بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داستایوفسکی میگه آدمای خوشبخت همشون شبیه همدیگه هستن تنوع تو ما بدبختا هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوری از کسی باید تمایل خود را دانست... ، امّا برای نزدیکی به کسی باید تمایل آن‌کس را دانست . ادب ِ فاصله به همین سادگی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهــــــــــربانے مهمترین اصـــــل انسانیت اســـــت اگـــــر کســـــے از مـــــن کمکے بخواهـــــد یعنـــــے مـــــن هنــــــــــوز روے زمےن ارزش دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دشمنانت، کوره را آنقدر داغ مکن که حرارتش خودت را هم بسوزاند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعری که تو را جان می بخشد، شاعرش را یک بار کشته است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسانی که در لابه لای مشغله شان وقتی برای شما پیدا می کنند احترام بگذارید اما عاشق کسانی باشید که وقتی شما به آنها نیاز دارید هرگز به مشغله شان نگاه نمی کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"به نام چشماش‏"‏ خیلی اوقات موانعی که جلوی پیشرفت ما را میگیرند ‏،‏ بیشتر ساخته ی ذهن ما هستند تا آنکه واقعی باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انها به من میخندند ... نمیدانندکه من بیشتربه انها میخندم!!❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی ها فکر میکنند همه ی دنیا همین آکواریوم است آنها از وجود اقیانوس ها بی خبرند به آکواریوم قانع نباش و در جستجوی اقیانوس زندگی ات حرکت کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کورش کبیر میگوید: بودن با کسی که دوستش نداری و نبودن با کسی که دوستش داری، هردو رنج است پس اگر همچون خودی نیافتی، مثل خدا تنها باش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها متولد میشوند تا با زندگی کردن قیمتی بدست آورند نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنند…….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفق بودن در محیط کار اگر به معنی شکست در خانه باشد ، بی ارزش است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتاب ماله همست ولی ساحل ماله کسایی که لیاقتش رو دارن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درباره ی مردم ستمگر چنین می گویم که بیشتر آنها اگر در جوانی گرفتار نشوند,در پایان کار رسوا و روسیاه می شوند و در روزهای پیری و بیچارگی مورد سبک داشت بیگانه و هم میهن قرار می گیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید خوبیِ نداشتنِ امید این است که انسان هیچ گاه، نا امید نمی شود و این چیزی ست که این روزها بیشتر از امید به آن نیازمندیم: نا امید نشدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انسانی را باید درک کرد، اما قرار نیست حق با او باشد.. .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داستایوفسکی میگه آدمای خوشبخت همشون شبیه همدیگه هستن تنوع تو ما بدبختا هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوری از کسی باید تمایل خود را دانست... ، امّا برای نزدیکی به کسی باید تمایل آن‌کس را دانست . ادب ِ فاصله به همین سادگی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهــــــــــربانے مهمترین اصـــــل انسانیت اســـــت اگـــــر کســـــے از مـــــن کمکے بخواهـــــد یعنـــــے مـــــن هنــــــــــوز روے زمےن ارزش دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دشمنانت، کوره را آنقدر داغ مکن که حرارتش خودت را هم بسوزاند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعری که تو را جان می بخشد، شاعرش را یک بار کشته است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسانی که در لابه لای مشغله شان وقتی برای شما پیدا می کنند احترام بگذارید اما عاشق کسانی باشید که وقتی شما به آنها نیاز دارید هرگز به مشغله شان نگاه نمی کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"به نام چشماش‏"‏ خیلی اوقات موانعی که جلوی پیشرفت ما را میگیرند ‏،‏ بیشتر ساخته ی ذهن ما هستند تا آنکه واقعی باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انها به من میخندند ... نمیدانندکه من بیشتربه انها میخندم!!❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی ها فکر میکنند همه ی دنیا همین آکواریوم است آنها از وجود اقیانوس ها بی خبرند به آکواریوم قانع نباش و در جستجوی اقیانوس زندگی ات حرکت کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کورش کبیر میگوید: بودن با کسی که دوستش نداری و نبودن با کسی که دوستش داری، هردو رنج است پس اگر همچون خودی نیافتی، مثل خدا تنها باش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها متولد میشوند تا با زندگی کردن قیمتی بدست آورند نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنند…….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفق بودن در محیط کار اگر به معنی شکست در خانه باشد ، بی ارزش است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتاب ماله همست ولی ساحل ماله کسایی که لیاقتش رو دارن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درباره ی مردم ستمگر چنین می گویم که بیشتر آنها اگر در جوانی گرفتار نشوند,در پایان کار رسوا و روسیاه می شوند و در روزهای پیری و بیچارگی مورد سبک داشت بیگانه و هم میهن قرار می گیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید خوبیِ نداشتنِ امید این است که انسان هیچ گاه، نا امید نمی شود و این چیزی ست که این روزها بیشتر از امید به آن نیازمندیم: نا امید نشدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انسانی را باید درک کرد، اما قرار نیست حق با او باشد.. .