بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهمت و دروغ را دشمن سفارش میدهد و منافق آن را می سازد و عوام فریب آن را پخش میکند و عامی آن را می پذیرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه ی«آزادی»،از جایگاه گرانبهاترین واژه در زبان ما و نیز،ارزشمندترین تجربه ی انسانی به واژه ای مترادف مسخره بازی و مضحکه تنزل یافته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرومم.... ولی قانونن . . . . داغووووونم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه چیز خوراکی هست که اگه بخوریش یا دفع میشه یا تورو از پا در میاره وهیچ وقت هضم نمیشه اونم غصه است! اگه بهش بخندی دفع میشه،اگه جدیش بگیری حتما از پا درت میاره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خاطر خواه زیاد داری حتما به این معنی نیست که خیلی گرون قیمتی!! شاید هم خیلی ارزان قیمتی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که در سکوت شب گوش فرا میدهی خواهی شنید که کوهها ، دریاها و جنگلها با خود کم بینی و هراس خاصی نیایش میکنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برازندگان چشم در دست پر از بذر خویش دارند و آسمانی که مهربان است صدای غرش باد هرزه گرد آنها را از راه خویش بر نمی گرداند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان هر روز صبح به اعضای دیگه بدن میگه: حال شما چطوره؟! اعضای بدن میگن: اگه تو با ما کاری نداشته باشی, حال ما خوبه..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامداران هیچ گاه خویش را گرفتار پاسخگویی به ابلهان کج اندیش نکردند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهری که همه در آن می لنگند به کسی که راست راه می رود می خندند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ارسطو پرسیدن مردم از دروغ گفتن چه به دست می آورند؟ پاسخ داد این را که وقتی هم که راست می گویند کسی باور نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاجــــــــــی اون تریــــــــپ لاتـــــــــی رو با موچـــــــــین بر نمیـــــدارن اونی که برداشـــــــتی اَبرو نبود آبــــــــــِرو بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمی داند در زمانهای بحرانی ، وفاداری به کدام سو میرود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگر قرار باشد باد مسیرم را تغییر دهد، خودم کشتی ام را غرق خواهم کرد! و تا پایان مسیر را آنقدر شنا میکنم تا به هدفم برسم. فرید هزاریان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز!!!!! گنجشکی را که در دست داری به امید کبوتری که در هواست رها نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقریبا همه مردم بخشی از عمرشان را ، در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی که ندارند ، تلف میکنند .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهمت و دروغ را دشمن سفارش میدهد و منافق آن را می سازد و عوام فریب آن را پخش میکند و عامی آن را می پذیرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه ی«آزادی»،از جایگاه گرانبهاترین واژه در زبان ما و نیز،ارزشمندترین تجربه ی انسانی به واژه ای مترادف مسخره بازی و مضحکه تنزل یافته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرومم.... ولی قانونن . . . . داغووووونم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه چیز خوراکی هست که اگه بخوریش یا دفع میشه یا تورو از پا در میاره وهیچ وقت هضم نمیشه اونم غصه است! اگه بهش بخندی دفع میشه،اگه جدیش بگیری حتما از پا درت میاره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خاطر خواه زیاد داری حتما به این معنی نیست که خیلی گرون قیمتی!! شاید هم خیلی ارزان قیمتی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که در سکوت شب گوش فرا میدهی خواهی شنید که کوهها ، دریاها و جنگلها با خود کم بینی و هراس خاصی نیایش میکنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برازندگان چشم در دست پر از بذر خویش دارند و آسمانی که مهربان است صدای غرش باد هرزه گرد آنها را از راه خویش بر نمی گرداند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان هر روز صبح به اعضای دیگه بدن میگه: حال شما چطوره؟! اعضای بدن میگن: اگه تو با ما کاری نداشته باشی, حال ما خوبه..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامداران هیچ گاه خویش را گرفتار پاسخگویی به ابلهان کج اندیش نکردند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهری که همه در آن می لنگند به کسی که راست راه می رود می خندند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ارسطو پرسیدن مردم از دروغ گفتن چه به دست می آورند؟ پاسخ داد این را که وقتی هم که راست می گویند کسی باور نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاجــــــــــی اون تریــــــــپ لاتـــــــــی رو با موچـــــــــین بر نمیـــــدارن اونی که برداشـــــــتی اَبرو نبود آبــــــــــِرو بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمی داند در زمانهای بحرانی ، وفاداری به کدام سو میرود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگر قرار باشد باد مسیرم را تغییر دهد، خودم کشتی ام را غرق خواهم کرد! و تا پایان مسیر را آنقدر شنا میکنم تا به هدفم برسم. فرید هزاریان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز!!!!! گنجشکی را که در دست داری به امید کبوتری که در هواست رها نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقریبا همه مردم بخشی از عمرشان را ، در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی که ندارند ، تلف میکنند .