بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانی که بیشتر از جایگاه و هنجار زن پشتیبانی میکنند خود بیشتر از دیگران به نهاد زن می تازند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی رفتار برای کسی میسر است که تنها در بیابانی زندگی کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه که به وجودآدمیت معنا وقوت می بخشد،اندیشه ی صحیح است ،وازشیوه این تفکر،عملکردوراهکردی مناسب برگزیدن،تاآیندگان نیز به این شیوه ببالند وادامه دهنده آن باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دو تن هستی : یکی بیدار در ظلمت و دیگری ، خفته در نور .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ مدرسه بالاتر از تجربه نیست.. اما افسوس.. که شهریه ای گران دارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد کردن به بعضیا مثل خر فرض کردن خودته... جوری باش بهت اعتماد کنند نه تو بهشون اعتماد کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت ورزیدن به دیگری مانند این است که جرعه ای زهر بنوشیم و توقع داشته باشیم طرف مقابل بمیرد تنها کسی که آزار میبیند خودمان هستیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که به دیگران حسادت میکنند زندگی دیگران را مهم تر از زندگی خود میدانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمل ، تجسم مادی اندیشه است و اخلاق تظاهر مادی فکر ، پس برای داشتن اعمالی خوب باید افکاری خوب داشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا به هر قیمتی حرف میزنن و بعضیا حرفای قیمتی میزنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم و دانش ابزار پیراستن اشتباهات است و خردمندان ابزار دونهایگان نمی شوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابری بودن بی غرش آسمان همانند نویسنده ایی منتقد سرشار ازسکوت می ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پژوهش و دانش ، مانند راندن قايق خلاف جهت آب است ........ اگر پيش نروى ، حتماً پس خواهى رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفته ام دیگر برای داشتن کسی سماجت نکنم.. پرنده ای که سهم من نباشد برایش قفس هم بسازم می رود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوبے کہ پینوکیو از آن تراشیده شده بود ، بشریت نام دارد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید رو از نجاری اموختم که مغازه اش اتش گرفت و در اخر زغال فروشی باز کرد..!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانی که بیشتر از جایگاه و هنجار زن پشتیبانی میکنند خود بیشتر از دیگران به نهاد زن می تازند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی رفتار برای کسی میسر است که تنها در بیابانی زندگی کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه که به وجودآدمیت معنا وقوت می بخشد،اندیشه ی صحیح است ،وازشیوه این تفکر،عملکردوراهکردی مناسب برگزیدن،تاآیندگان نیز به این شیوه ببالند وادامه دهنده آن باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دو تن هستی : یکی بیدار در ظلمت و دیگری ، خفته در نور .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ مدرسه بالاتر از تجربه نیست.. اما افسوس.. که شهریه ای گران دارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد کردن به بعضیا مثل خر فرض کردن خودته... جوری باش بهت اعتماد کنند نه تو بهشون اعتماد کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت ورزیدن به دیگری مانند این است که جرعه ای زهر بنوشیم و توقع داشته باشیم طرف مقابل بمیرد تنها کسی که آزار میبیند خودمان هستیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که به دیگران حسادت میکنند زندگی دیگران را مهم تر از زندگی خود میدانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمل ، تجسم مادی اندیشه است و اخلاق تظاهر مادی فکر ، پس برای داشتن اعمالی خوب باید افکاری خوب داشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا به هر قیمتی حرف میزنن و بعضیا حرفای قیمتی میزنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم و دانش ابزار پیراستن اشتباهات است و خردمندان ابزار دونهایگان نمی شوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابری بودن بی غرش آسمان همانند نویسنده ایی منتقد سرشار ازسکوت می ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پژوهش و دانش ، مانند راندن قايق خلاف جهت آب است ........ اگر پيش نروى ، حتماً پس خواهى رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفته ام دیگر برای داشتن کسی سماجت نکنم.. پرنده ای که سهم من نباشد برایش قفس هم بسازم می رود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوبے کہ پینوکیو از آن تراشیده شده بود ، بشریت نام دارد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید رو از نجاری اموختم که مغازه اش اتش گرفت و در اخر زغال فروشی باز کرد..!