بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت آب در این نهفته است که هرگز چکش نمی تواند آن را بشکافد و چاقو نمی تواند آن را بدرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ تدبیری را قدرت تغییر تقدیر نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشتن گنجشکها کرکس ها را ادب نمی کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که...ضربه هاي تيشه زندگي را بر ريشه آرزوهايت حس ميکني؛ به خاطر بياورکه ... زيبايي شهاب ها از شکستن قلب ستارگان است!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افلاطون را گفتند:چرا هرگز غمگین نمیشوی؟ گفت:دل بر آنچه که نمی ماند نمی بندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگــــى سرسره است مى كَنى دل از خاك پله پله تا اوج مى روى تا پرواز بعد از آن بالا مى حورى سُر آرام ذره ذره تا خاك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بخاطر اشتباهش طلب بخشش میکنه , شجاع و کسی که بخاطر اشتباه نکرده اش معذرت میخواهد, مهربون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه هستى باش و آنچه نيستى نگو اى كاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی سخت است و سخت تر هم می شود اگر احمق باشید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانی که بیشتر از جایگاه و هنجار زن پشتیبانی میکنند خود بیشتر از دیگران به نهاد زن می تازند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی رفتار برای کسی میسر است که تنها در بیابانی زندگی کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه که به وجودآدمیت معنا وقوت می بخشد،اندیشه ی صحیح است ،وازشیوه این تفکر،عملکردوراهکردی مناسب برگزیدن،تاآیندگان نیز به این شیوه ببالند وادامه دهنده آن باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دو تن هستی : یکی بیدار در ظلمت و دیگری ، خفته در نور .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ مدرسه بالاتر از تجربه نیست.. اما افسوس.. که شهریه ای گران دارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد کردن به بعضیا مثل خر فرض کردن خودته... جوری باش بهت اعتماد کنند نه تو بهشون اعتماد کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت ورزیدن به دیگری مانند این است که جرعه ای زهر بنوشیم و توقع داشته باشیم طرف مقابل بمیرد تنها کسی که آزار میبیند خودمان هستیم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت آب در این نهفته است که هرگز چکش نمی تواند آن را بشکافد و چاقو نمی تواند آن را بدرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ تدبیری را قدرت تغییر تقدیر نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشتن گنجشکها کرکس ها را ادب نمی کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که...ضربه هاي تيشه زندگي را بر ريشه آرزوهايت حس ميکني؛ به خاطر بياورکه ... زيبايي شهاب ها از شکستن قلب ستارگان است!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افلاطون را گفتند:چرا هرگز غمگین نمیشوی؟ گفت:دل بر آنچه که نمی ماند نمی بندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگــــى سرسره است مى كَنى دل از خاك پله پله تا اوج مى روى تا پرواز بعد از آن بالا مى حورى سُر آرام ذره ذره تا خاك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بخاطر اشتباهش طلب بخشش میکنه , شجاع و کسی که بخاطر اشتباه نکرده اش معذرت میخواهد, مهربون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه هستى باش و آنچه نيستى نگو اى كاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی سخت است و سخت تر هم می شود اگر احمق باشید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانی که بیشتر از جایگاه و هنجار زن پشتیبانی میکنند خود بیشتر از دیگران به نهاد زن می تازند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی رفتار برای کسی میسر است که تنها در بیابانی زندگی کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه که به وجودآدمیت معنا وقوت می بخشد،اندیشه ی صحیح است ،وازشیوه این تفکر،عملکردوراهکردی مناسب برگزیدن،تاآیندگان نیز به این شیوه ببالند وادامه دهنده آن باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دو تن هستی : یکی بیدار در ظلمت و دیگری ، خفته در نور .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ مدرسه بالاتر از تجربه نیست.. اما افسوس.. که شهریه ای گران دارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد کردن به بعضیا مثل خر فرض کردن خودته... جوری باش بهت اعتماد کنند نه تو بهشون اعتماد کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت ورزیدن به دیگری مانند این است که جرعه ای زهر بنوشیم و توقع داشته باشیم طرف مقابل بمیرد تنها کسی که آزار میبیند خودمان هستیم...