بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که به دیگران حسادت میکنند زندگی دیگران را مهم تر از زندگی خود میدانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمل ، تجسم مادی اندیشه است و اخلاق تظاهر مادی فکر ، پس برای داشتن اعمالی خوب باید افکاری خوب داشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا به هر قیمتی حرف میزنن و بعضیا حرفای قیمتی میزنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم و دانش ابزار پیراستن اشتباهات است و خردمندان ابزار دونهایگان نمی شوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابری بودن بی غرش آسمان همانند نویسنده ایی منتقد سرشار ازسکوت می ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پژوهش و دانش ، مانند راندن قايق خلاف جهت آب است ........ اگر پيش نروى ، حتماً پس خواهى رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفته ام دیگر برای داشتن کسی سماجت نکنم.. پرنده ای که سهم من نباشد برایش قفس هم بسازم می رود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوبے کہ پینوکیو از آن تراشیده شده بود ، بشریت نام دارد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید رو از نجاری اموختم که مغازه اش اتش گرفت و در اخر زغال فروشی باز کرد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهمت و دروغ را دشمن سفارش میدهد و منافق آن را می سازد و عوام فریب آن را پخش میکند و عامی آن را می پذیرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه ی«آزادی»،از جایگاه گرانبهاترین واژه در زبان ما و نیز،ارزشمندترین تجربه ی انسانی به واژه ای مترادف مسخره بازی و مضحکه تنزل یافته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرومم.... ولی قانونن . . . . داغووووونم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه چیز خوراکی هست که اگه بخوریش یا دفع میشه یا تورو از پا در میاره وهیچ وقت هضم نمیشه اونم غصه است! اگه بهش بخندی دفع میشه،اگه جدیش بگیری حتما از پا درت میاره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خاطر خواه زیاد داری حتما به این معنی نیست که خیلی گرون قیمتی!! شاید هم خیلی ارزان قیمتی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که در سکوت شب گوش فرا میدهی خواهی شنید که کوهها ، دریاها و جنگلها با خود کم بینی و هراس خاصی نیایش میکنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برازندگان چشم در دست پر از بذر خویش دارند و آسمانی که مهربان است صدای غرش باد هرزه گرد آنها را از راه خویش بر نمی گرداند .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که به دیگران حسادت میکنند زندگی دیگران را مهم تر از زندگی خود میدانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمل ، تجسم مادی اندیشه است و اخلاق تظاهر مادی فکر ، پس برای داشتن اعمالی خوب باید افکاری خوب داشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا به هر قیمتی حرف میزنن و بعضیا حرفای قیمتی میزنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم و دانش ابزار پیراستن اشتباهات است و خردمندان ابزار دونهایگان نمی شوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابری بودن بی غرش آسمان همانند نویسنده ایی منتقد سرشار ازسکوت می ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پژوهش و دانش ، مانند راندن قايق خلاف جهت آب است ........ اگر پيش نروى ، حتماً پس خواهى رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفته ام دیگر برای داشتن کسی سماجت نکنم.. پرنده ای که سهم من نباشد برایش قفس هم بسازم می رود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوبے کہ پینوکیو از آن تراشیده شده بود ، بشریت نام دارد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید رو از نجاری اموختم که مغازه اش اتش گرفت و در اخر زغال فروشی باز کرد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهمت و دروغ را دشمن سفارش میدهد و منافق آن را می سازد و عوام فریب آن را پخش میکند و عامی آن را می پذیرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه ی«آزادی»،از جایگاه گرانبهاترین واژه در زبان ما و نیز،ارزشمندترین تجربه ی انسانی به واژه ای مترادف مسخره بازی و مضحکه تنزل یافته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرومم.... ولی قانونن . . . . داغووووونم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه چیز خوراکی هست که اگه بخوریش یا دفع میشه یا تورو از پا در میاره وهیچ وقت هضم نمیشه اونم غصه است! اگه بهش بخندی دفع میشه،اگه جدیش بگیری حتما از پا درت میاره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خاطر خواه زیاد داری حتما به این معنی نیست که خیلی گرون قیمتی!! شاید هم خیلی ارزان قیمتی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که در سکوت شب گوش فرا میدهی خواهی شنید که کوهها ، دریاها و جنگلها با خود کم بینی و هراس خاصی نیایش میکنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برازندگان چشم در دست پر از بذر خویش دارند و آسمانی که مهربان است صدای غرش باد هرزه گرد آنها را از راه خویش بر نمی گرداند .