بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان هر روز صبح به اعضای دیگه بدن میگه: حال شما چطوره؟! اعضای بدن میگن: اگه تو با ما کاری نداشته باشی, حال ما خوبه..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامداران هیچ گاه خویش را گرفتار پاسخگویی به ابلهان کج اندیش نکردند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهری که همه در آن می لنگند به کسی که راست راه می رود می خندند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ارسطو پرسیدن مردم از دروغ گفتن چه به دست می آورند؟ پاسخ داد این را که وقتی هم که راست می گویند کسی باور نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاجــــــــــی اون تریــــــــپ لاتـــــــــی رو با موچـــــــــین بر نمیـــــدارن اونی که برداشـــــــتی اَبرو نبود آبــــــــــِرو بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمی داند در زمانهای بحرانی ، وفاداری به کدام سو میرود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگر قرار باشد باد مسیرم را تغییر دهد، خودم کشتی ام را غرق خواهم کرد! و تا پایان مسیر را آنقدر شنا میکنم تا به هدفم برسم. فرید هزاریان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز!!!!! گنجشکی را که در دست داری به امید کبوتری که در هواست رها نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقریبا همه مردم بخشی از عمرشان را ، در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی که ندارند ، تلف میکنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه فکر می کردم به تعدادتار موهایم دوست دارم . . . . . . اما وقتی مشکل پیدا کردو تازه فهمیدم کچلم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه نفر بهمون خیانت کنه ازش متنفر میشیم اما اگه یه نفر به خاطر ما به یه نفر دیگه خیانت کنه عاشقش میشیم … خیلی جالبه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کردن درباره ی گذشته تنها زمانی از آینده را میگیرد... آینده ای که می تواند بهتر از گذشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امروزمان روز را خوش باشیم،آنرا تبدیل به دیروزی خاطره انگیز برای فردایمان کرده ایم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ  تکرار بی پایان خطاهای زندگی است ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشک را گفتند: تو را یک عیب هست. با هرکه نشینی از بوی خوشت به او میدهی. گفت : زیرا ننگرم با کی ام; به آن نگرم که من کی ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی عشق رو بوجود نمیاره بلکه.... این عشقه که زیبایی رو بوجود میاره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان هر روز صبح به اعضای دیگه بدن میگه: حال شما چطوره؟! اعضای بدن میگن: اگه تو با ما کاری نداشته باشی, حال ما خوبه..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامداران هیچ گاه خویش را گرفتار پاسخگویی به ابلهان کج اندیش نکردند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهری که همه در آن می لنگند به کسی که راست راه می رود می خندند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ارسطو پرسیدن مردم از دروغ گفتن چه به دست می آورند؟ پاسخ داد این را که وقتی هم که راست می گویند کسی باور نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاجــــــــــی اون تریــــــــپ لاتـــــــــی رو با موچـــــــــین بر نمیـــــدارن اونی که برداشـــــــتی اَبرو نبود آبــــــــــِرو بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمی داند در زمانهای بحرانی ، وفاداری به کدام سو میرود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگر قرار باشد باد مسیرم را تغییر دهد، خودم کشتی ام را غرق خواهم کرد! و تا پایان مسیر را آنقدر شنا میکنم تا به هدفم برسم. فرید هزاریان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز!!!!! گنجشکی را که در دست داری به امید کبوتری که در هواست رها نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقریبا همه مردم بخشی از عمرشان را ، در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی که ندارند ، تلف میکنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه فکر می کردم به تعدادتار موهایم دوست دارم . . . . . . اما وقتی مشکل پیدا کردو تازه فهمیدم کچلم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه نفر بهمون خیانت کنه ازش متنفر میشیم اما اگه یه نفر به خاطر ما به یه نفر دیگه خیانت کنه عاشقش میشیم … خیلی جالبه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کردن درباره ی گذشته تنها زمانی از آینده را میگیرد... آینده ای که می تواند بهتر از گذشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امروزمان روز را خوش باشیم،آنرا تبدیل به دیروزی خاطره انگیز برای فردایمان کرده ایم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ  تکرار بی پایان خطاهای زندگی است ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشک را گفتند: تو را یک عیب هست. با هرکه نشینی از بوی خوشت به او میدهی. گفت : زیرا ننگرم با کی ام; به آن نگرم که من کی ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی عشق رو بوجود نمیاره بلکه.... این عشقه که زیبایی رو بوجود میاره