بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه فکر می کردم به تعدادتار موهایم دوست دارم . . . . . . اما وقتی مشکل پیدا کردو تازه فهمیدم کچلم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه نفر بهمون خیانت کنه ازش متنفر میشیم اما اگه یه نفر به خاطر ما به یه نفر دیگه خیانت کنه عاشقش میشیم … خیلی جالبه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کردن درباره ی گذشته تنها زمانی از آینده را میگیرد... آینده ای که می تواند بهتر از گذشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امروزمان روز را خوش باشیم،آنرا تبدیل به دیروزی خاطره انگیز برای فردایمان کرده ایم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ  تکرار بی پایان خطاهای زندگی است ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشک را گفتند: تو را یک عیب هست. با هرکه نشینی از بوی خوشت به او میدهی. گفت : زیرا ننگرم با کی ام; به آن نگرم که من کی ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی عشق رو بوجود نمیاره بلکه.... این عشقه که زیبایی رو بوجود میاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا داریم به دست هم پیر میشیم نه به پای هم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با تفکرات و باورهای منفی ات بی رحم نباشی، آنها به تو رحم نخواهد کرد.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به باور من،به جای ترس از گذشت زمان،می توان هر روز را با راستی،سازش،آرامش و عشق سپری کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از انسانها یک عمر به ماهیگیری می روند ولی هرگز نمی فهمند که در جستجوی ماهی نبوده اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های دنیای من فعل هایی را صرف میکنند که برایشان صرف داشته باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو در رویت بخندد گل مشو در دامش ای بلبل / که بر گل اعتمادی نبست گر حسن جهان دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب باشید... سادگی شما گرگ درون دیگران را بیدار میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمشده ي اين نسل اعتماد است نه اعتقاد. . .  افسوس كه نه بر اعتماد اعتقاديست نه بر اعتقادشان اعتماد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علاقه همه چیز را شکوفا میکند و تصاحب آنها را پژمرده میکند .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه فکر می کردم به تعدادتار موهایم دوست دارم . . . . . . اما وقتی مشکل پیدا کردو تازه فهمیدم کچلم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه نفر بهمون خیانت کنه ازش متنفر میشیم اما اگه یه نفر به خاطر ما به یه نفر دیگه خیانت کنه عاشقش میشیم … خیلی جالبه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کردن درباره ی گذشته تنها زمانی از آینده را میگیرد... آینده ای که می تواند بهتر از گذشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امروزمان روز را خوش باشیم،آنرا تبدیل به دیروزی خاطره انگیز برای فردایمان کرده ایم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ  تکرار بی پایان خطاهای زندگی است ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشک را گفتند: تو را یک عیب هست. با هرکه نشینی از بوی خوشت به او میدهی. گفت : زیرا ننگرم با کی ام; به آن نگرم که من کی ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی عشق رو بوجود نمیاره بلکه.... این عشقه که زیبایی رو بوجود میاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا داریم به دست هم پیر میشیم نه به پای هم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با تفکرات و باورهای منفی ات بی رحم نباشی، آنها به تو رحم نخواهد کرد.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به باور من،به جای ترس از گذشت زمان،می توان هر روز را با راستی،سازش،آرامش و عشق سپری کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از انسانها یک عمر به ماهیگیری می روند ولی هرگز نمی فهمند که در جستجوی ماهی نبوده اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های دنیای من فعل هایی را صرف میکنند که برایشان صرف داشته باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو در رویت بخندد گل مشو در دامش ای بلبل / که بر گل اعتمادی نبست گر حسن جهان دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب باشید... سادگی شما گرگ درون دیگران را بیدار میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمشده ي اين نسل اعتماد است نه اعتقاد. . .  افسوس كه نه بر اعتماد اعتقاديست نه بر اعتقادشان اعتماد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علاقه همه چیز را شکوفا میکند و تصاحب آنها را پژمرده میکند .