بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انها به من میخندند ... نمیدانندکه من بیشتربه انها میخندم!!❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی ها فکر میکنند همه ی دنیا همین آکواریوم است آنها از وجود اقیانوس ها بی خبرند به آکواریوم قانع نباش و در جستجوی اقیانوس زندگی ات حرکت کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کورش کبیر میگوید: بودن با کسی که دوستش نداری و نبودن با کسی که دوستش داری، هردو رنج است پس اگر همچون خودی نیافتی، مثل خدا تنها باش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها متولد میشوند تا با زندگی کردن قیمتی بدست آورند نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنند…….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفق بودن در محیط کار اگر به معنی شکست در خانه باشد ، بی ارزش است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتاب ماله همست ولی ساحل ماله کسایی که لیاقتش رو دارن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درباره ی مردم ستمگر چنین می گویم که بیشتر آنها اگر در جوانی گرفتار نشوند,در پایان کار رسوا و روسیاه می شوند و در روزهای پیری و بیچارگی مورد سبک داشت بیگانه و هم میهن قرار می گیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید خوبیِ نداشتنِ امید این است که انسان هیچ گاه، نا امید نمی شود و این چیزی ست که این روزها بیشتر از امید به آن نیازمندیم: نا امید نشدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انسانی را باید درک کرد، اما قرار نیست حق با او باشد.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده های قوی جز در لباس کردار و عمل تحقق نمی یابد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انــســان مــانــنــد رودخــانــه اســت هــر چــه عــمــیــق تــر آرام تــر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الکل مایه ای گرانبهاست که همه چیز را محفوظ میدارد مگر اسرار را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بر فریب حواس خود پیروز باشیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به اهدافت نمیرسی بدان که اهدافت هم به تو نمیرسند :/ جمله سنگین بود کمرم رگ به رگ شد : |

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مسیرها،مشکلات،غیرممکن ها و تمام جهان زانو خواهند زد، در مقابل فردی که با انسجام فکری،هدفی را با شوق انتخاب کند و برای آن تعهد بسیار دهد.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتی ای که عازم هیچ بندری نیست باد موافق معنا ندارد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انها به من میخندند ... نمیدانندکه من بیشتربه انها میخندم!!❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی ها فکر میکنند همه ی دنیا همین آکواریوم است آنها از وجود اقیانوس ها بی خبرند به آکواریوم قانع نباش و در جستجوی اقیانوس زندگی ات حرکت کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کورش کبیر میگوید: بودن با کسی که دوستش نداری و نبودن با کسی که دوستش داری، هردو رنج است پس اگر همچون خودی نیافتی، مثل خدا تنها باش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها متولد میشوند تا با زندگی کردن قیمتی بدست آورند نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنند…….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفق بودن در محیط کار اگر به معنی شکست در خانه باشد ، بی ارزش است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتاب ماله همست ولی ساحل ماله کسایی که لیاقتش رو دارن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درباره ی مردم ستمگر چنین می گویم که بیشتر آنها اگر در جوانی گرفتار نشوند,در پایان کار رسوا و روسیاه می شوند و در روزهای پیری و بیچارگی مورد سبک داشت بیگانه و هم میهن قرار می گیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید خوبیِ نداشتنِ امید این است که انسان هیچ گاه، نا امید نمی شود و این چیزی ست که این روزها بیشتر از امید به آن نیازمندیم: نا امید نشدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انسانی را باید درک کرد، اما قرار نیست حق با او باشد.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده های قوی جز در لباس کردار و عمل تحقق نمی یابد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انــســان مــانــنــد رودخــانــه اســت هــر چــه عــمــیــق تــر آرام تــر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الکل مایه ای گرانبهاست که همه چیز را محفوظ میدارد مگر اسرار را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بر فریب حواس خود پیروز باشیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به اهدافت نمیرسی بدان که اهدافت هم به تو نمیرسند :/ جمله سنگین بود کمرم رگ به رگ شد : |

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مسیرها،مشکلات،غیرممکن ها و تمام جهان زانو خواهند زد، در مقابل فردی که با انسجام فکری،هدفی را با شوق انتخاب کند و برای آن تعهد بسیار دهد.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتی ای که عازم هیچ بندری نیست باد موافق معنا ندارد