک کنند فقط موفق می شوند با آنها ازدواج کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از فاصله ها گله داریم شاید یادمان رفته که در دفتر مشق کودکی مان هم برای فهمیدن کلمات کمی فاصله  لازم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل آب اقیانوس هم نمیتواند یک قایق را غرق کند مگر اینکه در آن رخنه کند همین گونه انسانهای منفی دنیا قادر نیستند شما را تحقیر کنند مگر اینکه بگذارید به درونتان وارد شوند...